BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-svt-rapporterar-om-lockpriser.jpg

MÄKLARE - SVT RAPPORTERAR OM LOCKPRISER

EFTER FÖRSTA YRKESFÖRBUDET RAPPORTERAR SVT OM MÄKLARE SOM GJORT SIG SKYLDIGT TILL LOCKPRIS-BROTTET. HÅRDA STRAFF GÄLLER FÖR DIG SOM ACCEPTERAR SÄLJARNAS VILLKOR OM LÅGT STARTPRIS.

Svt rapporterar om mäklare som gjort sig skyldig till Lockpris-brottet. Allt har sig grund i oskriven god mäklarsed. Ändamålet helgar medlen. Hårda straff gäller för dig som godkänner säljarens önskemål om att manipulera prissättningen i marknadsföringen. Det blir jobbigt för en del mäklare. Vissa mäklare som planerar avregistrera sig kommer att fortsätta. De kommer att fungera som s.k. "målvaktsmäklare". Möjligen kan prismanipulation stävjas med sanktionsavgifter för detta brott. Tänk om Fastighetsmäklarinspektionen kunde förstå att de måste införa budgivningsnivåer som gör att mäklaren måste ta bort objektet från annonsering om högsta budet avviker mer än 15% uppåt. Chockpriser är fortfarande tillåtet. Chockprisdebatten borde kunna börja nu. Vad sägs om en mäklare som sätter för högt pris. Säljaren lider en enorm skada här. Kanske våra mäklarförsäkringar kan täcka förluster för säljarna. Vem vet? Lockpris är i vart fall nu ett så pass allvarligt brott att yrkesförbud är en tillämplig vedergällning från Svenska staten. Se upp FMI är ute efter din registrering. Nivån för god mäklarsed ändras regelmässigt så att antalet varnade och avregistrerade mäklare blir det antal som FMI önskar. Justieombundsmannen borde ta sig en titt på begreppet god mäklarsed och FMI:s tolkningsföreträde i frågor kring denna goda sed. Förutsebarhetsrekvisitet i lagstiftningen är enligt min mening borttaget vad gäller tolkningen av god fastighetsmäklarsed. Att fastighetsmäklaren i 100% av allt i universum skall iaktta oskriven god fastighetsmäklarsed blir omöjligt i förlängningen. Detta sker utan att myndigheten FMI tvingas ge förhandsbesked i enskilda frågor. Känner gatans lagar styra. FMI hejar på och uppmanar allmänheten att skicka skrivelser om alla bud som överstiger gissningsvis 15% av säljarens utgångspris. Ingen tycker synd om mäklare och advokater. Kom osökt att tänka på en gammal frågevits om vad som skiljer en av bil överkörd mäklare från en överkörd vanlig människa. Svaret är; - Det saknas bromsspår framför den överkörde mäklaren. Hörde den första gången för 35 år sen. Den gången handlade det om advokater.

Källa: https://amp.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/maklare-varnas-for-lockpriser

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO