BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-info-om-tomtratt.jpg

MÄKLARE - INFO OM TOMTRÄTT

LÄS INFORMATION OM MÄKLARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET VIA LÄNKEN - LÄGG TILL ATT MÄKLAREN ÄR SKYLDIG ATT INFORMERA OM DET MÄKLAREN KÄNNER TILL

Läste artikeln om informationsskyldighet. Om du är fastighetsmäklare är du skyldig att informera om det du känner till om bostadsrätten du förmedlar. Vågar påstå att om du medvetet undanhåller graverande känd information kan detta föranleda varning eller avregistrering. God fastighetsmäklarsed kan ändra sig från tid till annan. Sammantaget har jag studerat närmare 200 beslut via Fastighetsmäklarinspektionen och Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd. Det går ej att lita på dessa instanser då deras tolkningar och förhandsbesked ej är bindande. Varje fall behandlas var för sig trots att de till synes är lika. Stora tidsresurser spills då Fastighetsmäklarinspektionen ej ger förhandsbesked gällande exempelvis budnivåer för lockpriser eller innehavstider gällande handelsförbudet avseende mäklares egna fastighetsaffärer.

Källa: https://bostadsrattsnytt.se/nyheter/bostadsmarknad/2020-10-14-maeklare-inte-skyldiga-att-beraetta-om-tomtraett

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO