MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-styrelsen-gar-ej-att-na.jpg

MÄKLARE - STYRELSEN GÅR EJ ATT NÅ

IBLAND ÄR DET SVÅRT ATT NÅ STYRELSEN I DIN BRF - DET FINNS VIKTIGA FRÅGOR NYA MEDLEMMAR MÅSTE FÅ SVAR PÅ INNAN BESLUT OM KÖP FATTAS

Det pågår titt som tätt konflikter mellan enskilda medlemmar och bostadsrättsföreningar. Detta gör att medlemmar vill sälja. Nya medlemmar bör då få veta hur de kommer att behandlas efter att den kanske största affären i deras liv genomförts.

Jag fick idag insyn i ett tråkigt ärende där en bostadsrättsförening nära nog gör det omöjligt för en ägare att avyttra sin bostadsrätt till någon annan än bostadsrättsföreningen själv eller till någon mycket närstående.

Inga konsekvenser finns för bostadsrättsföreningar vars styrelseledamöter gör sig svårtillgängliga. Inga sanktionsmöjligheter finns mot bostadsrättsföreningar som ej sköter sig. Internet är fyllt av klagomål och ingen gör mer än tittar på. Alla tänker att de har tur som ej drabbas.

Regelmässigt blir mäklare lastade för dålig kommunikation gällande föreningsinformation som är minimal. Ingen bindningsverkan finns gällande muntlig information från enskilda föreningsledamöter.

Inga lagkrav finns gällande info om kontaktbarhet i varken årsredovisning eller i den mäklarbild som banken ofta kräver vid belåning av bostadsrätter.

Märkligt är att våra myndigheter ej anmärker offentligt på denna brist. Alla verkar nöjda med att ge mäklarna skuld för bostadsrättsföreningarnas torftiga information.

Det är därför inte konstigt alls att det väller in skrivelser till Fastighetsmäklarinspektionen. Den som blir drabbad har ej råd att inleda skadeståndstalan mot en bostadsrättsförening som orsakat dem skada. Få vet att styrelsen i din bostadsrättsförening fritt kan lova vad som helst muntligen utan att detta har någon rättslig betydelse.

Billigast blir därför att skriva brev till Fastighetsmäklarinspektionen och påtala vilken information som uteblivit vid köp- eller säljbeslut. God mäklarsed kan fritt få tolkas för den som önskar blod på dolken. Fastighetsmäklarinspektionen hejar på. Med enkla pennstreck kan denna myndighet förklara all annan lagstiftning vara i strid mot god mäklarsed. God mäklarsed kan höjas högt över praxis gällande tidigare beslut.

Fastighetsmäklarinspektionen gör ett definitivt fel när denna myndighet ej lyfter frågan om muntlig information från bostadsrättsföreningar högt på sin dagordning. Det blir väl för jobbigt för dem kan jag tänka.

Lättare blir det att lägga utredningsresursen på det mycket allvarliga lockprisbrottet som ej är brottsligt för säljaren. Dvs ett brott som inte är ett brott men som blir ett mycket allvarligt brott för mäklaren att delta i.

Motståndet från bostadsrättsförvaltarna är kompakt. Denna grupp spär på klagomålsviljan mot mäklarna allt enligt gammal avledande stridsstrategi. Denna grupp livnär sig återkommande på okunniga bostadsrättsföreningars kunskap.

Läs Riksbyggens mer polerade version via länken.

En obalans finns som går ut på att ge mäklarna skuld för allt som går fel. Sverige behöver därför en Bostadsrättsinspektion eller en Fastighetsinspektion akut.

Källa: https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/vad-gor-styrelsen-i-en-bostadsrattsforening/jag-har-en-fraga-till-styrelsen---men-de-svarar-inte/

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO