MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Kirseberg/Segevång.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Kirseberg/Segevång.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Almedal BRF HSB

Kirseberg/Segevång
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Almedal BRF HSB

ANSVARIG KONTAKTPERSON I DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Ansvarig kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer 24H och kontaktadress till din Brf gällande medlemsservice

- Besked om besiktningsvillkor och medlemskap vid överlåtelse av bostadsrätt

- Uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Huvudansvarig kontaktperson i vår förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt nedanstående innehåll. Huvudansvarig kontaktperson är vår förenings ordförande. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.
2. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


Bli vår representant i din Bostadsrättsförening
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373

Brf Almedal

ANSVARIG KONTAKTPERSON
Britt-Marie Ester Caroline Persson
Segevångsgatan 13 A lgh 1201
21227 Malmö

Bengt Patrik Büssow Ordinarie ledamot
Lars Peter Freed Ordinarie ledamot
Lena Kristin Svensson Ordinarie ledamot
Mirza Ugljanin Ordinarie ledamot
Peter Johan Henrik Nordström Ordinarie ledamot
Thomas René Thörn Ordinarie ledamot
Britt-Marie Ester Caroline Persson Ordinarie ledamot, ordförande
Styrelse https://www.allabrf.se/hsb-brf-almedal-i-malmo/styrelse?source=30305

Org nr: 746000-5395
kontor@ogonlocket.se
fel@ogonlocket.se
http://www.hsb.se/malmo/brf/almedal
Securitas Fastighetsjour för akuta ärenden utanför kontorstid 010-442 30 00: Tryck 1.

Äkta/oäkta förening: Äkta
Äger föreningen marken: Nej
Antal lägenheter: 397
Antal lokaler: 5
Allmänt om föreningen: HSB:s Brf Almedal i Malmö köpte husen 1961 (tomträtt). Nuvarande tomträttsavgäld löper ut 2024-12-31. Föreningens lokal upplåtes med hyresrätt. Till föreningen hör Kronetorpsgatan 60 A-B, 62 A-C, 64 A-L, 66 A-C, 68 A-B och Segevångsgatan 13-21 B.

Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Andelsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och en engångssumma tas ut första året om 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs på www.hsb.se/malmo.

Föreningens gemensamma tvättstugor är belägna i källarplan. I föreningen finns en festlokal som går att hyra till en kostnad om 500 kr/tillfälle där en depositionsavgift tas om 500 kr, det finns även en mindre hobbylokal som kan nyttjas utan kostnad.

I föreningen finns en trevlig innergård med grillplats och utemöbler nära ett stort grönområde med lekplatser.
Besök gärna föreningens hemsida för mer information: http://www.hsb.se/malmo/brf/almedal
Parkering: I föreningen finns 150 parkeringsplatser och 75 garageplatser. Parkeringsplats kan hyras till en kostnad om ca 190 kr/månad och garageplatser kan hyras till en kostnad om ca 317 kr/månad. Separat kösystem tillämpas. I övrigt råder fri parkering i området. Det finns även möjlighet att hyra en plats i cykelförrådet och även där är det separat kö.

Kostnaden för parkerings- och garageplatser höjs med ca 3 %/år.
Överlåtelseavgift och pantsättning: En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 313 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 525 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023.
HUS
Byggår: 1961
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Hiss: Hiss finns ej
Uppvärmning: Fjärrvärme
Tv och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV via Tele2 och 1000/1000 Mbit/s fiberoptiskt bredband via Bredband2.


NFORMATION
Brf Almedals hus är byggda 1961 och är belägna på det bostadsrättstäta området; Segevång med närhet till ett grönskande parkområde. Byggnaderna består i huvudsak av ett- till fyrarumslägenheter. Föreningen har 391 bostadsrättslägenheter, 75 garageplatser samt 180 p-platser. Tar du dig söderut hittar du Värnhemstorget. Runt hörnet finns livsmedelsaffärer och pizzeria. Inom promenadavstånd finner du det populära Segevångsbadet. Golfbana med tillhörande restaurang finns norrut. Bussar in till centrum går regelbundet längs närliggande Kronetorpsgatan och Lundavägen. Tågstation med tåg till Malmö Central, finns söderut, nära Midhem och Mc Donalds. Byggnaderna växlar mellan 4 och 9 våningar och är gult respektive rött tegelbeklädda. Byggnaderna är kontinuerligt underhållna och har god standard.

FÖRENINGENS NAMN

Hsb brf Almedal

FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER

746000-5395

FÖRENINGSFORM

Bostadsrättsförening

ÄKTA/OÄKTA FÖRENING

Äkta förening

TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?

Ja

TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?

Juridisk person kan godkännas

AVGIFT

I avgiften ingår värme, vatten, kabel-tv och bostadsrättstillägg. Obligatoriskt tillägg om 65kr/mån för bredband tillkommer.

FÖRENINGENS HEMSIDA

Hsb brf Almedal

Om föreningen

ANTAL LÄGENHETER

397 st

ANTAL LOKALER

6 st

BYGGÅR

1961

ÄGER FÖRENINGEN MARKEN

Föreningen innehar marken med tomträtt. Avtalet omförhandlas 2025.

PARKERING

Föreningen har 75 garageplatser och 150 parkeringsplatser.

I föreningen finns parkeringsmöjligheter till både bil och cykel. Till bil finns både ute och i garage och det är separat kö till dessa. För att få tillgång till en parkeringsplats till din bil måste du stå som ägare på bilen eller att du disponerar den. Det finns även möjlighet att hyra en plats i cykelförrådet och även där är det separat kö.

ALLMÄN INFORMATION

Bostadsrättsföreningens hus byggdes 1961 på fastigheten Ögonfransen 2 samt Ögonlocket 12-13 som föreningen innehar med tomträtt. Fastigheterna innehåller 397 lägenheter fördelade på 6 hus varav två stycken är niovåningshus. Adresserna är Kronetorpsgatan 60A-B, 62A-C, 64A-L, 66A-C, 68A-B samt Segevångsgatan 13A-21B.

Tvättstuga: 4 maskiner samt torktumlare, torkrum, torkskåp.

Förvaring: Källarförråd

Ekonomisk förvaltning: HSB
HSB-avgift: 500 kr + 300 kr (engångsavgift)

Tillsyn: Beställs innan köparen blir godkänd av föreningen

Hur debiteras elen: Föreningen har gemensam el där din elförbrukning debiteras som en separat post på månadsavin.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/almedal/
Mail: kontor@ogonlocket.se
Ordförande: Caroline Persson

FÖRENINGENS EKONOMI

Inget beslut om avgiftshöjning är bekräftat i nuläget.

Sannolikt kommer avgiften att fortsättas att höjas med 4% varje år.
Detta för att klara av att betala allt underhåll som tidigare bordlagts.

Beslut om avgiftshöjning kommer nog att bekräftas närmare hösten.

FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR

Följande entreprenader är inplanerade under de närmaste åren:
Byte av tappvettenledningar - 2021/2022
Relining av avloppsstammar 2023/2024

Föreningens utförda renoveringar:
2021 Byggnation av nya cykelförråd, renovering av hockeyrinken på Kronetorpsgatan samt nya räddningsvägar
2021 Renovering av hissar i höghusen
2020 Garaget renoverades med nytt golv, ny el, belysning samt ny oljeavskiljare installerades.
2020 Byggt nya cykelförråd på Segevångsgatan.
2019 Gemensam el
2019 Trädfällning vid parkeringen.
2019 Byte av tappvatten stam på Kronetorpsgatan 62 C.
2016 Tak och fasadrenovering.
2016 Uppförande av 4 nya miljöhus. Totalrenovering av taken på föreningens byggnader samt att vindarna ska tilläggsisoleras. Fasader ska omfogas.
2016 Föreningen har sett över vatten- och avloppstammar för att se om de behöver relinas.
2016 Kronetorpsgatan 64 (gamla konsumbutiken) blev omgjord till 7 st lägenheter.
2011 Tvättstugorna renoverades och i samband med detta infördes taggsystem. Fjärrvärme och undercentraler sågs över.
2010 Dränerades grunden.
2010 Fräschades gården och uteplatsen upp.
2007 Byte av låssystemet i fastigheten.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Föreningen har en festlokal på Kronetorpsgatan 66 som medlemmarna kan hyra till en kostnad av 500 kr och 500 kr i deposition.

FÖRSÄKRING

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

_


4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Almedal BRF HSB


Område Kirseberg/Segevång
Byggår 1961
Adress
 • Kronetorpsgatan 60 A - 64 D, 66 A - 68 B
 • Segevångsgatan 13 - 21
Huskroppar 6 st
Entréer 24 st
Antal lägenheter 397 lg 6 lokaler st
Våningar 4 - 9 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post kontor@ogonlocket.se
Hemsida www.hsb.se/malmo/brf/almedal/
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Almedal BRF HSB? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO