BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-skall-koparen-besiktiga-bostadsratten.jpg

MÄKLARE - SKALL KÖPAREN BESIKTIGA BOSTADSRÄTTEN?

Enligt expertisen som granskar fastighetsmäklarna står det klart att mäklaren i god tid innan kontraktsskrivning skall anmana förvärvaren att kontrollera bostadsrättslägenhetens skick.

Görs ej denna anmaning i god tid riskerar mäklaren en varning vid granskning av FMI. Notering i mäklarens journal skall göras gällande denna anmaning med angivet datum. Det går således inte enligt "god sed" att genomföra en snabb affär med nytillkommen kund på köparens och säljarens önskan där det framgår i överlåtelseavtalet att köparen förklarar sig nöjd med bostadsrättens skick. Det måste flyta tid mellan anmaning och kontraktsskrivning. Kanske uppemot en vecka. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Det är alltid goda förtecken vid iakttagande av oskriven god fastighetsmäklarsed. Denna nyare tolkning av "god sed" ger Fastighetsmäklarinspektionen ett nytt vapen gentemot fastighetsmäklarna. Som vanligt ges ej förhandsbesked via FMI. Jag prognostiserar ett antal varnade mäklare gällande denna regeltolkning. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Väg in en aggressiv vilja från säljaren och den slutliga köparen att underteckna överlåtelseavtal när fastighetsmäklaren medvetet obstruerar affärens genomförande. Denna obstruktion kan i sig medföra klagomål till FMI. I sluttampen kan god fastighetsmäklarsed strida mot sig själv. Mäklaren blir skyldig till brott mot "god sed" oavsett vilken väg denne väljer. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Vid denna nyare tolkning av "god sed" omöjliggör FMI genomförandet av kontraktsskrivning med nytillkomna och angelägna köpare av bostadsrättslägenheter. Så fort det tillkommer nya kunder så måste kontraktsskrivningen skjutas upp om dessa vill köpa och erbjuda bättre betalt. Säljaren ställs inför valet att skriva avtal med kund som inväntat mäklarens ambition att följa "god sed" eller avvakta om den mest angelägna kunden verkligen vill köpa bostadsrätten efter låt oss säga en vecka så att mäklarjournalen fylls i rätt. Mäklaren står inför valet att ta emot en varning/erinran eller att följa sina kunders önskan om genomförandet av affären. ___________________________________________________________________________________________________________________________ FMI:s prestation mäts i det antal sanktioner denna organisation fastställer. Statistiken förmedlas till allmänheten som en mätning i hur fastighetsmäklarna sköter sig. I och med oklara regler för mäklarna ges denna organisation möjlighet att utdela sanktioner oavsett hur mäklaren gör gällande valet mellan anmaning att kontrollera bostadsrättens skick eller obstruktion av kontraktsskrivning. ___________________________________________________________________________________________________________________________ När internettekniken kom blev alla glada. De tänkte att nu skulle vi slippa jobba. Internet skulle sköta allt. Vinsttänkandet i företagen såg möjligheten att sparka dyr personal. Denna personal ville självklart överleva. Internetmakarna blev själv nervösa och började komplicera allt. Ju fler timmar som kan faktureras desto bättre. Juristerna hängde på. Några hamnade hos FMI och FRN. Dessa såg möjligheten att komplicera tolkningen av "god sed" till den grad att situationen blivit såhär. Lugnar dessa inte sig så är det snart häst och vagn, vatten i en brunn och fotogenlampa som gäller. Om alla mäklare med enkelhet blir varningsbara pga. oklara och oskrivna regler som tolkas från fall till fall tappar varningen sin innebörd och verkan.

Källa: https://www.svd.se/lagenhetskopare-hoppar-over-viktig-bobesiktning