MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Nobeltorget.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Nobeltorget.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Glädjen brf

Nobeltorget
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Glädjen brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
9. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. 

Vid bekymmer i din Bostadsrättsförening
Kontakta: 
Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge P. Dietz
Mobil 0706-766373


Brf Glädjen

ORGANISATIONSNUMMER 746000-0974
Ordf: Joacim Lundberg, tfn: 070-996 96 05
maklarbild@gladjen.se 

http://gladjen.bostadsratterna.se/

FÖRENINGSFORM
Bostadsrättsförening
ÄKTA/OÄKTA FÖRENING
Äkta förening
TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?
Föreningen tillåter inte delat ägande
TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?
Nej
AVGIFT
El, värme och vatten betalas efter förbrukning och debiteras fem månader i efterskott. Obligatoriskt tillägg för bredband och tv tillkommer. För total månadsavgift, se Driftkostand.
Om föreningen
ANTAL LÄGENHETER
29 st
ANTAL LOKALER
1 st
BYGGÅR
1936
ÄGER FÖRENINGEN MARKEN
Föreningen äger marken
PARKERING
I området rådet boendeparkering. För mer information se www.malmo.se
ALLMÄN INFORMATION
Tvättstuga: I föreningen finns en mycket modern tvättstuga med fyra tvättmaskiner, 2 torkskåp och en torktumlare. Tvättstugan bokas genom en av föreningens appar. Tvättmaskinerna är självdoserande vilket innebär att de boende inte behöver hålla med tvättmedel. I anslutning till tvättstugan finns ett rum med kaffemaskin (gratis för medlemmarna) och en varuautomat.

Förvaring: Källar- och vindsförråd.

Hur debiteras elen: Varje lägenhet betalar efter sin egen förbrukning men kan inte själv påverka val av leverantör eller flytta med sitt gamla abonnemang.

Ekonomisk förvaltning: Storholmen Förvaltning

Tillsyn: Föreningen gör tillsyn i samband med överlåtelse. Tillsyn bokas med ordförande.

Värme och vatten: betalas månadsvis à-conto och efter årets slut sammanställs var och ens förbrukning. Har du förbrukat mer än väntat får du betala in mer pengar och har du förbrukat mindre än väntat får du pengar tillbaka – precis som med elförbrukningen!

Kontaktuppgifter till förening:
Ordf: Joacim Lundberg, tfn: 070-996 96 05
Hemsida: gladjen.bostadsratterna.se

Mycket aktiv och välskött förening.
De boende i föreningen hjälps åt med skötsel av trädgård och allmänna utrymmen.
Föreningen köper in el till hela huset. Varje medlem betalar för sin vatten- och värmeförbrukning. Preliminär debitering sker varje månad tillsammans med årsavgiften, avstämning görs en gång om året.
FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningen planerar att årligen höja avgifterna med ca 0,65% - 1 % för rättvisa och långsiktigt hållbara avgifter. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.
FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR
Planerade:
2024: Målning av gårdsfönster
2025: Byte av torktumlare och torkskåp
Föreningen följer en underhållsplan.

Utförda:
2020 totalrenoverades tvättstugan och föreningen införskaffade ett "fikarum" med gratis kaffe och en varuautomat. Samma år installerades kodlås på lägenhetsdörrarna.
2018 byttes system för fördelningsmätning av el, värme och vatten.
2017 renoverades imkanalerna.
2015 renoverades relaxavdelningen, en vinkällare byggdes och värmesystemet renoverades.
2014 tvättades fasaden, fönstren mot gatan målades, taket renoverades och golvet på takterrassen byttes. Samma år installerades ett brandlarm som övervakar gemensamhetsutrymmen.
2013 målades fönstren mot gården.
2012 renoverades avloppsstammarna.
2010 renoverades övernattningslägenheten och renovering av trapphusfönster mot gården.
2009 stenlades trädgården och ett lusthus uppfördes på innergården.
2008 installerades digital-TV.
2007 renoverades värmesystemet.
2006 byttes styr/reglerutrustning i undercentralen.
2005 renoverades fasaden och balkongerna. Portar återställdes i ursprungskick i ek samt dörrlås byttes ut på alla gårdsdörrar, även stuprör, balkongräcken, tvättmaskin och torktumlare byttes ut.
2004 renoverades taknock och murstockar. En tvättmaskin byttes ut i tvättstugan och ett källarläckage renoverades.
2003 spolades vatten- och avloppsstammar i kök och badrum.
2002 byttes tappvärmeväxlare och relaxavdelningen byggdes.
1998 genomfördes fönsterrenovering/bullerdämpning mot gatan.
1996 byttes vattenstammar i kök och badrum samt el-stigare.
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Föreningen har en övernattningslägenhet som kan hyras av medlemmarna i föreningen. I föreningen finns även tillgång till spa med bastu samt vinkällare.
GÅRDSPLATS

I föreningen finns en lummig innergård med utemöbler, en takterrass, lusthus och två separata grillar som kan användas av de boende

Äkta/oäkta förening: Äkta
Äger föreningen marken: Äger föreningen marken eller är det en tomträtt: Äger
Antal lägenheter: 29
Antal lokaler: 1
Allmänt om föreningen: Brf Glädjen. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 29 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Det finns även 1 hyresrättslokal.

Föreningen köpte fastigheten i samband med byggnationen 1936 (äger marken).

En överlåtelseavgift tas ut om ca 2 200 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 1 100kr.

Föreningen planerar att årligen höja avgifterna med ca 0,65% - 1 % för rättvisa och långsiktigt hållbara avgifter. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.

Brf Glädjen är en välkomnande förening med lugn musik spelandes när man går innanför porten. Här finns en spa/relaxavdelning med bastu, bubbelbad, ölkyl och massagefåtölj vilken medlemmarna kan nyttja till en kostnad om ca 50 kr/månad (man tecknar sig för ett år i taget). Föreningen har även en övernattningslägenhet där medlemmarna kan välja att bli debiterade 50 kr/månad och får då boka lägenheten när man vill (i mån av plats). Vid enstaka bokningar bokas lägenheten via Airbnb. I föreningen finns dessutom en vinkällare/lounge med individuella vinskåp. Även aktiviteter för medlemmarna anordnas såsom vinprovning och sommar- samt julfest.

I föreningen finns en mycket modern tvättstuga med fyra tvättmaskiner, 2 torkskåp och en torktumlare. Tvättstugan bokas genom en av föreningens appar. Tvättmaskinerna är självdoserande vilket innebär att de boende inte behöver hålla med tvättmedel. I anslutning till tvättstugan finns ett rum med kaffemaskin (gratis för medlemmarna) och en varuautomat.

I föreningen finns en lummig innergård med utemöbler, en takterrass, lusthus och två separata grillar som kan användas av de boende.

Föreningen anordnar gemensamma gårdsdagar två gånger om året. Trädgårdsskötsel sköts enligt ett rullande schema ca tre gånger/år. Detta är frivilligt och vid deltagande får medlemmarna ett avdrag på månadsavgiften med ca 2 800 kr (en gång per år).

Besök gärna föreningens hemsida för mer information: http://gladjen.bostadsratterna.se/
Parkering: I området rådet boendeparkering. För mer information se www.malmo.se.
Överlåtelseavgift och pantsättning: En överlåtelseavgift tas ut om ca 2 200 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 1 100 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023.
HUS
Byggår: 1936
Byggnadstyp: Gathus
Hiss: Hiss finns ej
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Fjärrvärme
Tv och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV och bredband via Sydantenn.
RENOVERINGAR
1996 byttes vattenstammar i kök och badrum samt el-stigare.
1998 genomfördes fönsterrenovering/bullerdämpning mot gatan.
2002 byttes tappvärmeväxlare och relaxavdelningen byggdes.
2003 spolades vatten- och avloppsstammar i kök och badrum.
2004 renoverades taknock och murstockar. En tvättmaskin byttes ut i tvättstugan och ett källarläckage renoverades.
2005 renoverades fasaden och balkongerna. Portar återställdes i ursprungskick i ek samt dörrlås byttes ut på alla gårdsdörrar, även stuprör, balkongräcken, tvättmaskin och torktumlare byttes ut.
2006 byttes styr/reglerutrustning i undercentralen.
2007 renoverades värmesystemet.
2008 installerades digital-TV.
2009 stenlades trädgården och ett lusthus uppfördes på innergården.
2010 renoverades övernattningslägenheten och renovering av trapphusfönster mot gården.
2012 renoverades avloppsstammarna.
2013 målades fönstren mot gården.
2014 tvättades fasaden, fönstren mot gatan målades, taket renoverades och golvet på takterrassen byttes. Samma år installerades ett brandlarm som övervakar gemensamhetsutrymmen.
2015 renoverades relaxavdelningen, en vinkällare byggdes och värmesystemet renoverades.
2017 renoverades imkanalerna.
2018 byttes system för fördelningsmätning av el, värme och vatten.
2020 totalrenoverades tvättstugan och föreningen införskaffade ett "fikarum" med gratis kaffe och en varuautomat. Samma år installerades kodlås på lägenhetsdörrarna.

2021 planerar föreningen att genomföra en OVK-besiktning. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.

Föreningen planerar att tvätta fasaden och måla fönstren. I dagsläget är inga vidare beslut tagna. Föreningen följer en underhållsplan.

Äkta/oäkta förening: Äkta
Äger föreningen marken: Äger föreningen marken eller är det en tomträtt: Äger
Antal lägenheter: 29
Antal lokaler: 1
Allmänt om föreningen: Brf Glädjen. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 29 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Det finns även 1 hyresrättslokal.

Föreningen köpte fastigheten i samband med byggnationen 1936 (äger marken).

En överlåtelseavgift tas ut om ca 2 200 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 1 100kr.

Föreningen planerar att årligen höja avgifterna med ca 0,65% - 1 % för rättvisa och långsiktigt hållbara avgifter. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.

Brf Glädjen är en välkomnande förening med lugn musik spelandes när man går innanför porten. Här finns en spa/relaxavdelning med bastu, bubbelbad, ölkyl och massagefåtölj vilken medlemmarna kan nyttja till en kostnad om ca 50 kr/månad (man tecknar sig för ett år i taget). Föreningen har även en övernattningslägenhet där medlemmarna kan välja att bli debiterade 50 kr/månad och får då boka lägenheten när man vill (i mån av plats). Vid enstaka bokningar bokas lägenheten via Airbnb. I föreningen finns dessutom en vinkällare/lounge med individuella vinskåp. Även aktiviteter för medlemmarna anordnas såsom vinprovning och sommar- samt julfest.

I föreningen finns en mycket modern tvättstuga med fyra tvättmaskiner, 2 torkskåp och en torktumlare. Tvättstugan bokas genom en av föreningens appar. Tvättmaskinerna är självdoserande vilket innebär att de boende inte behöver hålla med tvättmedel. I anslutning till tvättstugan finns ett rum med kaffemaskin (gratis för medlemmarna) och en varuautomat.

I föreningen finns en lummig innergård med utemöbler, en takterrass, lusthus och två separata grillar som kan användas av de boende.

Föreningen anordnar gemensamma gårdsdagar två gånger om året. Trädgårdsskötsel sköts enligt ett rullande schema ca tre gånger/år. Detta är frivilligt och vid deltagande får medlemmarna ett avdrag på månadsavgiften med ca 2 800 kr (en gång per år).

Besök gärna föreningens hemsida för mer information: http://gladjen.bostadsratterna.se/
Parkering: I området rådet boendeparkering. För mer information se www.malmo.se.
Överlåtelseavgift och pantsättning: En överlåtelseavgift tas ut om ca 2 200 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 1 100 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023.
HUS
Byggår: 1936
Byggnadstyp: Gathus
Hiss: Hiss finns ej
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Fjärrvärme
Tv och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV och bredband via Sydantenn.
RENOVERINGAR
1996 byttes vattenstammar i kök och badrum samt el-stigare.
1998 genomfördes fönsterrenovering/bullerdämpning mot gatan.
2002 byttes tappvärmeväxlare och relaxavdelningen byggdes.
2003 spolades vatten- och avloppsstammar i kök och badrum.
2004 renoverades taknock och murstockar. En tvättmaskin byttes ut i tvättstugan och ett källarläckage renoverades.
2005 renoverades fasaden och balkongerna. Portar återställdes i ursprungskick i ek samt dörrlås byttes ut på alla gårdsdörrar, även stuprör, balkongräcken, tvättmaskin och torktumlare byttes ut.
2006 byttes styr/reglerutrustning i undercentralen.
2007 renoverades värmesystemet.
2008 installerades digital-TV.
2009 stenlades trädgården och ett lusthus uppfördes på innergården.
2010 renoverades övernattningslägenheten och renovering av trapphusfönster mot gården.
2012 renoverades avloppsstammarna.
2013 målades fönstren mot gården.
2014 tvättades fasaden, fönstren mot gatan målades, taket renoverades och golvet på takterrassen byttes. Samma år installerades ett brandlarm som övervakar gemensamhetsutrymmen.
2015 renoverades relaxavdelningen, en vinkällare byggdes och värmesystemet renoverades.
2017 renoverades imkanalerna.
2018 byttes system för fördelningsmätning av el, värme och vatten.
2020 totalrenoverades tvättstugan och föreningen införskaffade ett "fikarum" med gratis kaffe och en varuautomat. Samma år installerades kodlås på lägenhetsdörrarna.

2021 planerar föreningen att genomföra en OVK-besiktning. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.

Föreningen planerar att tvätta fasaden och måla fönstren. I dagsläget är inga vidare beslut tagna. Föreningen följer en underhållsplan.
NAMN
Brf Glädjen
ORGANISATIONSFORM/TYP
Bostadsrätt
ÄKTA/OÄKTA FÖRENING
Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT
2 200 kr
PANTSÄTTNINGSAVGIFT
1 100 kr
ALLMÄNT OM FÖRENINGEN
1936 byggde byggmästaren Karl Larsson detta funkishus i kvarteret Glädjen vid Nobeltorget. Samma år såldes fastigheten till Bostadsrättsföreningen Glädjen. Arkitekt var ingenjör Emil G. Ohlsson.
TV OCH BREDBAND
Varje lägenhet betalar 165 kr för bredband (1000 Mbit/s både upp och ner!) och 125 kr för digital-TV (omkring 30 kanaler). Tjänsterna är gruppanslutningar varför de inte kan väljas bort.
GÅRDSPLATS
Föreningen har en välskött innergård med gräsmatta, grönska, blomsterrabatter och uteplatser med grillmöjligheter. På gården finns även ett lusthus som kan bokas av medlemmarna i föreningen.
GEMENSAMMA UTRYMMEN
På vinden finns ett spa / relaxavdelning som kan bokas av föreningens medlemmar. Spa-avdelningen har jacuzzi, bastu, dusch och möbler.

Längst upp i huset finns en gemensam takterrass med gemensamma utemöbler och grillmöjligheter.

Tvättstuga med självdoserande tvättmaskiner finns i källaren och nås från gården.

Föreningen har en övernattningslägenhet som kan hyras till en kostnad.

Samtliga bokningsbara utrymmen (tvättstuga, lusthus och spa) bokas via föreningens hemsida. Bokning av tvättstuga, massagerum, lusthus, relaxavdelning och övernattningslägenhet sker på föreningens hemsida eller via app. Observera att bokning endast kan ske över nätet.
ÖVRIGT
Åtaganden från den boende: De boende sköter tillsammans om hus och trädgård. Gräsklippning och snöskottning enligt schema. Man hjälps åt med att luka i rabatterna, vattna blommor i trädgården, städa tvättstuga och relax osv. Det finns varken vicevärd, vaktmästare eller städpersonal.

Grannsamverkan: Föreningen ingår i Grannsamverkansprojektet i samarbete med polis och försäkringsbolag. Ställer krav på den boende vad gäller stöldmärkning mm.

Besök gärna föreningens hemsida för mer information;
http://gladjen.se/

Ekonomisk förvaltare: Storholmen Förvaltning
Medlemskap: Riksförbundet Bostadsrätterna
FÖRENINGENS RENOVERINGAR
1996 Stambyte (el och tappvatten).
1998 Fönsterrenovering ut mot gatan.
2002 Byte av tappvärmeväxlare.
2004 Renovering av taknock och murstockar.
2005 Fasad- och balkongrenovering.
2006 Byte av styr-/regelutrustning.
2008 Installation av digital-TV, lusthus.
2009 Stenläggning trädgård.
2012 Fönsterrenovering (gårdsida), köksavloppsstammar.
2014 Renovering av tak samt fönster gatusida.


5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Glädjen brf


Område Nobeltorget
Byggår 1936
Adress
 • Lantmannagatan 1
 • Nobeltorget 7
Huskroppar 1 st
Antal lägenheter 29 lg 1 lokal st
Våningar 4 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post maklarbild@gladjen.se
Hemsida http://gladjen.se/
Karta Se karta över området

Intresserad av Glädjen brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO