MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Mobilia/Södertorp.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Mobilia/Södertorp.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Anneberg hsb brf

Mobilia/Södertorp
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Anneberg hsb brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VI BESVARAR FRÅGOR GÄLLANDE DIN BRF ALLA DAGAR

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.
9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll.
FÖRENINGSINFORMATION


Föreningens hus är byggda 1967 och är belägna med närhet till Borgmästaregården och Pildammsparken. Byggnaderna består i huvudsak av två- till fyrarumslägenheter. Föreningen har 315 bostadsrättslägenheter, 204 garageplatser samt 140 p-platser. Tar du dig norrut hittar du Pildammsparken och söderut Hyllie Tågstation. Strax intill finner du de gamla mässhallarna samt Stormarknad. Bussar in till centrum går regelbundet längs närliggande Stadiongatan. Byggnaderna växlar mellan 3 och 8 våningar och de har gulteglad fasad. Höghusen har hiss till markplan.

Arkitekten 1-5I
Arkitektgatan1-55.

63 st 2 r o k
222 st 3 r o k
30 st 4 r o k

Det finns 9 tvättstugor i föreningen. Alla är utrustade med två tvättmaskiner, en centrifug, en elmangel samt en torktumlare. Ett torkrum hör till varje tvättstuga.

Fritidslokalen finns på Arkitektgatan 3. Det finns ett pentry och servis för ca 30 personer.

Föreningen har både ComHem och Bolina som bredbandsleverantör. Kabel-TV via Com Hem.

Tfn exp 040-929311


FÖRENINGENS NAMN

Hsb brf Anneberg

FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER

746000-5593

FÖRENINGSFORM

Bostadsrättsförening

ÄKTA/OÄKTA FÖRENING

Äkta förening

TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?

Nej

TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?

Nej

AVGIFT

I avgiften ingår värme, vatten, kabel-tv, bredband och bostadsrättstillägg.

FÖRENINGENS HEMSIDA

Hsb brf Anneberg

Om föreningen

ANTAL LÄGENHETER

315 st

BYGGÅR

1967

ÄGER FÖRENINGEN MARKEN

Nej

PARKERING

Föreningen har både garage- och parkeringsplatser för uthyrning.
140 st parkeringsplatser till en kostnad om 150 kr/mån.
204 st garageplatser till en kostnad om 350 kr/mån.
I garaget finns även laddningsplatser för el-bilar. Elplatserna i garaget kostar 500/ månad

Hör av dig till vicevärden för att ställa dig i kö.

ALLMÄN INFORMATION

Bostadsrättsföreningens hus byggdes 1967 på fastigheterna Arkitekten 1-5 som föreningen innehar med tomträtt. Tomträttsavtalet omförhandlades 2020-01-01, avtalet löper på 10 år. Fastigheternas adresser är Arkitektgatan 1-55, ojämna nummer i Malmö.

Tvättstuga: Det finns 10 tvättstugor i föreningen. Alla är utrustade med två tvättmaskiner, en elmangel samt en torktumlare. Ett torkrum hör också till varje tvättstuga. Det finns även stenmangel att boka i separat utrymme.

Förvaring: Källarförråd ingår till alla lägenheter.

Ekonomisk förvaltning: HSB
HSB-avgift: 500 + 300 kronor (engånsavgift)

Hur debiteras elen: Föreningen har gemensam el. Elen debiteras efter faktisk förbrukning med 4 månaders efterskott.

Tillsyn: Föreningen utför tillsyn innan tillträde.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.brfanneberg.se
Mail: info@brfanneberg.se
Ordf: Peter Mann, peter.mann@brfanneberg.se

FÖRENINGENS EKONOMI

Inga ytterligare beslut är fattade gällande kommande avgiftshöjningar.

FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande större åtgärder:
- Målningsarbeten i garage och källare
- Uppförande av miljöhus

Föreningens utförda renoveringar:
2020
Byte av elmätare, föreningen har individuell mätning och debitering (IMD).

2018/2019
Stamrenovering med bland annat relining av avloppsstammar, nya tappvattenrör samt värmesystem påbörjades.
Byte av entréepartier i höghusen.

2017
Renovering av tegelfasader, grundmurar och entréedörrar på låghusen slutfördes.
Installation av larm på entrédörrar och källardörrar i samtliga hus samt byte av passagesystem och porttelefoni.
Nytt tvättbokningssystem har installerats.

2014-2016
Installation av nya hissar i 8-vån husen.
Tilläggsisolering av takbjälklagen.
Renovering av dränering samt pelare och brunnar i garaget.
Renovering av dränering vid Arkitektgatan 11, 19, 29 och 35.
Renovering och ombyggnad av fuktskadade expeditionslokaler.
Renovering av sandlådor, asfaltering av parkeringsplatser, ny grillplats med pergola.

2015
Renovering av pelare och brunnar i garage samt dränering och fläktar.
Utbyte av hissar.
Utbyte till LED -Lampor i samtliga lycktstolpar.
Spolning och renovering av samtliga daavlopp.

2012
Spolning av vatten- och avloppsstammar.

2004
El renovering med automatsäkringar och jordfelsbrytare.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Det finns en fritidslokal som kan hyras för 250 kr/kväll som är utrustad med diskmaskin, porslin för 30 personer samt kaffebryggare. Gym som kostar 400 kr/år (hela familjen 600 kr/år). Bibliotek med biljardbord och darttavla.

På innergården finns grillplats med 2 st grillar samt utemöbler att tillgå. (lägenhetens wifi når hela vägen ut till grillplatsen). Boulebana ligger mellan höghusen och cykelställ finns i respektive källare.

FÖRSÄKRING

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.
4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Anneberg hsb brf


Område Mobilia/Södertorp
Byggår 1967
Adress
 • Arkitektgatan 1 - 9, 11 - 47, 21 - 35, 37 - 41, 51 - 55
Huskroppar 7 st
Entréer 27 st
Antal lägenheter 315 st
Våningar 3 - 8 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post info@brfanneberg.se
Hemsida http://www.brfanneberg.se/
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Anneberg hsb brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO