BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

FÖRKLARING LA-VÄRDE

FÖRKLARING LA-VÄRDE

 

LA-VÄRDE
LA-värdet är en skuldkvot som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften. 

LA-värdet som bostadsrättsföreningen presenterar ger en indikation på vilken summa som krävs för att göra bostadsrättsföreningen skuldfri genom kapitaltillskott. Bostadsrättshavare kan få en uppfattning om vilken summa som krävs för att göra sin förening skuldfri, genom att multiplicera sin bostadsrättsförenings LA-värde med den årsavgift den enskilde medlemmen årligen betalar till sin förening. Alla bostadsrättsföreningar har ett LA-värde. Nyproducerade samt nybildade bostadsrättsföreningar har ofta ett högre LA-värde medan de gamla föreningarna vanligen har ett lägre. LA-värdet tar inte hänsyn till vilka likvida medel bostadsrättsföreningen har i form av kontanter, värdepapper och enheter upplåtna med hyresrätt. 

Ej heller går det att manipulera LA-värdet/skuldkvoten då de faktiska siffrorna är hämtade från resultaträkningen och balansräkningen i bostadsrättsföreningen. 

HISTORIA LA-VÄRDE
Idén om LA-värdeberäkning, d.v.s. skuldkvotsberäkning, av bostadsrättsföreningar lanserades via en uppsats på Mäklarprogrammet hos Malmö Högskola 2007. Uppsatsen skrevs av Peter Dietz och Manuel Rodrigues. På ett tydligt sätt visualiserades fyra helt skilda bostadsrättsföreningars ekonomi. Beräkningen har presenterats för flertalet banker och bostadsrättsförvaltare med god respons. 

Förhoppningen är att vår beräkningsmodell skall bli lika etablerad som ex. beräkning av föreningens långfristiga lån dividerat med antal kvadratmeter bostads- och lokalyta som är mest praktiserad idag.

PROGNOSTISERAD SKULDKVOT
För att förhindra felkalkyleringar vid tillfällen för större upplåning kan bostadsrättsföreningen ange en prognos för kommande skuldkvot i varje bokslut som ges ut. Ökar den prognostiserande skuldkvoten dramatiskt beror detta på att styrelsen ej valt att öka årsavgiften i tillräcklig utsträckning. Vid dessa tillfällen kan kreditgivare, förvaltare, revisorer och mäklare tidigt göra bostadsrättsföreningars medlemmar uppmärksamma på en ökad risk för förändring i boendekalkylerna.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO