BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
brf-ida-finns-det-lagliga-bedragerier

BRF IDA - FINNS DET LAGLIGA BEDRÄGERIER?

Gör så här. Håll ett byggplaneringsmöte med medlemmarna i din förening. Möjligen kommer ca 30 % av medlemmarna. Fråga publiken om de vill ha nya fasader, hissar, rörledningar vad än det må vara? Få så många som möjligt att säga ja på offertförfrågan till byggentreprenörer. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Be sedan någon av HSB:s professionella certifieringsekonomer räkna på vad månadsavgiften blir de närmaste 5 åren. Köp en HSB-Certifiering. Bifoga denna certifiering i årsredovisningen. Detta gör att medlemmarna känner sig trygga. Vid frågor om föreningens ekonomi så är det ok att ducka på frågorna genom hänvisning till ekonomerna hos HSB. HSB har ju särskilda certifieringsrevisorer. De är särskilt professionella skriver de i din förenings certifiering. Deras kunskaper kan väl ingen mäta sig med? De undanhåller som bekant låneprognosen genom sin professionalitet. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Svara för guds skull i detta läge endast muntligt på frågor gällande ekonomi vid enskilda tillfällen när få människor lyssnar. Nämn inga summor som skall lånas. Endast kostnaden för dem. Dvs avgiftsprognosen. Ingen av medlemmarna bryr sig ändå om något annat än månadsavgiften. Lånebeloppen blir för avancerade för dem. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Banken som lånar ut pengarna verkar tycka det är ok att fritt betala ut 250.000.000 kronor (250 miljoner kronor) till föreningens konto utan kontroll av vart pengarna landar i nästa steg. Ingen diskussion om penningtvätt här inte. Kollade med boverket och finansinspektionen. Inga lagkrav verkar finnas på besiktningskontroll vid renoveringar. Inga krav verkar heller finnas på låneprognoser i årsredovisningarna. När du själv förfogar över 15 tusen sek i kontanter så blir du misstänkt för penningtvätt i kassan hos banken. Märkligt eller hur? ___________________________________________________________________________________________________________________________ HSB:s utbetalningsenhet kollar endast om fakturorna är attesterade via två i föreningen. Föreningen har ju faktiskt ej betalt HSB för att de skall kolla upp så att jobben i din förening blivit korrekt utförda. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Nu börjar pengarna forsa ut. Ställ inga krav på att besiktningskontroller skall ske innan utbetalning. Säg bara att kontroller skett om någon frågar eller att du skall återkomma med svar. Ju större din förening är och ju lägre utbildningsnivån är hos medlemmarna desto lättare blir det att maximera vinsten i det företag som mottar pengarna. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Känn hela tiden av kompetensnivån hos den du talar med. Berätta inte att föreningen skall tredubbla de långfristiga lånen. För då kanske någon medlem vaknar till och lägger brev i medlemmarnas brevlådor om misstänkt förskingring. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Min beskrivning av hur ett händelseförlopp kan ha gått till skall ses som en travesti. Travestin är författad på ett underhållande sätt och syftet är att kanske få till en förändring vid regler för upphandling av tjänster i bostadsrättsföreningar. I någon del kan kanske banken, revisorn eller förvaltaren bli medskyldig. Om dessa parter är helt oskyldiga så blir min beskrivning om hur medhjälp till hur ett lagligt bedrägeri kan ha genomförts väl beskrivet här. Lagliga bedrägerier, om de nu finns, är ju inte straffbara. Eller hur? ___________________________________________________________________________________________________________________________ Travesti är ursprungligen en lättare omformning av en känd text, bok, film, fras eller ordalydelse. Travestin är i regel utformad på ett skämtsamt eller tankeväckande sätt, vanligtvis utan syfte att förlöjliga. Idag finns även travestier inom konstens, musikens och reklamens områden. Källa Wikipedia ___________________________________________________________________________________________________________________________ Det är mina kunder som köpt och sålt lägenheter i Brf Ida. Jag är fastighetsmäklare. Fastighetsmäklare är en yrkeskår som regelmässigt bär skulden för det som går fel vid försäljning av bostadsrätter. I fallet Brf Ida blir det svårt att lasta över skulden på Fastighetsmäklarna.

brf-ida-forfragan-om-laneprognos

BRF IDA - FÖRFRÅGAN OM LÅNEPROGNOS?

Jag skickade en förfrågan gällande Brf Idas låneprognos till er för ett tag sen. Inget svar ännu från er. Via vårt blankettsystem hos Vitec mäklarsystem finns en blankett som kan skickas till bostadsrättsföreningarna i samband med uppdragsavtal. En av frågorna där berör bostadsrättsföreningens ekonomi och omläggning av lån. Frågor om Brf Idas kommande lån borde med blanketten som grund vara tillåtna att ställa. __________________________________________________________________________________________________________________________ En förfrågan till er är extra relevant då mycket elände har inträffat p.g.a. förskingringen i er förening 2017. Belåningsstopp har skett via flera banker gällande bostadsrätterna i Brf Ida. Har ni möjlighet att ange en prognos gällande era långfristiga lån för det närmaste året? Jag och sannolikt samtliga medlemmar i Brf Ida önskar att en ärlig låne- och avgiftsprognos skrivs in i er nästkommande årsredovisning. __________________________________________________________________________________________________________________________ En låneprognos skulle göra det lättare för mäklare, bolåneinstitut samt blivande medlemmar att sätta sig in i Brf Idas ekonomi. Jag vet att ni styrs av många vinstdrivande rådgivare som regelmässigt känner av kompetensnivån hos er. Advokater, revisorer, förvaltare, entreprenörer och luriga bankanställda som tidigare utnyttjat lagstiftningen till ett maximum när det gällde vinstmaximeringen i deras företag. Deras vinster blev som ni säkert förstått era förluster. __________________________________________________________________________________________________________________________ Om ni anger en låneprognos i nästkommande årsredovisning så blir ni förmodligen först i Sverige med detta. Det krävs mod att genomföra detta. Känner ni er oroliga så går en prognos att ändra under nästkommande period. Detta görs genom att samtliga medlemmar tar del av denna ändring. __________________________________________________________________________________________________________________________ FAQ: Vad är en låneprognos? - En låneprognos är en uppskattning av kommande långfristiga lån i er förening. Läsare som ej känner till vad en låneprognos är kan vara säkra på ordet är etablerat. Vet Riksgälden dess betydelse så vet Brf Idas rådgivare det. Se länken.

brf-ida-efter-forskingringen

BRF IDA - EFTER FÖRSKINGRINGEN

Ca 150.000.000 miljoner borta och ingen kan ändra reglerna. Banken som lånade ut pengarna utan vidare kontroll av att renoveringarna genomfördes, förvaltaren som godkände utbetalningarna samt certifieringsrevisorn som undanhöll låneprognosen har inte gjort något fel i rättslig mening. Ordförande fick 1 år och 3 månader i finkan. Byggaren som tog emot pengarna fick strax över 2 år. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Klurat lite till då jag följt händelseutvecklingen kring förskingringen i Brf Ida Malmö. ___________________________________________________________________________________________________________________________ För att hindra nya skandaler likt den som inträffat i Brf Ida är den viktigaste punkten inte med i Sydsvenskans artikelserie. "Låneprognosen". ___________________________________________________________________________________________________________________________ Låneprognosen gällande föreningens långfristiga lån i bostadsrättsföreningen. Låneprognosen gör att föreningens medlemmar kan välja väg och bli mer delaktiga. Banker som lånar ut till föreningen kan via låneprognosen tidigt upptäcka om styrelsen frångår sin prognos. Ändras låneprognosen är detta viktigt att samtliga medlemmar får del av denna information i nästkommande årsredovisning och orsaken till att denna ändrats. Låneprognosen är ingen hemlighet för styrelsemedlemmarna vid återkommande budgetmöten. ___________________________________________________________________________________________________________________________ I Brf Ida visste ingen mer är de som hade ekonomisk vinning av undanhållandet av den nästan dubblade låneprognosen. 335.000.000 sek. Endast en 5-årig avgiftsprognos presenterades för medlemmarna via årsredovisningen. HSBs Certifiering poängterade stort och tydligt att professionella ekonomer samt en särskilt utsedd certifieringsrevisor genomfört den 5 åriga prognosen i allt utom prognos om långfristiga lån. Denna rådgivning betalade Brf Idas medlemmar HSB för. Innehållet i certifieringen visade sig sakna värde för föreningens blivande medlemmar. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Syftet med låneprognos i årsredovisningen är att förhindra eller i vart fall försvåra grov ekonomisk brottslighet vid lånefinansierad upphandling av större entreprenader i bostadsrättsföreningar. ___________________________________________________________________________________________________________________________ I närliggande europeiska länder är förfarandet att undanhålla låneprognoser, på det sätt som skett i Brf Idas årsredovisning, vid investeringar, jämförbart med medhjälp till bedrägeri och straffbart i straffskalan. Förfarandet verkar hittills ok i Sv. Detta ger inga bra signaler. Jag tror inte vårt land vill ha en internationell artikel som utmålar bostadsrättsmodellen som en legal bedrägeriprodukt sanktionerad av bostadsrättsexperterna här hemma.

brf-ida-forslag-om-laneprognos-har-framforts-till-hsb

BRF IDA - FÖRSLAG OM LÅNEPROGNOS HAR FRAMFÖRTS TILL HSB

Föreningen har lyckats låna stora belopp i bank för att sedan betala ut dessa pengar utan vidare kontroll av att renoveringar genomförts korrekt. Detta har skett till tveksamma bolag enligt SDS. HSB-Malmö, revisorn samt bankerna som lånade ut pengarna saknade säkerhetskontroll samt anser sig vara utan skuld till händelserna trots tidiga varningssignaler. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Ärendet är överlämnat till Ekobrottsmyndigheten. Förra ordföranden är häktad. Vaktmästaren är efterlyst. -Jag har lagt stor möda på att införa låneprognos i årsredovisningar för bostadsrättsföreningar. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Låneprognosen är en uppskattning av framtida långfristiga lån. -Förslag om införande av låneprognos har framförts till Brf Ida, HSB-Malmö, SBAB, Fastighetsmäklarförbundet samt föreningens revisor. Målsättningen är att förhindra grov ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningar. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Sydsvenskan vägrar skriva om förslaget om inte en större organisation nappar på idén. -Tystnad har blivit svaret. -I mitt tycke hade en offentlig låneprognos i föreningens årsredovisning gjort Brf Idas medlemmar medvetna om föreningens framtidsplanering. Pga. den dolda prognosen gick det "misstänkta" bedrägeriet att genomföra utan medlemmarnas vetskap och reaktion. -HSB-Malmö, Revisorn, Banken samt den förra styrelsen var under hela processen medvetna om den undanhållna låneprognosen. -Vill genom omröstning via Direktbostad på Facebook kolla om idén med låneprognos är av intresse för medlemmar i Bostadsrättsföreningar. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Min tro är att samtliga etablerade fastighetsmäklare i Sverige vill ge sina kunder en korrekt information om den bostadsrättsförening de marknadsför. Innehållet i årsredovisningen är mäklarens viktigaste informationskälla gällande föreningens framtidsplanering. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Oviljan till förslaget går att finna hos de grupper som vinner ekonomiskt på dolda låneprognoser. Dela gärna så kan vi kanske få en förändring.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO