BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-yrkesforbudet-i-stockholm-overklagat.jpg

MÄKLARE - YRKESFÖRBUDET I STOCKHOLM ÖVERKLAGAT

DAGENS NYHETER RAPPORTERAR ATT STOCKHOLMSMÄKLAREN ÖVERKLAGAT FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONENS BESLUT OM YRKESFÖRBUD FÖR MEDVERKAN TILL LOCKPRIS

I FMI:s tematiska kontroll av lockprisbrott varnades endast 1 av 25 undersökta mäklare. Ingen fick yrkesförbud i detta svep. 24 kontrollerade mäklare gick fria till alla anmälares förtret och olycka. Kommunikationschefen pratar för första gången i historien om att lockprisbrottet skall bevisas av myndigheten. Ur rättssäkerhetssynpunkt hoppas jag att mäklaren återfår sin mäklarregistrering. Därefter önskar jag att FMI kontaktar våra mäklarförbund och begär att marknadsföringspaus införs när budgivningar skenar i väg. Detta med efterföljande krav om att nytt uppdragsavtal skall undertecknas av uppdragsgivare och mäklare. Utifall att mäklaren återfår sin registrering bör staten kompensera mäklaren för inkomstbortfall. Våra folkvalda bör därefter kontrollera den verksamhet som sker inom Fastighetsmäklarinspektionens väggar. En ny agenda bör implementeras. Det är uppenbart för alla åskådare att FMI:s aggressivitet dämpades i den senaste tematiska undersökningen gällande lockpris. Detta utifrån resultatet 1 - 24. Sannolikt har det dåliga utfallet att göra med ovisshet gällande den avregistrerade Stockholmsmäklarens framtid. OBEKO avvaktar kommande domslut. Betänk att det ej är olagligt för uppdragsgivaren att sätta ett lågt pris i syfte att attrahera kunder. FMI bortser definitivt från att kanske rent kriminella krafter styr mäklarna. §8 i FML är den kriminelles absolut bästa verktyg när det gäller att styra och kontrollera fastighetsmäklare. Hot om anmälning är ett vanligt led i begäran om kompensation för både det ena och det andra som uppkommer efter det att köpeavtalet är undertecknat. De dubiösa tackar denna statliga myndighet för behjälplighet i utpressningen mot mäklare som sker. Orsaken till alla klagomål på mäklare ligger hos Fastighetsmäklarinspektionen själva. Genom att hetsa upp befolkningen i denna fråga via media tror större delen av oss vanliga medborgare att lockpris är olagligt i brottsbalken. Antalet anmälda mäklare ökar härigenom. Uppgifterna publiceras sedan sensationellt, för att öka läsvärdet, via etablerade nyhetskanaler. Gärna via Dagens Nyheter, Tv4 med flera. Sensationen blir därmed ett faktum och motiverar FMI att ansöka om större resurser. Nu ligger bollen hos nästa instans. Om denna domstol anser lockprisbrottet vara tillräckligt allvarligt får FMI en grund att stå på när denna myndighet söker finansiering för ytterligare utredning av etikbrottet lockpris. Lockpris är ett brott som inte är ett brott men som blir ett brott. Spännande fortsättning följer.

Källa: https://www.dn.se/ekonomi/rekordmanga-anmalningar-om-lockpriser-men-fa-maklare-varnas/

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO