BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
gdpr-vid-massvisning

GDPR VID MASSVISNING!

Ja som alla mäklare känner till måste våra kunder godkänna och få info om att vi samlar data om dem i samband med vår personuppgiftshantering. Det kan bli bekymmersamt med sanningen om när våra kunder verkligen fick, godkände och förstod informationen om datahanteringen. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Var det verkligen på den stora visningsdagen med det där riktigt attraktiva priset som drev fram över 30 spekulanter som sannolikt kom till visningen tack vare det där låga priset. Det där låga priset som gjorde en av spekulanterna så förbannad att denne gjorde en skrivelse till FMI om s.k. lockpris. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Coachen på din mäklarfirma brukar ju påtala vikten av att alla mobilnummer måste sammanställas för kundbearbetning. Ju fler mobilnummer desto bättre brukar det låta. Backoffice gillar mobilnummer som man kan ringa och smsa till. Många sms och samtal genererar affärer. Det är alltid någon som vill sälja bland alla spekulanterna eller hur? ___________________________________________________________________________________________________________________________ Gammalt rykte säger att ca 90 % av slantarna som frigörs på marknaden återinvesteras inom kort. Dvs 90% av köparna är även säljare. Bopengar är inget man slarvar bort eller hur? Men när fick spekulanten egentligen info om personuppgiftshanteringen? Det är således läge att skriva in info om godkännande i säljbeskrivningen som överlämnas på visningen. ___________________________________________________________________________________________________________________________ BETALA: 99 KRONOR INKL MOMS - BODIREKT I SVERIGE – BG: 5666–4246, märk betalningen "#glöm aldrig Brf Ida" eller "#glasklara regler för fastighetsmäklare", så stöder du motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar samt motverkan av oklara regler för fastighetsmäklare. Redogörelse för inkomna medel sker via www.direktbostad.se ___________________________________________________________________________________________________________________________ Med vänlig hälsning Peter Dietz. Jag tar gärna emot tips om händelser gällande fastighetsmäklare i Sverige

hej-hsb-och-fmi

HEJ HSB OCH FMI

Händelserna i Brf Ida 2017 styrker att korruption i bostadsrättsföreningar är ett stort problem. 250 försvunna miljoner kronor och inga uttalanden om motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar. Enkelheten i hur brottet begicks vittnar om att liknande kan ske i din bostadsrättsförening när som helst. De båda organisationernas beteenden vittnar hittills om en misstänkt ovilja att föra upp temat "korruption i bostadsrättsföreningar" på dagordningen. Tidigare ordföranden är dömd för mutbrott, 1,3 års fängelse, enligt Sydsvenskans artiklar. Domen handlar om mutbrott inte om bedrägeri och medhjälp till bedrägeri. ___________________________________________________________________________________________________________________________ HSB har inte gjort något uttalande i hur organisationens företrädare framöver skall motverka korruption i bostadsrättsföreningar. Ingen officiell handlingsplan har upprättats av dem. FMI, Fastighetsmäklarinspektionen fortsätter prioritera "lockpriser" och "undanhållna oidentifierade bud" på bostadsrätter och fastigheter som den stora brottsligheten på fastighetsmarknaden. Här skall en stor del av den samlade resursen allokeras. Inte en krona skall satsas på det som ger bestående resultat. Jag har tidigare beskrivit hur säljupplägget till bostadsrättsföreningar kan ha skett och sannolikt sker. Hittills har ingen jag talat med motsatt sig beskrivningen som felaktig. Önskar att någon i ledningarna hos FMI och HSB tar i frågan och kontaktar Riksenheten mot korruption. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Jag har varit i kontakt med samtliga enheter med min beskrivning av läget i Brf Ida. Blivit väl mottagen. Enheterna har välvilligt tagit mot min beskrivning. I samtliga fall har jag sedan besvarats med tystnad. Någon gång måste någon besvara frågorna officiellt. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Den svenska bostadsrättsmodellen fyller de närmaste åren 100 år jämt. Kanske detta kunde firas med installerandet av en statlig bostadsrättsenhet. Kanske en bostadsrättsinspektion eller en bostadsrättsombudsman/kvinna kan installeras. Bostadsrätten är Sveriges största konsumentprodukt. Det ekonomiska flödet denna produkt genererar har en betydande del av vår samlade BNP. Alla experter verkar ganska sömniga eller så är mediafiltret för tjockt. ___________________________________________________________________________________________________________________________ BETALA: 99 KRONOR INKL MOMS - BODIREKT I SVERIGE – BG: 5666–4246, märk betalningen "#glöm aldrig Brf Ida" eller "#stöd för glasklara mäklarregler", så stöder du motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar samt motverkan av oklara regler för fastighetsmäklare. Redogörelse för inkomna medel sker via www.direktbostad.se ___________________________________________________________________________________________________________________________ Med vänlig hälsning Peter Dietz. Jag tar gärna emot tips om händelser gällande bostadsrättsföreningar i Sverige.

varnade-maklare-se-hit

VARNADE MÄKLARE - SE HIT!

Jag tror samtliga fastighetsmäklare i Sverige, som verkligen är aktiva, skulle få en varning vid genomgång av sina samtliga akter. Ja, faktiskt 100% av alla som genomför mer än 30 - 40 överlåtelser per år. Orsaken till att läget blivit så här är att ingen motkraft finns för FMI:s expansiva tolkning av "god fastighetsmäklarsed." Tänker på en gammal devis från någon forntida härskare. "- Om vi är goda. Hur kan då någon vara emot oss?" FMI har fritt tolkningsföreträde gällande vad godhet innebär för fastighetsmäklare. FMI tillåts ändra tolkningen av godheten från fall till fall när tolkningen av godheten ändrar sig från tid till annan. Konsekvensen blir motstridiga beslut. Det som är god sed idag kan vara i strid mot god sed imorgon. Tillämpas sedan lagtolkningen retroaktivt blir konsekvensen att fastighetsmäklare blir varnade för något som ena dagen var god sed men nästa dag ond. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Vad orsaken till att våra mäklarförbund inte lyfter frågan högt på sin dagordning vill jag ej spekulera i? Det får du göra. Vi är ca 7000 registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Jag kan lova att jag träffat många. Sammantaget är min bild att vi är ganska hyggliga människor. Faktiskt lite hyggligare än genomsnittet tack vare att vår godhet regleras i lagtexten. Vilken annan yrkesgrupp måste upprätthålla motsvarande krav som FMI fastställer? ___________________________________________________________________________________________________________________________ BETALA: 99 KRONOR INKL MOMS - BODIREKT I SVERIGE – BG: 5666–4246, märk betalningen "#glöm aldrig Brf Ida" eller "#glasklara regler för fastighetsmäklare", så stöder du motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar samt motverkan av oklara regler för fastighetsmäklare. Redogörelse för inkomna medel sker via www.direktbostad.se ___________________________________________________________________________________________________________________________ Med vänlig hälsning Peter Dietz. Jag tar gärna emot tips om händelser gällande fastighetsmäklare i Sverige.