MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Västra Hamnen/Dockan.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Västra Hamnen/Dockan.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Velo Vélo Brf

Västra Hamnen/Dockan
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Velo Vélo Brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VI BESVARAR FRÅGOR GÄLLANDE DIN BRF ALLA DAGAR

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.
9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll.Brf Vélo i Malmö

https://peabbostad.se/projekt/skane/velo/

Äkta/oäkta förening: Äkta
Äger föreningen marken: Äger föreningen marken?
Ja.
Antal lägenheter: 144
Antal lokaler: 1
Allmänt om föreningen: Brf Vélo i Malmö. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 144 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Det finns även 1 gemensamhetslokal/gästlägenhet. De adresser som hör till föreningen är Lovartsgatan 9 A-C, 11 A-D, 13-15 samt Östra Varvsgatan 3 BA, 3 BB, 3 BC, 3 BD,3 BF

Föreningen köpte fastigheten 2020 (äger marken).

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 208 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 483 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2022.

Föreningens alla lägenheter är försedda med egna tvättmöjligheter.

I föreningen finns en anlagd gård med stensättning, planteringar och sittmöjligheter.

Föreningen är ansluten till en bilpool med 3st elbilar.
Föreningen har även 4 cykelrum på markplan där det ryms totalt 250st cyklar med servicestationer för enklare servicearbeten samt 5st el-lådcyklar i en lådcykelpool för medlemmarna att nyttja.

Föreningen har en gemensamhetslokal/gästlägenhet som kan nyttjas av medlemmarna för ca 500 kr/tillfälle.

Läs mer om projektet på https://peabbostad.se/projekt/skane/velo/

All information gällande föreningen har inhämtats genom byggherren. Slutgiltig köpare uppmanas att kontakta representant från föreningen/byggherren för att stämma av ovanstående information.
Besök gärna föreningens hemsida för mer information: https://peabbostad.se/projekt/skane/velo/
Parkering: Föreningen har köpt 88 parkeringsplatser i närliggande parkeringshus, Fullriggaren. Här är det först i kvar som gäller. Kostnaden för platserna kommer att sättas marknadsmässigt. För mer information kontakta Peab.
Överlåtelseavgift och pantsättning: En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 208 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 483 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023.
HUS
Byggår: 2022-2023
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Hiss: Hiss finns
Uppvärmning: Fjärrvärme
Tv och internet: Föreningen är ansluten till digital-TV, bredband och telefoni via Telia.
RENOVERINGAR
Huset är under uppförande.

Brf Vélo i Malmö
Föreningen Brf Vélo i Malmö består av 81 st bostadsrättslägenheter som uppförs av Peab under år 2020-2022. Föreningen kommer inneha fastigheten med äganderätt(ej tomträtt). Föreningen kan komma att utökas med ytterligare 63 lägenheter som planeras i etapp 2.

Tillträde: Preliminärt tillträde från kvartal 1 2023.

Parkering: Föreningen har köpt in 50 st parkeringsplatser, för etapp 1, i närliggande parkeringshus Fullriggaren. De kommer fördelas enligt principen först till kvarn. Det finns även två st elbilar från Our Green Car som tillhör föreningen i Fullriggaren. Bokning via app i telefonen. Kostnaden för garage kommer sättas marknadsmässigt.

Cykelparkering: Kvarteret har två rymliga cykelrum och två lite mindre, alla placerade i markplan, två i varje etappindelning. Här ryms totalt ca 250 cyklar. Etapp 1 har tre el-lådcyklar som tillhör föreningen som har årlig service under 10 år. Bokning via app i telefonen. Det finns även cykelplatser på utvalda ställen längs med fasaden. Utanför cykelrummen placeras en stolpe som du enkelt lägger din tagg på för automatisk dörröppning.

I de större cykelrummen finns en servicestation där du kan utföra enklare service såsom att pumpa däcken, byta cykelslang och smörja kedjan. Vi erbjuder även föreningens medlemmar fritt medlemskap i Cykelköket under det första året. En plats för att serva, laga och renovera eller bygga cyklar. Här finns verktygen och andra att fråga, men jobbet gör du själv. Cykelköket är en del av Stpln som ligger ett stenkast från ditt nya hem.

Förråd: Alla bostäder har tillgång till förråd. Samtliga 1:or har sitt förråd inne i bostaden. Penthouselägenheterna har ett eller två förråd på sin privata terrass och gathusen har sina förråd på markplan, där resterande bostäder också har sitt förråd. Lägenhet M1001, M1002, M1003, M1004, M1005 och M1006 har förråd i lägenheten.

Balkonger: Lägenheterna har balkonger i varierande storlekar. I gathusen finns fransk balkong.
På en del av lägenheterna finns en vikbar inglasning. Övrig inglasning kan man inte köpa till.

Uteplatser: Stensatta uteplatser med betongplattor samt delvis avgränsning mot gemensam gård i form av växtlighet. Avgränsning mot granne i form av spaljé med klätterväxter. Privat terrass med betongplatta och spaljé, för övrig information se lägenhetsritning.

Takhöjd: Takhöjden är. ca 3.2 m på samtliga bostäder på plan 1, inklusive gathusen. Ca 2.5 m på resterande våningsplan. Detta framgår av respektive lägenhetsritning.

Lokaler i föreningen: Det finns ett gemensamt och bokningsbart övernattningsrum på 26 kvm, med eget badrum. Detta är beläget på våning 1.

Miljöhus/källsortering: Finns på plan 1.

Hiss: Samtliga våningsplan nås med hiss.

Månadsavgiften: I avgiften ingår värme, vatten, fast nätavgift för hushållsel samt bostadsrättstillägg. Telia Triple Play ansluts kollektivt och debiteras varje månad med 169 kr.

Avgift: Avgifterna är i kostnadskalkylen uppräknade med 2% per år. År 6 är avgifterna uppräknade med mer på grund av högre budgeterade räntekostnader. Inflationen är beräknad till 2 % per år.

Bredband, TV och telefoni: Telia är leverantör i projektet. Kollektivt avtal är tecknat för tjänsten som heter Triple play och omfattar bredband, 100/100 Mbit/s, bredbandstelefoni, digital-TV paket Lagom. Kostnad för detta är 169kr/lägenhet och månad, debiteras på din månadsavi.

Driftskostnad: Driftskostnader som bostadsrättsinnehavaren skall svara för och som inte ingår i årsavgiften är kostnaden för hushållsel och Telia Triple Play. I föreningens kostnadskalkyl finns uppskattad årskostnad för hushållsel per lägenhet enligt schablon och en fast summa för Telia Triple Play.

Juridisk person: Kan köpa i viss mån. Var vänlig se närmre information i stadgarna.

Tillval: Peab erbjuder möjligheter att påverka din bostad, detta presenteras i inredningsvalsbroschyren med tillhörande prislista. Tillval utanför inredningsvalsbroschyren går ej att göra. Vid beställning av tillvalen betalas hela summan såvida man gjort tillval för mindre än 10 000 kr. Vid tillval för mer än 10 000 kr erläggs 50% av det totala beloppet vid stopptiden. Resterande 50% faktureras inför tillträdet.

Osålda bostäder: Finns det osålda bostäder i föreningen efter inflyttningen köper Peab dessa. På så sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter på grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter.

Hantverkshjälp: Peab Bostad erbjuder två timmars hantverkshjälp i samband med inflyttningen. Du får hjälp med allt från att sätta upp TV:n, hyllor eller skruva in tavelkrokar.

Garanti: Peab har fem års garantier för alla byggnadsarbeten, dock gäller 2 års garanti på vitvaror. Två år efter godkänd slutbesiktning bekostar Peab en garantibesiktning som görs av en oberoende besiktningsman som utses tillsammans med föreningen. Peab bekostar även en energideklaration som är klar till tillträdet.

Närliggande område: Kontorsbyggrätten norr om kvarteret kan komma att bli kontor med förskola på våning 1. Det är ungefär 8 meter mellan det kommande kontorshuset och etapp 2. Läparken kommer att färdigställas i etapper där första etappen kommer att påbörjas under våren 2023.


3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Velo Vélo Brf


Område Västra Hamnen/Dockan
Byggår 2022
Adress
  • Lovartsgatan 9 A-C, 11 A-D, 13-15
  • Östra Varvsgatan 3 BA, 3 BB, 3 BC, 3 BD,3 BF
Antal lägenheter 144 lg 1 lokal st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
Hemsida https://peabbostad.se/projekt/skane/velo/
Karta Se karta över området

Intresserad av Velo Vélo Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO