BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
fmi-vad-skall-maklaren-forst-prioritera.jpg

FMI - VAD SKALL MÄKLAREN FÖRST PRIORITERA?

MÄKLAREN SKALL FÖRST OCH FRÄMST FÖRHINDRA KRIMINALITET VID ÖVERLÅTELSER AV FASTIGHETER OCH BOSTADSRÄTTER. I DENNA DEL INGÅR ÄVEN UTPRESSNINGSFÖRSÖK AV KUNDER MOT KUNDER OCH MÄKLARE

Fastighetsmäklarinspektionen har missat den viktigaste delen i sitt officiella uppdrag och instruktion. Detta har kunnat ske då resursen hos myndigheten tygellöst tillåtits att användas efter resursens fria behag. På ytan gäller god fastighetsmäklarsed enl. §8 i FML. Under ytan något helt annat. FMI:s resurs har systematiskt använts till att kriminalisera fastighetsmäklare för något som är helt lagligt och tillåtet för allmänheten att delta i. Huvudexempel är lockpris och otydlighet vid medverkan till kunders handel med fastigheter och bostadsrätter. Stora oklarheter finns även gällande vad som betraktas vara handel när mäklaren eller deras närstående gör sig skyldig till gränsöverskridande handel med bostadsrätter och fastigheter. Inte ett ljud om att FMI:s viktigaste uppgift är att motverka kriminalitet vid överlåtelser förutom penningtvätt som blivit aktuellt de senaste åren. Att var och varannan skrivelse till FMI bottnar i en misslyckad affär där köparen eller säljaren blivit missnöjd ekonomiskt med den begagnade vara som överlåtits saknar grund vid FMI:s myndighetsutövning och tillsyn. God mäklarsed §8 FML verkar kunna slå ut Brottsbalkens paragrafer avseende egenmäktigt förfarande. Att som opartisk mellanman förhindra fri prissättning vid budgivning av en begagnad vara i andra sammanhang är straffbart enligt Brottsbalken och kan rubriceras som trolöshet mot huvudman. FMI:s tolkning av god mäklarsed enligt §8 FML ger en diametralt motsatt åskådning när saken handlar om överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter. FMI väljer systematiskt att blidka hämndlystna brevskrivare genom en frekvent hänvisning till "allt" enligt §8 FML. Alla mäklare blir skyldiga till allt enligt allt-principen i åttan. Mäklare kan därmed varnas och avregistreras pga. av att allt är allt. FMI gör sig därmed skyldig till att vara behjälpliga i den utpressning som är vanligt bakomliggande orsak till privatpersoners skrivelser till FMI. Att främja ekonomisk utpressning är i strid mot den allmänna ordningen och finns med på listan över brottslighet som lyder under allmänt åtal. Fastighetsmäklarinspektionen hejar på kriminella att begå laglig utpressning mot mäklare. Ämnet är helt tabubelagt hos Fastighetsmäklarinspektionen. Inte med ett ord är problemet officiellt iakttaget av FMI. Denna beskrivning är roten till de problem vi har i vårt rättssystem gällande FMI:s tolkning av §8 FML. Parallell kan göras med hur Finansinspektionen hanterar kriminella kunders utpressning mot bankanställda. Våra mäklarförbund har lite lamt nämnt företeelsen med utpressning mot mäklare som ett problem men verkar i det stora vara upptagna med annat.

Källa: https://fmi.se/vad-galler-vid-formedling/penningtvatt/fmi-s-arbete-mot-penningtvatt/

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO