MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Mobilia.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Mobilia.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Blekingsborg BRF HSB

Mobilia
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Blekingsborg BRF HSB

VI GER DIG KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsämja...
- En ansvarsförsäkrad representant för Bostadsrättsägarna i din Brf

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR I DIN BRF

HÄR FÅR DU SVAR

1. Vem lämnar information om vår förening? Vår bostadsrättsförening har skyldighet att utse en ansvarig kontaktperson som är nåbar för ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson, enligt gällande undersökningsplikt i lagstiftning. Betänk här att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373


HSB Brf Blekingsborg

KONTAKTPERSON
Dan Johan Eriksson 
Per Albin Hanssons Väg 56 A
21463 Malmö

Aza-Tahir Altonchi Ordinarie ledamot
B O L Olle Hammarstrand Ordinarie ledamot
Eva Liselott Karmlid Göransson Ordinarie ledamot
Johannes Robin Grufstedt Ordinarie ledamot
Rikard Georg Tomas Andersson Ordinarie ledamot
Dan Johan Eriksson Ordinarie ledamot, ordförande
David DianezevicRevisorDusan Savic Suppleant
Jan Thomas Esaias Inga Suppleant


https://www.allabrf.se/hsb-brf-blekingsborg-i-malmo/styrelse

http://www.hsb.se/malmo/brf/blekingsborg
info@blekingsborg.se
Telefon 040-969070

Fastighetskontor

Per Albin Hanssons väg 56
214 63 MalmöHSB Brf Blekingsborg bildades år 1957-1958 i samband med byggnation. Föreningen innehar marken med äganderätt. Det finns 278 lägenheter i föreningen upplåtna med bostadsrätt samt 1 hyreslägenhet. Lägenheterna är fördelade på 64 st 1 rok, 52 st 2 rok, 140 st 3 rok, 15 st 4 rok, 4 st 6 rok och 4 st 7 rok. Det finns 7 lokaler i föreningen varav 2 innehas med hyresrätt. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Nabo.

Genomförda renoveringar:
2022 - uppdatering av trädgård
2022 - Grävning mot garaget intill Hus 13 på Blekingsborgsgatan pga översvämmningar. Miljöstationen flyttades temporärt
2021/2022 - Lokal 184 har renoverats av fritidskommittén att användas so, "fritidsgård" för boende. (föreningen äger lokalen)
2021- Trädgården längs med Blekingsborgsgatan har upprustats med plantering av nya häckar och buskar framför samtliga entréer i låghusen. Uppförd pergola över grillplats vid nedre lekplatsen.
2020 - Renoverades samtliga entréer i höghusen, PAH 54 A o B och PAH 56 A o B. Det gjordes även en översyn av hissarna, som också uppdaterades. Målning i närliggande lokaler utfördes också. Digitala informationstavlor installerades i respektive entré för att förbättra informationen till boende. Installering av nytt videoövervakningssystem i garage och källarmiljöer.
2019 - Nytt miljöhus uppfördes för gemensam avfallshantering inom området. Sopnedkasten plomberades och föreningen har nu en hållbar avfallshantering med ännu effektivare sortering.
2018 - Garageporten byttes.
2017 - Övernattningslägenhet iordningsställdes för medlemmar att hyra för en mindre kostnad.
2016 - Staket och grindar uppfördes runt föreningens område.
2015 - Nya värmepumpar/solceller.
2014/2015 - Relining avloppsrör.
2010 - Renovering tvättstugor, nya tvättmaskiner.
2003/2006 -Tak på husen, treglasfönster, tillbyggnad och inglasning av balkongerna. Samtidigt även nya badrum, nya stamrör till varm och kallvatten-systemen, nya elstammar med trefas system, jordfelsbrytare och säkerhetsdörrar med sjutillhållarlås till bostadsrätterna.

Kommande renoveringar:
2022-2023: Föreningen har arbete med nya entré- och fönsterpartier utmed butiksgavlarna på Per Albin Hanssons väg. Så snart föreningen får bygglov påbörjas upphandlingen.
2023: Översyn av garagetak
Föreningen planerar även renovering av entréer i låghusen, byte av värmeledningar och radiatorer om något år.

Avgiftsförändringar: Föreningen beslutade att inte höja årsavgiften för 2022. Föreningen kommer att höja avgiften med 5 % from 2023-01-01. Det kan dock tillkomma fler höjningar under året om läget i världen drastiskt skulle förändras.

Pantsättningsavgift: 483 kr/pant.
Överlåtelseavgift: 1208 kr, betalas av köparen.

Delat ägande: Föreningen tillåter delat ägande förälder/barn men vill att den boende ska äga 90 % av bostaden.
Juridisk person: Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem.

Kabel-TV: Föreningen har Kabel-TV via ComHem, digitalt basutbud ingår i avgiften.
Internet: Föreningen har ett kollektivt avtal med Ownit hastighet 500/500 Mbit/s som ingår i avgiften.

Tvättstuga: Föreningen har 3 st tvättstugor av högsta kvalitet, belägna i markplan med fönster. De är utrustade med två tvättmaskiner, en torktumlare, torkskåp och mangel vardera. Alla tvättstugor är försedda med elektronisk bokning och tvättmaskinerna är försedda med automatiskt dosering av både tvättmedel och sköljmedel.

Parkering: Föreningen har 86 st parkeringsplatser placerade i anslutning till fastigheterna. Kostnad för en plats är för närvarande 124 kr/månad.
Garage: Mellan hus 54 och 56 ligger ett garage med 72 st bilplatser och 6 st MC-platser. Det finns 4 st laddplatser i garaget (2 st laddstolpar med dubbla uttag) och systemet är förberett för möjlighet att koppla på fler laddstolpar. Kostnad för hyra är en fast avgift som avser en fördelning av kringkostnader samt ett kilowattpris enligt följande, kostnad för garageplats + 100 kr i fast avgift för laddplatsen. Elen läses av och debiteras i efterskott med samma kostnad som för hushållselen. Nedfart finns i anslutning till parkeringen på framsidan av hus 56. Garaget är försett med en dammsugare för dem som har bilar i garaget. Portar och dörrar är fjärrmanövrerade, och endast de som har plats i garaget har tillträde till detta. För att öka säkerheten för både personer och fordon, är lokalerna kameraövervakade. Kostnad för plats i garaget är för närvarande 310 kr/månad för bil samt 146 kr/månad för MC. Gatuparkering: Det finns även parkeringsmöjligheter längs gator i området, både på parallellgatan på andra sidan Per Albin Hanssons väg och längs Blekingsborgsgatan.

Gemensamma utrymmen: Det finns gemensamma cykelrum med plats även för barnvagnar. Låsta cykelutrymmen finns även på gården. Föreningen har ett antal låsbara förvaringsskåp för däck i garaget. Dessa kan hyras av dem som har garageplats. Detta utrymme uppfyller de regler som brandmyndigheterna ställer.
Föreningen har en fritidslokal tillgänglig för medlemmarna. Lokalen kan utan kostnad bokas av medlemmar i föreningen. Föreningen har en övernattningslägenhet i ett av låghusen. Lägenheten har ett rum samt en köksplats med tillgång till kök och badrum med toalett och dusch. Det finns en enkelsäng samt två bäddsoffor, totalt finns sovplats för fem personer. Lägenheten kostar 250:- per natt och bokas via fastighetskontoret.

Innergård: Föreningen har en grön och trivsam innergård. Här finns lekplats med gungor, klätterställning och sandlådor. Allt nyligen uppfört och regelbundet besiktigat för att uppfylla de regler och säkerhetskrav som finns. Föreningen har tre stycken grillar med tillhörande sittplatser. Dessa grillar är försedda med ett rejält grillgaller och borste för rengöring.

Tillsyn: Föreningen tillämpar tillsyn vid överlåtelse.

Övrigt: Föreningen har gemensamt elavtal. Medlemmarna debiteras kvartalsvis utefter faktisk förbrukning samt en fast del om 20 kr/mån. Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar.

Gå gärna in på föreningens hemsida www.hsb.se/malmo/brf/blekingsborg
Föreningens hus är byggda 1958 och är belägna med närhet till Mobilias Köpcentrum, Dalaplan och Borgmästaregården. Byggnaderna består i huvudsak av ett- till sexrumslägenheter. Föreningen har förutom 279 bostadsrättslägenheter, 72 garageplatser och 87 p-platser. Tar du dig norrut hittar du Pildammsparken och söderut Hyllie Tågstation. Kommunikationer finns vid intilliggande Per Albin Hanssons Väg. Byggnaderna växlar mellan 4 och 11 våningar och de har gul- respektive rödteglade fasader. Byggnaderna är kontinuerligt underhållna och har god standard.

FÖRENINGENS NAMN

Hsb brf Blekingsborg

FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER

746000-5916

FÖRENINGSFORM

Bostadsrättsförening

ÄKTA/OÄKTA FÖRENING

Äkta förening

TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?

Ja, den som ska bo där ska äga 90%

TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?

Nej

AVGIFT

Vatten, värme och grundutbud kabel-tv ingår i avgiften. El betalas löpande efterförbrukning.

FÖRENINGENS HEMSIDA

Hsb brf Blekingsborg

Om föreningen

ANTAL LÄGENHETER

279 st

ANTAL LOKALER

7 st

BYGGÅR

1957-1958

ÄGER FÖRENINGEN MARKEN

Ja

PARKERING

I föreningen finns 86 parkeringsplatser.
72 garageplatser och 3 MC-platser
.
Parkeringsplats kan hyras till en kostnad om 124 kr/mån, garageplats 310 kr/mån och MC-plats till en kostnad om 146 kr/mån.
Kösystem tillämpas. I övrigt råder fri parkering i området.

ALLMÄN INFORMATION

Föreningen byggdes 1957-58 och lägenheterna är belägna i 2 st höghus och 1 låghus med totalt 8 st trapphus.
Det finns i föreningen totalt 279 st lägenheter och 7 st lokaler.

Tvättstuga: Föreningen tillhandahåller renoverade tvättstugor försedda med elektronisk bokning. Finns på entréplan.

Ekonomisk förvaltning: Nabo
HSB-avgift: 500 + 300 kronor (engångsavgift)

Hur debiteras elen: Föreningen har gemensamt upphandlad el, vilket debiteras kvartalsvis på avin.

Tillsyn: Tillsyn görs och bokas via mäklaren.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/blekingsborg/
Mail: info@blekingsborg.se
Ordf: Dan Eriksson

FÖRENINGENS EKONOMI

Avgiften höjdes 0,5 % inför 2019
Inga höjningar skedde inför 2020
Avgiften höjdes med 1% 2021-01-01
Inga planerade avgiftshöjningar i dagsläget.

FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR

Föreningens planerade och utförda underhåll:
Planerade underhåll:
2021-2022 Uppdatering av butiksgavlarna i höghusen pågår just nu
2024 Renovering av garagetak.
2023 Renovering av entréer i låghusen.
2024 Byte av värmeledningar och radiatorer. Slipning av trapphus. Garagetak

Utförda underhåll:
2021-2022 Lokal 184, ägd av föreningen, har renoverats av fritidskommiten att användas som "fritidsgård" för boende.
2021 Uppförd Pergola över grillplatsen vid nedre lekplatsen
2021Uppatering av trädgårdsdelar framför låghusens entreer.
2020 Asfaltering parkeringsområde
2020 så renoverades samtliga entréer i höghusen, PAH 54 A o B och PAH 56 A o B. Det gjordes även en översyn av hissarna, som också uppdaterades. Målning i närliggande lokaler utfördes också. Digitala informationstavlor installerades i respektive entré för att förbättra informationen till boende.
Värmepumpar samt solpaneler
2017 - slutfördes 2019 - All ytterbelysning har bytts ut till LED-belysning och har uppdaterats med fler stolpar
2019 - Översyn och uppdatering av trädgård
2018 - Miljöhus har uppförts för gemensam avfallshantering inom området
2018 - Renovering av entréer i höghusen
2018 - Omputsning av sockel i låghuslängan
2018 - Byte av garageport
2017-2019 - All ytterbelysning har bytts ut till LED-belysning och har uppdaterats med fler stolpar.
2017 - Iordningsställande av en övernattningslägenhet
2016 - Grindar och staket uppfördes runt Blekingsborgs område
2014/2016 - Relining av avloppsstammarna i samtliga fastigheter
2010 - Tvättstugorna renoverades till högsta kvalitet.
Installation av ny värmepumpsanläggning och solpaneler samt stor renovering av befintliga utrymmen i värmecentraler.
2003-2006 - Takrenovering, treglasfönster, tillbyggnad och inglasning av balkongerna, nya badrum, nya stamrör till varm och kallvattensystemet, nya elstammar med trefas system, jordfelsbrytare och säkerhetsförrar med sjutillhållarlås till bostadsrätterna.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Boende i föreningen har utan kostnad tillgång till en fritidslokal för gemensamma sammankomster och erbjuder en övernattningslägenhet för en mindre summa per natt. På området finns även ett hobbyrum, i vilket man kan snickra, måla mm.

GÅRDSPLATS

Föreningen har en grönskande innergård med bland annat utemöbler, grill och lekplats.

FÖRSÄKRING

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar .
I föreningens fastighetsförsäkring ingår kollektivt tecknad bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Blekingsborg BRF HSB


Område Mobilia
Byggår 1957
Adress
 • Blekingsborgsgatan 7-15
 • Per Albin Hanssons Väg 54 A - 56 B
Huskroppar 5 st
Entréer 8 st
Antal lägenheter 279 lg 7 lokaler st
Våningar 4 - 11 st
LA-Värde 5.79 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2008 69462232 kr 11877163 kr 5.848385847697805
2009 69760632 kr 12047072 kr 5.790671127390954

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2009
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post info@blekingsborg.se
Hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/blekingsborg/
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Blekingsborg BRF HSB? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO