MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-legalt-bedrageri-vad-ar-det

MÄKLARE - LEGALT BEDRÄGERI? VAD ÄR DET?

Årsredovisningen i din Brf är den enda handlingen där styrelsen verkligen undertecknar med sina namn och med sitt ansvar. Så långt är allt ok. Låt oss säga att din Brf har ett brutet räkenskapsår per den 31 augusti 2020. Stor lånefinansierad renovering skall planeras att genomföras. Denna renovering kommer att påverka de långfristiga lånen i föreningens nästkommande bokslut. Vi gissar att lånen skall komma att tredubblas som i fallet med Brf Ida i Malmö. Styrelsen, revisorn och banken känner till föreningens planer. Då är det fullt tillåtet att ej nämna dessa planer i årsredovisningen per den 31 augusti 2020. Planerna att låna stora belopp hemlighålls i årsredovisningen per den 31 augusti 2020. Lån kommer ej tas upp förrän någon månad in på nästa bokslutsperiod låt oss säga den 31 september 2020. Vips så förfogar föreningen över massor med pengar utan att föreningens medlemmar vet något om detta. Inte förrän i bokslutet per den 31 augusti 2021 får föreningens medlemmar vetskap om den genomförda upplåningen. Då tänker normala människor att detta är OK. 12 månader senare så får medlemmarna vetskap om att föreningen tredubblat sina långfristiga lån. NEJ. Detta stämmer inte. Lägg till ytterligare 7 månader som din förening har på sig att iordningsställa bokslutet per den 31 augusti 2021. 12+7 månader, dvs 19 månader, gör att medlemmarna först får vetskap den 31 mars 2022. Då först kommer informationen till medlemmarna. Vi har här en period när styrelsen känner till de nya lånen. Nya medlemmar får inget veta. Mäklarna får inget veta. Bankerna som belånar bostadsrätterna får inget veta. I fallet med Brf Ida Malmö bemödade jag mig med att kontakta åklagaren som utredde fallet med de försvunna 250 000 000 kronorna. Myndigheten valde att inte se upplåningen som skett, utan medlemmarnas vetskap, som ett bedrägeri eller som en brottslig handling. Nu har jag precis beskrivit ett lagligt bedrägeri. Jag är fastighetsmäklare. Lagstiftningen är sådan att jag måste informera mina kunder om 100% av allt som jag känner till om bostadsrättsföreningarna jag mäklar bostadsrätter i. Man håller just nu på med att revidera bostadsrättslagen. Polisen ansåg inte det jag just beskrivit vara olagligt. Regelverket underlättade enligt min mening bedrägeriet i Brf Ida i Malmö. Min förhoppning är att dessa rader läses av den eller de som just nu tillverkar Lex Ida. Att hänvisa till sifforna i en årsredovisning till en bostadsrättsförening är som att hänvisa till gamla siffror i en gammal tidning som i värsta fall kan vara 19 månader gammal.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO