MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
lockpris-maklare-enar-sig-kring-fmis-lockpris-tolkning.jpg

LOCKPRIS - MÄKLARE ENAR SIG KRING FMI:S LOCKPRIS-TOLKNING

ÄNTLIGEN BEKÄNNER FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN FÄRG. DAVID JOHANSSON HOS FMI MEDGER ATT LOCKPRIS INTE ÄR FÖRUTSEBART FÖR MÄKLARNA.

Nedanstående text utgör en del av en bok som kommer att publiceras. Vi vill därför avråda läsare från kopiering med hänvisning till gällande tryckförordningsregler.

Dagens Industri lyckades efter kanske 1000-tals klagomål mot mäklare, från privatpersoner till FMI, få tillsynschef David Johansson hos Fastighetsmäklarinspektionen att erkänna att en extrem prisuppgång från startpriset inte nödvändigtvis innebär ett lockprisbrott för mäklaren som granskas.

Riktigt illa för mäklarna är det nu givetvis under förutsättning att den ansedda tidningen Dagens Industri rapporterar korrekt.

Förutsebarhetsrekvisitet i lagtolkningen är helt utraderat nu gällande detta mycket allvarliga brott som i tidigare vägledande beslut inneburit yrkesförbud för en mäklare i Stockholm.

Det går således inte att förutse medverkan till lockprisbrott för mäklarna i Sverige enligt David Johansson hos FMI.

Penningtvättare och andra misstänkt kriminella applåderar åt Fastighetsmäklarinspektionens rättstolkning när utpressningslika hot utfärdas mot fastighetsmäklare.

Ungefär så här kan det låta - Om X inte får köpa fastigheten så tvingas Y göra en skrivelse till Fastighetsmäklarinspektionen gällande "lockpris". -Vi vet att om mäklare får ett flertal varningar för lockpris så erhåller mäklaren yrkesförbud och social förnedring.

Den misstänkt kriminelle aktören åtnjuter genom tillvägagångssättet ekonomiska fördelar genom Fastighetsmäklarinspektionens rättstolkning gällande lockpris och hejar därför på och skickar in skrivelser i syfte att åtnjuta ekonomiska fördelar av ett brott som inte är ett brott men som blivit ett brott.

Vid analog tillämpning av Finansinspektionens regelverk blir rättstillämpningen att betrakta som medhjälp till ekonomisk utpressning mot bankanställd.

I senaste rundan blev 6 mäklare varnade för lockprisbrott. En graverande del av FMI:s beslut avser just varningar utdelade för det mycket allvarliga etikbrottet medverkan till lockpris. Detta innebär att en mycket stor andel av FMI:s offentligjorda produktivitet baseras på denna oklara brottslighet.

I tidigare skrivelser har jag påtalat att inget skadestånd i allmän domstol eller i marknadsdomstol har dömts ut gällande medverkan till lockpris vad avser begagnade fastigheter och bostadsrätter.

I dessa domstolar kan det därför tolkas som om medverkan till lockpris ej är ett brott i rättslig mening.

Mitt förslag med ovanförda skrivelse som grund är att skippa hela resonemanget kring lockpris. D.v.s. gör en pudel. Inför därför ett nytt etikbrott. Vilseledande värdering. Vilseledande värdering borde kunna vara ett etikbrott om inte mäklaren avbryter marknadsföringen och inför marknadsföringspaus med efterföljande nystart.

Som rättsläget är just nu åtnjuter misstänkta ekonomiska utpressare stora fördelar i ett paradoxalt och förmodligen omedvetet samarbete med Fastighetsmäklarinspektionens jurister.

Illa är det. Jag tror inte det beskrivna scenariot kan ligga i lagstiftarens intention. Inte ens med grund i lagstiftarens förarbeten kan det finnas möjlighet att premiera misstänkt kriminellas utpressning mot fastighetsmäklare.

Läs artikeln.

Artikeln hos Dagens Industri är sannolikt godkänd av FMI efter korrekturläsning.

Källa: https://www.di.se/nyheter/anmalningar-mot-maklare-skjuter-i-hojden-lockpriser-vanligaste-orsaken/

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO