MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Ellstorp.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Ellstorp.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

ÖF 19 (ØF19) i Malmö Brf

Ellstorp
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

ÖF 19 (ØF19) i Malmö Brf

VI BISTÅR DIN BRF MED MÄKLARINFORMATION

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Ansvarig kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer med sms 24H och kontaktadress till din Brf gällande medlemsservice

- Slutkontroll av särskilda regler i din Brf. Ex. regler gällande uthyrning och renovering 

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR OM DIN BRF

Kontakta oss när du behöver svar 

1. Vem lämnar information om vår förening? Ansvarig kontaktperson i vår förening är utsedd av vår styrelse och är nåbar för kontroll av ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI ANSVARIG KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373


Brf ØF 19 i Malmö

Lars Milo Johansson

Ernest Ademi Ordinarie ledamot
Kjell Stefan Faström Ordinarie ledamot
Louise Olivia Gith Burenby Yxne Ordinarie ledamot
Lars Milo Johansson Ordinarie ledamot, ordförande
Jens Erik Berglund Suppleant
Siamak Baigi Suppleant

Styrelse: BRF ØF19 i Malmö - Betyg B - allabrf.se


Föreningen Brf ØF 19 i Malmö består av 49 bostadsrättslägenheter och är ett nytt tillskott i det nya bostadsområdet Norra Sorgenfri. Byggnaden färdigställdes december 2021 och är ett bostadskomplex i framkant med hållbara lösningar, "här-producerad" el, smarta mobilitetslösningar och intresseväckande industriell arkitektur. Här erbjuds boenden som ligger i framkant vad gäller kvalité och finansieringslösning. Med den tillämpade Bosam-modellen sänks de ekonomiska trösklarna och möjliggör en väg in till bostadsmarknaden för många fler. Med fast ränta och amorteringsplan kan de boende känna sig trygga även om räntorna stiger.

Entreprenör: City Entreprenad i Malmö AB. Arkitekt: Liljewall Arkitekter.

Medlemskap: Föreningen tillåter s k "delat ägande" vilket exempelvis möjliggör en ägandefördelning mellan den boende och förälder. Styrelsen har mandat till att även acceptera juridiska personer som medlemmar. En särskild prövning av medlemskapsfrågan vid juridisk person görs i varje enskilt fall.

Föreningens ekonomi

Med den tillämpade Bosam-modellen sänks de ekonomiska trösklarna och möjliggör en väg in till bostadsmarknaden för många fler. Med fast ränta och amorteringsplan kan de boende känna sig trygga även om räntorna stiger.

SBC sköter föreningens ekonomiska förvaltning.

Försäkring

Föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. Bostadsrättstillägget ingår i föreningens försäkring.

Renoveringar - Utförda och planerade

Eftersom huset är nybyggt finns inga planerade renoveringar i sikte.

2-årig garantibesiktning - Efter 2 år utförs en garantibesiktning med föreningen.

5-årsgaranti - För entreprenaden gäller ABT 06. D v s föreningen har 5 års garanti med undantag för särskilda varor så som exempelvis vitvaror.

Ansvarsgaranti på 10 år - Entreprenaden har en ansvarsgaranti på 10 år. För denna ansvarsgaranti gäller bestämmelserna för ABT 06.

Parkering

På fastigheten finns ett underjordiskt garage med 21 platser (varav 3 med laddstolpe). En plats i garaget kostar 950kr/mån. Kösystem tillämpas. Garaget delas med Brf Ø F 17 som har egna garageplatser. OurGreenCar kommer tillhandahålla föreningens fossilfria bilpool med 1 st elbil och 1 st lådcykel (eldriven). Dessa bokas genom ett mobilanpassat bokningssystem.

TV/bredband

Fastigheten har fiberanslutning.
Varje lägenhetsinnehavare tecknar eget bredbandsabonnemang.

Gårdsplats/innergård

Innegården delas med Brf ØF17 i Malmö.

Gemensamma utrymmen

Gemensam takterrass som delas med Brf ØF17 i Malmö. Tvätt- och torkmöjligheter är tilldelad varje lägenhet, någon gemensam tvättstuga finns därför inte.
Till varje bostadsrätt finns ett källarförråd att tillgå.

Övrigt

Information som berör föreningen är inhämtad via årsredovisning, stadgar och kontakt med föreningen. Avvikelser kan förekomma och som köpare uppmanas du att själv kontrollera samtliga uppgifter, framförallt om något är av extra stor betydelse för dig som köpare.

Parkering

På fastigheten finns ett underjordiskt garage med 21 platser (varav 3 med laddstolpe). En plats i garaget kostar 950kr/mån. Kösystem tillämpas. OurGreenCar kommer tillhandahålla föreningens fossilfria bilpool med 1 st elbil och 1 st lådcykel (eldriven). Dessa bokas genom ett mobilanpassat bokningssystem.3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om ÖF 19 (ØF19) i Malmö Brf


Område Ellstorp
Byggår 2021
Adress
  • Östra Farmvägen 19 BA
Antal lägenheter 49 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Karta Se karta över området

Intresserad av ÖF 19 (ØF19) i Malmö Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO