BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-undersokningsplikt.jpg

MÄKLARE - UNDERSÖKNINGSPLIKT?

VAD SÄGER FASTIGHETSMÄKLARLAGEN OCH FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN OM UNDERSÖKNINGSPLIKT OCH UPPLYSNINGSPLIKT?

Rådgivnings- och upplysningsskyldighet (enligt Fml) 16 § Fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god fastighetsmäklarsed kräver det, ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren ska i förväg upplysa tilltänkta köpare om hur säljaren avser att genomföra försäljningen. [S2]Mäklaren ska verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare. Mäklaren ska skriftligen upplysa en köpare om det ansvar som denne har för att undersöka fastigheten och ska verka för att han eller hon före köpet gör eller låter göra en sådan undersökning. [S3]Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa denne om detta.

Källa: https://fmi.se/vad-galler-vid-formedling/marknadsforing-och-visning/koparens-undersokningsplikt/

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO