MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-luftiga-bud-har-kommer-exempel.jpg

MÄKLARE - SKALL LUFTBUD VIDAREFÖRMEDLAS?

DE FLESTA BUD ÄR OIDENTIFIERADE UTAN KORREKT KUNDKÄNNEDOMSKONTROLL. I FMI:S UTREDNING NÄMNS EJ DETTA FAKTUM. VAR GÅR GRÄNSEN FÖR LUFTBUD?

Här kommer ett exempel på ett lite väl luftigt bud. Oklart är om budgivaren verkligen lade ett bud. Informationen kom in via uppdragsgivaren. Allt verkar ha blivit tokigt. Vi vill varna känsliga läsare för travesterande text.

Luftbud kan beskrivas som ryktesbud. Ett luftbud kan fås av vem som helst på trottoaren, i ICA-butiken eller på gymmet. Trots detta säger våra jurister och företrädare för Fastighetsmäklarinspektionen att alla bud skall framföras. Om detta är riktigt så skall även luftbud framföras. Svårigheten är att göra kundkännedom vid dessa tillfällen. Läs vidare.

John Doe eller MR X lade budet enligt FMI. När man läser texten som FMI refererar till framgår det inte att mäklaren sade att bud lades.

Saken verkar mer handla om en person på gatan som uttrycker en möjlig vilja att köpa en bostadsrätt för ett visst pris. Personen verkar inte ens ha varit i lägenheten som beskrivs. Något hände på gymmet där uppdragsgivaren träffat någon.

Luftbudet var av förklarliga skäl ej upptaget i budförteckningen. Varning meddelas mäklaren. Frågan kvarstår. Skulle budet lagts in i budförteckningen eller ej? Har den slutlige köparen missuppfattat mäklaren? Har mäklaren sagt till den slutlige köparen att annat bud lagts? Hur har detta blivit FMI:s sanning?

Betänk att bud på bostadsrätter ofta har ett muntligt förbehåll om att sälja annan bostad för fullföljande. Det läggs gott om bud av personer som ej kan finansiera eller budgivare som kräver djupgående besiktning. Bud läggs ofta för att gå före i kön och för att på detta sätt bli prioriterad som bra kund.

FMI:s beslut i detta ärende styrker min åsikt att mäklarna i Sverige behandlas utanför normala rättsprinciper.

Nedan kommer texten som FMI lägger till grund för sitt beslut om varning.

Hej NN,

Hoppas allt är väl!

Vad gäller försäljningen av [förmedlingsobjektets gatuadress] (september 2020) så träffade jag en man på gymmet vid namn Sören som bodde i grannområdet och var intresserad av lägenheten för 3 195 000 SEK vilket jag framförde till dig.

Objektet låg då ute som ”kommande försäljning” men efter lite funderande så kom vi fram till att vi inte önskade gå vidare med detta bland annat pga. att inflyttningsdatumet inte passade oss.

I stället valde vi att gå vidare med [anmälarens namn] (Köparen) som också var intresserad innan visning och flexibel med inflyttningsdatum vilket passade oss bättre pga. resor i tjänsten.

Inget i texten visar att bud lagts av någon person som kan identifieras. Endast att någon anonym varit intresserad.

Läs FMI:s hårda dom.

Källa: https://fmi.se/anmalan-tillsyn/tillsynsbeslut-och-praxis/sok-beslut/beslut/?id=21-0435&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mars_2022

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO