BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-legalt-bedrageri-vad-ar-det

MÄKLARE - LEGALT BEDRÄGERI? VAD ÄR DET?

Årsredovisningen i din Brf är den enda handlingen där styrelsen verkligen undertecknar med sina namn och med sitt ansvar. Så långt är allt ok. Låt oss säga att din Brf har ett brutet räkenskapsår per den 31 augusti 2020. Stor lånefinansierad renovering skall planeras att genomföras. Denna renovering kommer att påverka de långfristiga lånen i föreningens nästkommande bokslut. Vi gissar att lånen skall komma att tredubblas som i fallet med Brf Ida i Malmö. Styrelsen, revisorn och banken känner till föreningens planer. Då är det fullt tillåtet att ej nämna dessa planer i årsredovisningen per den 31 augusti 2020. Planerna att låna stora belopp hemlighålls i årsredovisningen per den 31 augusti 2020. Lån kommer ej tas upp förrän någon månad in på nästa bokslutsperiod låt oss säga den 31 september 2020. Vips så förfogar föreningen över massor med pengar utan att föreningens medlemmar vet något om detta. Inte förrän i bokslutet per den 31 augusti 2021 får föreningens medlemmar vetskap om den genomförda upplåningen. Då tänker normala människor att detta är OK. 12 månader senare så får medlemmarna vetskap om att föreningen tredubblat sina långfristiga lån. NEJ. Detta stämmer inte. Lägg till ytterligare 7 månader som din förening har på sig att iordningsställa bokslutet per den 31 augusti 2021. 12+7 månader, dvs 19 månader, gör att medlemmarna först får vetskap den 31 mars 2022. Då först kommer informationen till medlemmarna. Vi har här en period när styrelsen känner till de nya lånen. Nya medlemmar får inget veta. Mäklarna får inget veta. Bankerna som belånar bostadsrätterna får inget veta. I fallet med Brf Ida Malmö bemödade jag mig med att kontakta åklagaren som utredde fallet med de försvunna 250 000 000 kronorna. Myndigheten valde att inte se upplåningen som skett, utan medlemmarnas vetskap, som ett bedrägeri eller som en brottslig handling. Nu har jag precis beskrivit ett lagligt bedrägeri. Jag är fastighetsmäklare. Lagstiftningen är sådan att jag måste informera mina kunder om 100% av allt som jag känner till om bostadsrättsföreningarna jag mäklar bostadsrätter i. Man håller just nu på med att revidera bostadsrättslagen. Polisen ansåg inte det jag just beskrivit vara olagligt. Regelverket underlättade enligt min mening bedrägeriet i Brf Ida i Malmö. Min förhoppning är att dessa rader läses av den eller de som just nu tillverkar Lex Ida. Att hänvisa till sifforna i en årsredovisning till en bostadsrättsförening är som att hänvisa till gamla siffror i en gammal tidning som i värsta fall kan vara 19 månader gammal.

brf-ida-finns-det-lagliga-bedragerier

BRF IDA - FINNS DET LAGLIGA BEDRÄGERIER?

Gör så här. Håll ett byggplaneringsmöte med medlemmarna i din förening. Möjligen kommer ca 30 % av medlemmarna. Fråga publiken om de vill ha nya fasader, hissar, rörledningar vad än det må vara? Få så många som möjligt att säga ja på offertförfrågan till byggentreprenörer. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Be sedan någon av HSB:s professionella certifieringsekonomer räkna på vad månadsavgiften blir de närmaste 5 åren. Köp en HSB-Certifiering. Bifoga denna certifiering i årsredovisningen. Detta gör att medlemmarna känner sig trygga. Vid frågor om föreningens ekonomi så är det ok att ducka på frågorna genom hänvisning till ekonomerna hos HSB. HSB har ju särskilda certifieringsrevisorer. De är särskilt professionella skriver de i din förenings certifiering. Deras kunskaper kan väl ingen mäta sig med? De undanhåller som bekant låneprognosen genom sin professionalitet. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Svara för guds skull i detta läge endast muntligt på frågor gällande ekonomi vid enskilda tillfällen när få människor lyssnar. Nämn inga summor som skall lånas. Endast kostnaden för dem. Dvs avgiftsprognosen. Ingen av medlemmarna bryr sig ändå om något annat än månadsavgiften. Lånebeloppen blir för avancerade för dem. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Banken som lånar ut pengarna verkar tycka det är ok att fritt betala ut 250.000.000 kronor (250 miljoner kronor) till föreningens konto utan kontroll av vart pengarna landar i nästa steg. Ingen diskussion om penningtvätt här inte. Kollade med boverket och finansinspektionen. Inga lagkrav verkar finnas på besiktningskontroll vid renoveringar. Inga krav verkar heller finnas på låneprognoser i årsredovisningarna. När du själv förfogar över 15 tusen sek i kontanter så blir du misstänkt för penningtvätt i kassan hos banken. Märkligt eller hur? ___________________________________________________________________________________________________________________________ HSB:s utbetalningsenhet kollar endast om fakturorna är attesterade via två i föreningen. Föreningen har ju faktiskt ej betalt HSB för att de skall kolla upp så att jobben i din förening blivit korrekt utförda. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Nu börjar pengarna forsa ut. Ställ inga krav på att besiktningskontroller skall ske innan utbetalning. Säg bara att kontroller skett om någon frågar eller att du skall återkomma med svar. Ju större din förening är och ju lägre utbildningsnivån är hos medlemmarna desto lättare blir det att maximera vinsten i det företag som mottar pengarna. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Känn hela tiden av kompetensnivån hos den du talar med. Berätta inte att föreningen skall tredubbla de långfristiga lånen. För då kanske någon medlem vaknar till och lägger brev i medlemmarnas brevlådor om misstänkt förskingring. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Min beskrivning av hur ett händelseförlopp kan ha gått till skall ses som en travesti. Travestin är författad på ett underhållande sätt och syftet är att kanske få till en förändring vid regler för upphandling av tjänster i bostadsrättsföreningar. I någon del kan kanske banken, revisorn eller förvaltaren bli medskyldig. Om dessa parter är helt oskyldiga så blir min beskrivning om hur medhjälp till hur ett lagligt bedrägeri kan ha genomförts väl beskrivet här. Lagliga bedrägerier, om de nu finns, är ju inte straffbara. Eller hur? ___________________________________________________________________________________________________________________________ Travesti är ursprungligen en lättare omformning av en känd text, bok, film, fras eller ordalydelse. Travestin är i regel utformad på ett skämtsamt eller tankeväckande sätt, vanligtvis utan syfte att förlöjliga. Idag finns även travestier inom konstens, musikens och reklamens områden. Källa Wikipedia ___________________________________________________________________________________________________________________________ Det är mina kunder som köpt och sålt lägenheter i Brf Ida. Jag är fastighetsmäklare. Fastighetsmäklare är en yrkeskår som regelmässigt bär skulden för det som går fel vid försäljning av bostadsrätter. I fallet Brf Ida blir det svårt att lasta över skulden på Fastighetsmäklarna.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO