MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

OBLIGATORISK BESIKTNINGSKONTROLL - OBEKO

EVV - DOKUMENT - OBEKO

Elektricitet - Ventilation - VVS

Dokumentet avser kontroll över genomförda installationer i:
 

Våtrum


El-installation


Ventilation


Köksinstallation


Golv


Externa installationer i bostadsrätten ansvarar innehavaren alternativt kommande innehavare för beroende på överenskommelse parterna emellan. Installationer utförda via bostadsrättsföreningen ansvarar bostadsrättsföreningen för såvida utomstående ej genomfört förändring. Bristfälligt utförda installationer kan påverka ersättning från försäkringsbolag vid påvisad skada.

Lägenhetsägare

Brf

EVV - Direktbostad - OBEKO

Beställare


Värdeutlåtande och Obligatorisk besiktningskontroll - OBEKO

Uppskattat försäljningspris för bostadsrätt utgör

KRONOR (SEK)
+/-
KRONOR (SEK)