BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-dolda-besiktningsprotokoll

MÄKLARE - DOLDA BESIKTNINGSPROTOKOLL

Äntligen fått besked. Jo, hos vissa föreningar i Malmö finns det, för köparen, dolda besiktningsprotokoll. Felen i bostadsrätterna graderas genom A-B-C. A-FEL är den värsta varianten. Då kan föreningen hota med handräckning via Kronofogden om fel ej åtgärdas inom viss tid. Exempel finns då någon entreprenör snabbt viftat med offert på ombyggnad av badrum i 100.000 kronors klassen. Det behöver inte röra som en akut läcka för att A-FEL skall ges i besiktningsprotokollet. Fastighetsmäklare med fullmakt har svårigheter att få ut protokollet. Det är således endast säljaren som kan prestera detta dokument. Om denne vill undanhålla detta protokoll är detta fullt möjligt. Allt är sekretessbelagt för intresserade kunder och presumtiva köpare. Det är helt och hållet via min egen erfarenhet. Vill ej utpeka någon särskild förening. Sekretessregler kan förändras från fall till fall och från tid till annan beroende på vem som frågar. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Här kan det vara lönt för köparen att företa sin undersökningsplikt genom att köpa en besiktningskontroll där förteckning, över de dokument finns, som säljaren vill visa. Ett undanhållet protokoll med A-B-C-FEL kan betraktas vara ett dolt fel om säljaren inte känt till protokollets existens. ___________________________________________________________________________________________________________________________ BETALA: 99 KRONOR INKL MOMS - BODIREKT I SVERIGE – BG: 5666–4246, märk betalningen "#glöm aldrig Brf Ida" eller "#glasklara regler för fastighetsmäklare", så stöder du motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar samt motverkan av oklara regler för fastighetsmäklare. Redogörelse för inkomna medel sker via www.direktbostad.se ___________________________________________________________________________________________________________________________ Med vänlig hälsning Peter Dietz. Jag tar gärna emot tips om händelser gällande fastighetsmäklare och bostadsrättsföreningar i Sverige.

maklare-obligatorisk-besiktningskontroll-och-undersokningsplikt

MÄKLARE - OBLIGATORISK BESIKTNINGSKONTROLL OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT

Det åligger mäklaren att i god tid innan kontraktsskrivning anmana köparen att utöva sin undersökningsplikt och besiktningskontroll. På flera ställen i standardiserade överlåtelseavtal anmanas köparen att både indirekt och direkt undersöka bostadsrättens skick. Allt för att undvika problem i efterhand. Vid besiktningskontrollen dyker det upp vilka intyg och kvittenser som säljaren vill uppge. Denna besiktningskontroll bör för trovärdighetens skull var genomförd innan mäklaren påbörjar sin marknadsföring. Görs ej denna innan ligger det på den framtida köparen att efterfråga denna kontroll innan kontraksskrivning. Diskussion kan ske om vem som skall bekosta denna kontroll. Säljaren vill normalt ej framhålla att besiktningskontroll ej genomförts. Köparen åberopar denna kontroll ofta för sent. Mäklaren skall som i tidigare artiklar beskrivits i god tid anmana köparen att genomföra denna kontroll. Intresse hos bostadsrättsföreningarna borde finnas här att få en kopia av denna kontroll i samband med att överlåtelseavtal skickas till bostadsrättsföreningen. Mäklarna och bostadsrättsföreningarna borde se vinningen av att besiktningskontrollen blir genomförd i god tid. ___________________________________________________________________________________________________________________________ BETALA: 99 KRONOR INKL MOMS - BODIREKT I SVERIGE – BG: 5666–4246, märk betalningen "#glöm aldrig Brf Ida" eller "#glasklara regler för fastighetsmäklare", så stöder du motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar samt motverkan av oklara regler för fastighetsmäklare. Redogörelse för inkomna medel sker via www.direktbostad.se ___________________________________________________________________________________________________________________________ Med vänlig hälsning Peter Dietz. Jag tar gärna emot tips om händelser gällande fastighetsmäklare och bostadsrättsföreningar i Sverige.

maklare-vilken-sorts-visning-valjer-du

MÄKLARE - VILKEN SORTS VISNING VÄLJER DU?

Välj mellan Kvalitetsvisningar och Kvantitetsvisningar ___________________________________________________________________________________________________________________________ Alternativ 1. Kvalitetsvisningar sker genom att köparen först besöker mäklarens kontor, innan visning av bostadsrätten, för genomgång av den framtida bostadsrättsaffären. Samtalsämnen: ___________________________________________________________________________________________________________________________ - betalningsförmåga - identifikation av kund - inflyttningsdatum - kvalitetskrav på inredning och detaljer - förhandsbud eller indikationsbud ___________________________________________________________________________________________________________________________ Alternativ 2: Kvantitetsvisningar sker genom att din lägenhet visas utan begränsning via s.k. Öppet hus. Ämnen: ___________________________________________________________________________________________________________________________ - svår kontroll av betalningsförmåga - inget lånelöfte - ingen identifikation - anonyma och dolda bud - svår kontroll av verkligt intresse - annat intresse än att förvärva bostadsrätten ___________________________________________________________________________________________________________________________ BETALA: 99 KRONOR INKL MOMS - BODIREKT I SVERIGE – BG: 5666–4246, märk betalningen "#glöm aldrig Brf Ida" eller "#glasklara regler för fastighetsmäklare", så stöder du motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar samt motverkan av oklara regler för fastighetsmäklare. Redogörelse för inkomna medel sker via www.direktbostad.se ___________________________________________________________________________________________________________________________ Med vänlig hälsning Peter Dietz. Jag tar gärna emot tips om händelser gällande fastighetsmäklare och bostadsrättsföreningar i Sverige.

brf-ida-brf-idas-ordforande-haller-foredrag

BRF IDA - BRF IDAS ORDFÖRANDE HÅLLER FÖREDRAG

Läs länken. Härligt att se någon ställa sig upp och förklara läget med korruption i bostadsrättsföreningar offentligt. När skall HSB:s företrädare göra samma sak? Eller bankens företrädare? Eller revisionsfirmans… eller Mäklarförbundens… eller Boverkets... eller Konsumentverkets... eller våra främsta bostadsrättsexperter från Fastighetsmäklarinspektionen, Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd samt från våra litteraturskapare i ämnena kring bostadsrätten. Ingen nämnd ingen glömd. Eller slutligen Riksenheten mot korruptions företrädare. Förlåt glömde Finansinspektionens företrädare som hittills officiellt tittat bort från misstänkt penningtvätt genom utebliven kontroll. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Usch räknade upp 1000 tals timmar med fasta löneutbetalningar som hittills gått ut på att tiga och förtiga korruption i bostadsrättsföreningar. Jag kommer att skriva i detta forum tills den dag då frågan kommer högst upp på dagordningen. Bostadsrättens anseende förtjänar en förändring då den berör en stor del av våra invånares trygghet. Bostadsrättens anseende hålls inte ihop av ett föråldrat sätt att förtiga en av Sveriges största bostadsrättsföreningsskandaler med 250 försvunna miljoner. ___________________________________________________________________________________________________________________________ BETALA: 99 KRONOR INKL MOMS - BODIREKT I SVERIGE – BG: 5666–4246, märk betalningen "#glöm aldrig Brf Ida" eller "#glasklara regler för fastighetsmäklare", så stöder du motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar samt motverkan av oklara regler för fastighetsmäklare. Redogörelse för inkomna medel sker via www.direktbostad.se ___________________________________________________________________________________________________________________________ Med vänlig hälsning Peter Dietz. Jag tar gärna emot tips om händelser gällande fastighetsmäklare och bostadsrättsföreningar i Sverige.

maklare-exekutiv-auktion-thomsons-vag-54-1v

MÄKLARE - EXEKUTIV AUKTION - THOMSONS VÄG 54 1V

Lägenheten såldes för 351 000 kronor. Utgångspriset var 425 000 kronor. Banken som belånat lägenheten accepterade en förlust. Det nämndes att en ägare bosatt i Stockholm kontrollerar 70 % av lägenheterna. Svårt att göra sin röst hörd på ett möte då eller hur. Denna information framgår inte vare sig av mäklarbild från föreningen eller av årsredovisningen. Omöjligt för en mäklare att få fram detta. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Köparen accepterade att köpa lägenheten med årsredovisningen från 2016 som underlag. Föreningen har långfristiga lån på ca 67 miljoner och årsavgiften var ca 5,2 miljoner. Snabbt räknat har föreningen en skuldkvot på ca 12.9. Det är högt för området. Lägger man till skicket på byggnaden med ventilationsproblem så blir jag kall inte bara pga. luften i lägenheterna. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Innehållet i årsredovisningen från 2016 är 2 år och 5 månader gammalt. Ganska säker på att jag erhållit en varning om jag genomfört en överlåtelse via mitt kontor. Snälla FMI. Jag vädjar till er att vara proaktiva istället för reaktiva vid utformningen av "God fastighetsmäklarsed". Vid proaktivitet fastställs god sed via fiktiva scenarier. Via reaktivt dito genom varning av fastighetsmäklare. Det vore hur lätt som helst att fastställa vilken årsredovisning som krävs för att en bostadsrättsförening inte skall vara svartlistad. Dvs en förening som fastighetsmäklare inte får genomföra överlåtelser i. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Jag har tidigare nämnt att innehållet i en årsredovisning maximalt får vara 19 månader gammalt eller från 2017 enligt bokföringsreglerna i detta fall. Att det blev stora skriverier via Sydsvenskan när en fastighetsmäklare ”sålde” en lägenhet i föreningen ger bättre publicitet än när Kronofogdemyndighet gör samma sak som mäklaren. Att klandra fastighetsmäklare för allt som kan betraktas vara fel i allmänhetens ögon liknar den äldre tidens rättskipning där misstänkta förövare tvingades springa gatlopp med glåpord efter sig. Kanske tar det 100 år till innan vi utvecklas till civiliserade varelser. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Vem bär skulden till att vi har en situation som gör att det är möjligt att ens genomföra en överlåtelse med en för gammal årsredovisning från 2016 som underlag. Det är alla ni som bara är tysta och håller ut handen för att se om slantarna trillar i era händer. Var inte arg på den person som sitter utanför din mataffär med handen ute när du själv är lika tyst med din hand utsträckt. Det är hög tid att förändra vad köpare av bostadsrättslägenheter har för underlag när den gör kanske den största affären i sitt liv. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Rosengård, Thomsons väg 54, Malmö Bostadsrättslägenhet på vån 1 av 9 om 50 kvm fördelat på 1,5 rum och kök. Uteplats i öster. Visning 2019-05-15 kl. 09.30 - 10.00 Thomsons väg 54, Malmö Försäljningstillfälle 2019-05-29 - 11.00 Masttorget 6, Malmö Auktion Fördelningssammanträde äger rum 2019-06-26 kl. 11.00 ___________________________________________________________________________________________________________________________ BETALA: 99 KRONOR INKL MOMS - BODIREKT I SVERIGE – BG: 5666–4246, märk betalningen "#glöm aldrig Brf Ida" eller "#glasklara regler för fastighetsmäklare", så stöder du motverkan av korruption i bostadsrättsföreningar samt motverkan av oklara regler för fastighetsmäklare. Redogörelse för inkomna medel sker via www.direktbostad.se ___________________________________________________________________________________________________________________________ Med vänlig hälsning Peter Dietz. Jag tar gärna emot tips om händelser gällande fastighetsmäklare och bostadsrättsföreningar i Sverige.