BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

1.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Limhamn.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Limhamn.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Skogsmården hsb brf

Limhamn
 • 1000 BOSTÄDER I MALMÖ - RING PETER DIETZ 040-233900
  Listing
 • 1000 BOSTÄDER I MALMÖ - RING PETER DIETZ 040-233900
  Listing
 • 1000 BOSTÄDER I MALMÖ - RING PETER DIETZ 040-233900
  Listing
 • 1000 BOSTÄDER I MALMÖ - RING PETER DIETZ 040-233900
  Listing
 • 1000 BOSTÄDER I MALMÖ - RING PETER DIETZ 040-233900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BESTÄLL OBLIGATORISK BESIKTNINGSKONTROLL - OBEKO - INNAN DU KÖPER ELLER SÄLJER BOSTADSRÄTT.
BODIREKT I SVERIGE – BG:5666-4246 – 995 KRONOR INKL MOMS

Skogsmården hsb brf

BESKRIVNING FÖRENING OCH OMRÅDE
HSB:s Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen
finns 95 lägenheter, samtliga upplåtes med bostadsrätt. I föreningen finns även
1 lokal.
Området består av fem likadana punkthus i fyra våningar,
belägna i en svagt sluttande backe. Husen uppfördes via HSB 1953-54 och ritades
av Thorsten Roos och ingår alla i bostadsrättsföreningen Skogsmården, med
adresserna Rabygatan 65-73. Föreningen äger marken. _____________________________________________________________

TRIVSELAKTIVITETER

Trivselaktiviteter anordnas genom odlingslotter. Vackra
blomsterarrangemang finns sommartid i föreningens parkliknande innergård.
_____________________________________________________________

FÖRENINGENS HEMSIDA

http://www.hsb.se/malmo/skogsmarden
_____________________________________________________________

FÖRENINGENS NAMN OCH ORGANISATIONSNUMMER

HSB:s Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö,
organisationsnummer 746000-6187
_____________________________________________________________

KONTAKTPERSON, TELEFON OCH MAILADRESS

Info inom kort
_____________________________________________________________

BESÖKSADRESS OCH ÖPPETTIDER

Info inom kort
_____________________________________________________________

FÖRENINGENS POSTADRESS

Info inom kort
_____________________________________________________________

FÖRVALTARENS NAMN, TELEFON OCH MAILADRESS

Hsb Malmö
Mail: info.malmo@hsb.se
_____________________________________________________________

PLANERADE AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR SAMT STÖRRE EKONOMISKA
HÄNDELSER

Föreningen höjde avgifterna senast 2020-01-01 med 3%
Ingen planerad avgiftsförändring
_____________________________________________________________

UTFÖRDA RENOVERINGAR
:
2006 - Fasadrenovering
2010 - El
2013 - Total omläggning av sophantering - Spolining och rensning av föreningens avloppsystem
2015 - Takrenovering och fasadkompletteringar - Nya rostfria kanaler indragna i skorstenskanalerna
2016/17 - Spolning och filmning av vatten- och avloppsstammar i föreningen.
2018 - Fönsterbyte på 4:e våningen i samtliga hus.

- Renovering av hissarna
- Brandtätning av hisschaktens
- Automatbrandsläckare i soprum
- Nya stegar i metall till vindarna
- Nya utemöbler
2019 - Byte av fönster vån 1-3 - Nya entrédörrar i ek
_____________________________________________________________

PLANERADE RENOVERINGAR

Planerade och budgeterade renoveringar enligt underhållsplanen:
2020 - Byte av kulvertar och värmeväxlare
_____________________________________________________________

KOSTNADER VID ÖVERLÅTELSE

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 162 kr som betalas av
köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 465
kr/pant.
_____________________________________________________________

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om
medlemskap i föreningen tas. Andelsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och
årsavgiften är 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs via
http://www.hsb.se/malmo
_____________________________________________________________

VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN
?
Månadsavgift: I avgiften ingår värme, vatten och kabel-TV.
Föreningen har gemensam el. Medlemmen debiteras månadsvis med tre månaders
eftersläpning efter faktisk förbrukning.
_____________________________________________________________

VE
M ÄGER FASTIGHETEN?
Föreningens mark ägs av bostadsrättsföreningen.
_____________________________________________________________

FASTIGHETSBETECKNINGAR OCH BYGGÅR

Skogsmården 13
Byggår: 1953
_____________________________________________________________

ANTAL BOSTADSRÄTTER, LOKALER SAMT HYRESLÄGENHETER

I föreningen finns 95 lägenheter, samtliga upplåtes med
bostadsrätt. I föreningen finns även 1 lokal.
_____________________________________________________________

ANTAL ENTRÉER OCH VÅNINGAR
5st 4- våningshus med hiss. 5st entréer
_____________________________________________________________

HISSAR OCH BALKONGER
Hissar finns installerade i alla byggnader. Balkong finns
till de större lägenheterna.
_____________________________________________________________

UTRYMMEN SOM FÖLJER MED LÄGENHETEN

Till varje lägenhet följer ett förråd.
_____________________________________________________________

TV OCH INTERNET

-Kabel-tv via Comhem
- Bredband via HSB Bolina 2.0 ingår i månadsavgiften.
_____________________________________________________________

PARKERING OCH GARAGE

Parkering: Det finns 14 p-platser som tillhör föreningen.
Kötid. I övrigt råder boendeparkering. För mer information se: http://www.malmo.se
Ägaren hyr p-plats i närliggande garage månadsvis för 600
kronor.
_____________________________________________________________

TVÄTTUTRYMMEN

Varje byggnad har gemensamma tvättutrymmen är belägna i
källaren. De är utrustade med vardera två tvättmaskiner, en torktumlare, ett
torkskåp, ett torkrum och tillgång till mangelrum. _____________________________________________________________

GEMENSAMMA UTRYMMEN

- Festlokal
- Fritidslokal (i 73:an)
- Allmän verkstad (i 69:an)
- Gemensam grönskande innergård med lekplats och grillplats
_____________________________________________________________

GEMENSAMMA AKTIVITETER

- Odlingslotter som medlemmarna kan hyra för egen
grönsaksodling
_____________________________________________________________

UTOMHUS

I föreningen finns en fin och lummig innergård utrustad med grill- och sittmöjligheter.
_____________________________________________________________

JURIDISKA VILLKOR OCH SÄRSKILDA REGLER

Föreningen godkänner ej juridisk person som ägare.
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen tillåter delat ägande.
Ex. att förälder som ej är mantalsskriven på lägenhetens adress är delägare.
_____________________________________________________________

UTHYRNING I ANDRA HAND

Föreningen tillämpar restriktiva villkor för uthyrning i
andra hand. Detta innebär att föreningen måste godkänna upplåtelser i andra
hand samt ha kännedom om vem som bebor lägenheten.
_________________________________________________

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Vi uppmanar våra kunder i god tid att noga undersöka den
bostadsrätt den vill förvärva. Undersökningsplikten innefattar även den
bostadsrättsförening som bostadsrätten finns i.

OBEKO

Obeko erbjuder besiktningskontroll gällande bostadsrätterna i Brf Skogsmården till
en kostnad om 995 kronor inkl. moms innan undertecknande av överlåtelseavtal.
Efter att överlåtelseavtal undertecknats gäller de villkor som fastställts
skriftligen.
_________________________________________________

SÄLJARENS UPPLYSNINGSSPLIKT

Säljaren är skyldig att informera om de fel som finns i
bostadsrättslägenheten. Säljarens upplysningsplikt gäller även kända graverande
ekonomiska händelser i bostadsrättsföreningen.
_________________________________________________

ATT TÄNKA PÅ INFÖR FÖRSÄLJNING

1. Se över dina lån. Tänk på att bindningstider förlängs
automatiskt med ökade lösenkostnader som följd.
2. Det som är fast monterat för stadigvarande ingår i försäljningen om inget annat angivits.
_________________________________________________

ATT TÄNKA PÅ VID ÖVERLÅTELSEN

1. Tillträde och nycklar ges när medlemskap och slutbetalning är klar.
2. Köparen rekommenderas att kontrollera flyttstädning innan tillträdesdagen.
3. Köparens kontroll av lägenhetens skick bör vara genomförd innan kontraktsskrivning eller med hjälp av
besiktningsförbehåll.
_________________________________________________

ATT TÄNKA PÅ VID FLYTTNING

1. Rengöring av både lägenhet och tillhörande förråd
2. El-avläsning, ange den nya abonnentens personnummer
3. Avbeställning Autogiro månadsavgift och ev. bredband
4. Överlämning av nycklar och det som tillhör lägenheten


1.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Skogsmården hsb brf


Område Limhamn
Byggår 1954
Adress
 • Högerudsgatan 20
 • Rabygatan 65 - 73
 • Älggatan 21
Huskroppar 5 st
Entréer 5 st
Antal lägenheter 95 st
Våningar 4 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
E-post peter@bostadshuset.se
Hemsida http://www.hsb.se/malmo/skogsmarden
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Skogsmården hsb brf? - Kontakta oss nedan!
Peter Dietz

Peter Dietz

DIN BRF-KONTAKT PÅ INTERNET

040-233 900
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO