BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
fmi-forslag-till-stavjan-av-etikbrottet-lockpris.jpg

FMI - FÖRSLAG TILL STÄVJAN AV ETIK-BROTTET LOCKPRIS

HÄR FRAMFÖRS ETT FÖRSLAG TILL LÖSNING AV ETIK-BROTTET "LOCKPRIS". EN ALLT FÖR STOR DEL AV FMI:S RESURS ANVÄNDS ENLIGT MITT TYCKE INEFFEKTIVT GÄLLANDE DENNA ETIK-BROTTSLIGHET.

Jag är personligen mycket missnöjd med hur dagordningen för frågor är uppställd hos FMI. Prioritet hos dem är "Lockpriser" - Behandling av ämnet får samma status som allmän brottslighet, med straffskala, efter det att en mäklare i Stockholm fått yrkesförbud för detta "etik-brott". Det lär ligga hundratals eller kanske 1000-tals skrivelser från anmälare gällande detta etik-brott hos FMI. Det finns massor med hämndlystna brevskrivare i vårt samhällssystem som missat att köpa fastighet eller bostadsrätt innan århundradets prisuppgång fick ske. Ett brev till FMI lindrar sorgen lite hos denna grupp. Varje ärende hos FMI skall behandlas var för sig. I praktiken finns det ej resurser att utreda alla dessa skrivelser med någon högre kvalitet som resultat. Mitt förslag är därför att införa id-koll vid budgivning, som i dagsläget, otroligt nog, kan ske helt anonymt i annans namn. Ingen rimlighet finns i detta. Gällande budgivning som överskrider, säg ca 25%, från utgångspriset så bör uppdraget sägas upp av mäklaren för att inte mäklaren skall erhålla varning gällande denna etik-brottslighet. Allt baserat på att etik-brottet som kan ske är så allvarligt för vår yrkeskår. Efter låt oss säga en veckas paus, likt ett handelsstopp, får objektet på nytt annonseras med nytt högre startpris. Detta under förutsättning att ägaren vill fortsätta. Förfarande bör ske för att inte FMI skall översköljas med skrivelser från allmänhet och missledda spekulanter i liknande ärenden. Min kritik gällande FMI:s hantering fungerar som ett proaktivt förslag till en lösning av ett problem som uppstått gällande i hur resursen används hos FMI specifikt gällande budgivning. Min ambition med de skrivelser som görs via detta forum har som syfte att göra mäklarens yrkesutövning förutsebar och rättssäker. Utveckling av god fastighetsmäklarsed behöver inte ske genom att förnedra denna yrkeskår genom varningar för etik-brottet "lockpris" och för anonym budgivning som FMI själv indirekt godkänt. Jag har i tidigare inlägg beskrivit hur dubiösa säljare medvetet letar efter mäklare som är villiga att sätta ett riktigt lågt startpris på den egendom de äger. Allt i syfte att skapa en kaosartad budgivning. Att varna mäklare i dessa sammanhang utan att införa regler för att förhindra förfarandet är fel genom att gatans lagar främjas. Jag är helt övertygad om att alla som läser detta håller med mig såvida läsaren själv inte är dubiös och vill utöva en perverterad makt över enskilda mäklare understödd av FMI.

Källa: https://fmi.se/nyheter-press/nyheter/2020/lockpriser-anmals-allt-oftare-fmi-granskar-prissattningen/

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO