MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Oxie.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Oxie.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Oshögavången hsb brf

Oxie
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Oshögavången hsb brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
9. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. 

Stöd Bostadsrättsägarna i din Bostadsrättsförening
Hemsida: 
Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge P. Dietz
Mobil 0706-766373


HSB Brf Oshögavången

ORGANISATIONSNUMMER 746001-0916
Hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/oshogavangen 
Mail: brfoshogavangen@gmail.com 
Ordf: Boel Wetterstrand

https://www.allabrf.se/hsb-brf-oshogavangen-i-malmo-oxie/styrelse
Alf Richard Seidel Ordinarie ledamot
Daniel Sebastian Andersson Ordinarie ledamot
Hanna Sofie Bard Ordinarie ledamot
Margaretha Erika Westberg Ordinarie ledamot
Rikard Georg Tomas Andersson Ordinarie ledamot
Boel Randi Christina Wetterstrand Ordinarie ledamot, ordförande

Boel Randi Christina Wetterstrand
Oshögavägen 186 lgh 1101
23832 Oxie

TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE
Föreningen tillåter inte delat ägande. Juridisk person prövas från fall till fall.
TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE
Nej
AVGIFT
I avgiften ingår värme, vatten, kabel-tv, p-plats och bostadsrättstillägg.
FÖRENINGENS HEMSIDA
Hsb brf Oshögavången
Om föreningen
ANTAL LÄGENHETER
189st
BYGGÅR
1975
ÄGER FÖRENINGEN MARKEN
Föreningen innehar marken med tomträtt.
PARKERING
Till varje lägenhet hör en parkeringsplats. Föreningen har även 56 st en-bils garage för uthyrning, 189 st parkeringsplatser och 21 st besöksparkeringar.
ALLMÄN INFORMATION
Föreningen byggdes 1975 och innehåller 189 lägenheter fördelade på 14 tvåvåningshus. Vissa lägenheter på bottenvåningen har även en liten trädgård.

Tvättstuga: Föreningen har 6 tvättstugor som du kan boka dig till. Tvättiden är 3 timmar, men om tvättstugan är ledig 1 timme innan nästa bokning, så får du utnyttja den timmen också.

Förvaring: Inga extra förvaringsutrymme

Hur debiteras elen: Enhetsmätning av el.

Ekonomisk förvaltning: HSB
HSB-avgift: 500 + 300 (engångsavgift)

Tillsyn: Föreningen utför tillsyn i samband med överlåtelsen.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida:
www.hsb.se/malmo/brf/oshogavangen
Mail: brfoshogavangen@gmail.com
Ordf: Boel Wetterstrand

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningen höjde avgifterna med 6% fr.o.m. 2023-01-01.
Avgiften kommer höjas med 6% fr.o.m 2024-01-01.
FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR
Föreningens planerade renoveringar:
Föreningen har inga större renoveringar planerat, endast vanligt underhållsarbete.


Föreningens utförda renoveringar:
2022/2023 Styr- och reglersystem
2021/2022 Tvätt (byte tvättmaskiner och torktumlare), mark (justering marksten)
2020/2021 Entrépartier (byte dörrar), invändigt (slipning golv)
2019/2020 Mark, fasader, luftbehandling, invändig målning
2018/2019 Fasader (byte träpanel), luftbehandling (byte takfläktar)
2017/2018 Fasader (målning träpanel), invändigt (betonggolv/klinkerplattor), vatten/avlopp, värme, el
2016/2017 Fasader, enheter på tak, luftbehandling, invändigt, mark, el
2010/2012 Fönsterrenovering

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Cykelförråd finns på området, där du är välkommen att ställa din cykel.

FÖRSÄKRING

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

Bostadsrättsföreningen HSB Brf Oshögavången bildades 1972 och byggnaderna uppfördes 1974. Föreningen innehar marken med tomträtt, senaste omförhandlingen skedde 2014. Det finns 189 lägenheter i föreningen, varav 7st 1 rok, 48st 2 rok, 77st 3rok, 53st 4rok samt 4st 5rok. Samtliga innehas med bostadsrätt. Det finns 1 lokal i föreningen. Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB.

Genomförda renoveringar:
2022 - Gjort om mellan gårdar, lagt till plattor och stora krukor
2014/15 - Renoveringar av mark, fönster, belysning samt nya miljöhus
2011 - Fasaden renoverades.
2010 – Trapphusen
2006 - Omläggning av tak
2004 - Värmesystem renoverades

Kommande renoveringar: Föreningen har inga större renoveringar inplanerade men utför löpande underhåll.

Avgiftsförändringar: Föreningen kommer att höja avgiften med 6% fr om 2023-04-01.

Pantsättningsavgift: 525 kr/pant.
Överlåtelseavgift: 1313, betalas av köpare.

Övriga avgifter: 500 kr/person i medlemsavgift till HSB (fås tillbaka när man flyttar). 300 kr i årsavgift / hushåll (betalas endast för innevarande år, fr o m året efter betalas årsavgiften av bostadsrättsföreningen).

Delat ägande: Föreningen tar ställning i det enskilda fallet, kontakta styrelsen för ytterligare information.
Juridisk person: Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem.

Kabel-TV: Föreningen har kabel-TV via Telenor, basutbudet ingår i avgiften.

Internet: Telenor bredband i fiberkabel, samt ADSL bredband via Bolina. Detta tecknas av den enskilda medlemmen.

Tvättstuga: Det finns totalt 6 st tvättstugor som är utrustade med 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare samt torkskåp.

Parkering: Det ingår en parkeringsplats till varje lägenhet. Föreningen har dessutom 56 st garageplatser som går att hyra för 330 kr/månaden. Separat kö tillämpas.

Gemensamhetsutrymmen: Cykelrum finns. Till bostaden hör ett förråd.

Tillsyn: Föreningen tillämpar tillsyn i samband med överlåtelse och ser gärna att både köpare och säljare närvarar.


Gå gärna in på föreningens hemsida: https://www.hsb.se/malmo/brf/oshogavangen/


Uppgifterna är hämtade från årsredovisningen samt via samtal med föreningens vicevärd 2023-01-31. Spekulanter uppmanas att kontrollera dess uppgifter med föreningen.
Fastighetsbeteckning:

Linjeföljaren 1

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1975

Förening

Namn:

HSB Brf Oshögavången

Organisationsnummer:

746001-0916

Allmänt om föreningen:

Föreningen består av 189 lägenheter fördelade på 14 st två-våningshus. Föreningen bildades samma år som husen byggdes 1974-1975.
Föreningen har totalt 6 tvättstugor som medlemmarna kan bruka. Det finns även två cykelförråd och tre miljöhus på området.
På gårdarna finns sandlåda, bänkar med bord och gemensam grill.

Föreningen innehar fastigheten med tomträtt, tomträttsavgälden löper till 2025-12-31.

Mer information om föreningens verksamhet finns på deras hemsida www.hsb.se/malmo/brf/oshogavangen

Äger föreningen marken:

Nej, marken innehas med tomträtt.

Äkta bostsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Antal garageplatser uppgår till 56 st och p-platser som nyttjas av lägenheterna uppgår till 189 st (videoövervakad). Tillgång till en parkeringsplats ingår i månadsavgiften. Garageplats kostar 330 kr/månad och man får ställa sig i kö för dessa. För aktuell kösituation se dokument på föreningens hemsida, www.hsb.se/malmo/brf/oshogavangen/medlemsinfo/garagr-koanmalan
Det finns även 21 stycken gästparkeringsplatser.

Bredband/TV:

Möjlighet till bredband (HSB Bolina) finns i samtliga lägenheter. Bredbandbolagets bredband och Kabel-TV (basutbud ingår i månadsavgiften) i fiberkabel, samt ADSL bredband Bolina.

Renoveringar:

2002 - Renovering av tak.
2002/03 - Garagebyggnader.
2004 - Nya låssystem.
2007/08 - Nya tak.
2008/09 - Renovering av värmesystemet 2008/09.
2010/11 - Fasadrenovering.
2011/12 - Rengöring av värmesystemet.
2011/12 - Nya fönster och balkong-/uteplatsdörrar.
2012 - Avloppsstammar och vattenstammar spolade. (Original men bedömdes vara i bra skick.)
2012 - Renovering av fasader, plåt och balkonger.
2015 - Tre nya miljöhus byggdes.
2017/2018 - Fasader (målning träpanel).
2018 - Gästparkeringen utökades med 3 st extra platser och belysningen där förstärktes.
2019-20 - Översyn av utemiljön, bl a nymålade plank och bänkar/bord på alla gårdar.

Det finns inget större underhåll planerat just nu men längre fram planeras att se över taken och entrédörrar, men månadsavgiften påverkas ej av dessa underhåll.

Tillåter föreningen delat ägande:

ja

Ekonomi:

Vid årsskiftet 2021-22 genomfördes ingen avgiftsförändring. Det finns inga planerade höjningar som det ser ut nu.
Under 2017 sänktes månadsavgiften med 8% och under 2016 hade föreningen en avgiftsfri månad.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB som tar ut en engångsavgift för medlemskap om 500 kr vilket återfås när medlemmen går ur HSB. Ytterligare en medlemsavgift på 300 kr för första året debiteras köparen, denna återfås ej.

Överlåtelseavgift 1190:- betalas av köparen och pantsättningsavgift 476:-/pant betalas av pantsättaren, tas ut enligt gällande stadgar.

Överlåtelseavgift:

1190 kr betalas av köparen

Pantsättningsavgift:

476 kr betalas av köparen

Övrigt:

Ovanstående information är inhämtad från berörd förening. Spekulanter uppmanas att själva kontrollera uppgifterna innan ett köp.

Allmänt om lägenheten

Till lägenheten tillhör ett förråd.
Tvättstugor finns belägna på gaveln av lägenhetsraderna.
Bredband finns via Bredbandsbolaget/Telenor och tecknas separat.
Säkerhetsdörr insatt 2019
Garderober i hall och sovrum samt vardagsrumsmöbel lämnas kvar och ingår i köpet.
Uteplatserna är med nyttjanderätt till bostadsrätten

HSB Brf Oshögavången (746001-0916) Det finns 189 st. lägenheter i föreningen.
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna av Linjeföraren 1 vilken innehåller 189 st. lägenheter fördelat på 14 bostadshus med sammanlagt 43 trapphus.
Adresserna till dessa är Oshögavägen 162-246.

Gemensamt i föreningen finns 6 tvättstugor och 2 cykelförråd.

Varje lägenhet i föreningen har en egen parkeringsplats. Därutöver har föreningen 56 garageplatser som hyrs ut enligt separat kösystem.


0736-297955 kontakt4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Oshögavången hsb brf


Område Oxie
Byggår 1974
Adress
  • Oshögavägen 160 - 250
Huskroppar 14 st
Entréer 43 st
Antal lägenheter 189 lg 1 lokal st
Våningar 2 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post styrelsen@brfoshogavangen.se
Hemsida www.hsb.se/malmo/brf/oshogavangen
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Oshögavången hsb brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO