MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-fmis-beslut-i-maj.jpg

MÄKLARE - FMI:S BESLUT I MAJ

FMI: RÄTTSSÄKERHETEN FÖR ÖVER 7.500 FASTIGHETSMÄKLARE KAN FORTAFARANDE IFRÅGASÄTTAS.

Nedanstående text utgör en del av en bok som kommer att publiceras. Vi vill därför avråda läsare från kopiering med hänvisning till gällande tryckförordningsregler.

Dyster läsning gällande rättssäkerheten för mäklarna i Sverige.

Sveriges minsta myndighet i Karlstad hugger fortfarande desperat efter uppmärksamhet.

Fortfarande har myndigheten inte fastställt procentuella budgivningsnivåer för det mycket allvarliga etikbrottet; lockpris.

Fortfarande har myndigheten inte proaktivt fastställt vid vilken nivå mäklaren blir skyldig att avbryta uppdraget för att undvika varning eller som värst yrkesförbud. S.k. marknadsföringspaus med skyldighet att teckna nytt uppdragsavtal med nytt utgångspris.

Fastighetsmäklarinspektionen förses varje månad med flertalet lockpris-varnade mäklare i sin statistik över egen handlingskraft och produktivitet.

Fastighetsmäklarinspektionen bortser helt från att det är helt lagligt för konsumenten att sätta det pris den önskar i syfte att nå så många intressenter som möjligt. Lagligt blir enligt FMI:s tolkning olagligt. Mäklarna är förpliktigade att följa alla lagar. En paradox finns, i och med detta, inbyggd i vårt system.

Fortfarande bortser Fastighetsmäklarinspektionen från att lagar strider mot varandra och tolkas efter behov och mål med över 7500 fastighetsmäklares vandel och heder i potten.

Fortfarande delar myndigheten ut varningar lättvindigt för att upprätthålla sitt existensbehov.

Fortfarande jämställs Fastighetsmäklare med grova brottslingar. Enkla förseelser jämställs med grov brottslighet. Ingen hejd finns på Fastighetsmäklarinspektionens fria tolkning och rättsskipning.

Läs alla besluten från Maj månad 2022 via länken.

Sverige behöver en Fastighetsinspektion akut.

Källa: https://fmi.se/anmalan-tillsyn/tillsynsbeslut-och-praxis/sok-beslut/?Form.DateFrom=2022-05-11&Form.DateTo=2022-05-11&utm_source=newsletter&utm_medium=

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO