MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-ny-fastighetsmaklarlag.jpg

MÄKLARE - NY FASTIGHETSMÄKLARLAG

Fastighetsmäklarlag (2021:516) §8 heter nu 3 Kap. §1. Läs innehållet i den nya lagen. Inga kompisaffärer längre. Fria livet är numera begränsat.

Fastighetsmäklarlag (2021:516) 3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten. God fastighetsmäklarsed och fastighetsmäklarföretagets skyldigheter. Fastighetsmäklarens allmänna skyldigheter 1§ En fastighetsmäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och "i allt" iaktta god fastighetsmäklarsed. // Nu handlar det inte om §8 längre. Nu heter superparagrafen §1. §1 täcker allt mellan himmel och jord. Våga inte bryta mot "allt-paragrafen". Blir kul och intressant att se hur FMI hänvisar till "allt" i §1 framöver. Det blir nog skamstocken för alla 7000 mäklare i Sverige. Alla är skyldiga till något enligt "allt" om alla brevskrivare till FMI får som de vill. Det blir i vart fall svårt för jurist-gänget att definiera "allt" utan att mena "allt". Svepning kommer att ske till lagstiftarens intention i förarbeten enligt den gamla trallen.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/fastighetsmaklarlag-2021516_sfs-2021-516

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO