MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Rörsjöstaden.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Rörsjöstaden.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Lyngby Brf

Rörsjöstaden
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Lyngby Brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VI BESVARAR FRÅGOR GÄLLANDE DIN BRF ALLA DAGAR

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.
9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mobil 0706-766373.


Brf Lyngby
Organisationsnummer: 716407-4390
Mail: styrelsen@lyngby.se

BRF Lyngby

Organisationsnummer

716407-4390

Allmän information

Brf Lyngby är en äkta förening som registrerades 1987 och som äger fastigheten Thora 7. Adresserna är Föreningsgatan 65 A och B samt Andreégatan 14. Fastigheterna bebyggdes 1929 och består av 15 st lägenheter samt 2 st lokaler, samtliga upplåtna med bostadsrätt.

EKONOMI
SBC sköter den ekonomiska förvaltningen. Engångsavgifter i samband med en överlåtelse;
Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp, köparen betalar (1 313 kr år 2023).
Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp per pant betalas av pantsättaren (525 kr år 2023).

Senaste avgiftshöjning: Gjordes 2023-01-01 med en höjning på 13%.
Planerad avgiftshöjning: Ingen planerad avgiftshöjning i dagsläget men med tanke på omvärldsläget kan vi givetvis inte utesluta ytterligare höjningar, dock arbetar styrelsen aktivt med att försöka undvika detta (kontrollerad 2023-07-06).

UNDERHÅLL OCH RENOVERINGAR
2022 relining genomfördes på samtliga avloppsstammar.
2020 plantering innergård.
2018 ventilationskanaler och OVK.
2017 uterum innergård.
2016 totalrenoverat gårdshus. Renoverat fönster, trapphus.
2015 bytt gårdsfönster, lägenheter.
2014 bytt tappvattenstammar.
2011-2012 spolat avloppsstammar.
2008 fuktspärrat grundmurar.
2007 fasadrenovering.
2006 ny tvättstuga. Omläggning, nyplantering gård.
2004 byte till fjärrvärme.
2003 ny takbeklädnad.
1997 byte av elstammar. Balkongrenovering.
1996 byte av fönster gatusida

Föreningen har inga större eller planerade renoveringar.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Gemensam tvättstuga finns i källaren och är utrustad med tvättmaskin, torktumlare, torkrum och mangel. Cykelparkering finns på gården.
Finns ett gårdshus som kan nyttjas av föreningen medlemmar. Trivsam innergård med grillmöjligheter.

KABEL-TV OCH BREDBAND
Föreningen är ansluten till ComHem för kabel-tv, obligatoriskt tillägg om 114 kr/mån.

PARKERING
I området råder boendeparkering, för mer information besök Malmö Stads hemsida www.malmo.se.

ÖVRIGT
Bostadsrättstillägg ingår inte i avgiften. Föreningen har normalt två gårdsdagar per år där medlemmarna uppmuntras till att delta på.

KONTAKT
Mail: styrelsen@lyngby.se

Uppgifterna är hämtade från berörd förening lämnad information. Spekulanter uppmanas dock att ta kontakt med föreningen angående kontroll av ovanstående uppgifter, planerade renoveringar samt eventuella avgiftsförändringar.

Brf bildades

1987

Juridisk person kan accepteras

Nej

Taxeringstyp

Privatbostadsföretag (äkta)

Antal lokaler

2

Antal lägenheter

15

Allmänt om föreningen:

BRF Lyngby bildades 1987 och föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av 15 lägenheter upplåtna med bostadsrätt samt två lokaler upplåtna med bostadsrätt. Föreningsgatan 65 A-B och Andrégatan 14. SBC har hand om föreningens ekonomiska förvaltning. Föreningens tomt är friköpt.

Föreningen har ett gårdshus på innergården som är kostnadsfritt att använda. Här finns också grill, utemöbler, sandlåda och cykelställ.

Föreningen har en gemensam tvättstuga med 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 mangel samt torkrum.

Medlemmarna i föreningen uppmanas att delta i normalt två gårdsdagar och en stämma per år.

Potentiella köpare uppmanas att läsa föreningens stadgar innan man tar ett köpbeslut. Eftersom det är en äldre fastighet finns det regler som man behöver förhålla sig till så som svagare elstammar (därav gasspis i normalfallet, elspis/elugn ej tillåtet att installera).

Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Äger föreningen marken:

Ja

Äkta bostsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

I området finns boendeparkering. Kontakta Malmö Stad för mer information.

Bredband/TV:

Föreningen är ansluten till kabel-TV och bredband via Tele2. Till månadsavgiften tillkommer 270 kr/månad för detta vilket är en obligatoriskt kostnad utöver månadsavgiften. Grundutbud när det gäller tv-kanaler. Bredband med en hastighet om 100/100 Mbit/s. Priset kommer att höjas till 313 kr/månad från den 1/3 2023.

Renoveringar:

Utförda:
2020 - Förnyelse trädgård.
2020 - Lagning hängrännor.
2018 - Renovering av ventilationskanaler.
2018 - Ommurning av skorsten.
2018 - Monterad taksäkerhet.
2016 - Renoverat fönster, trapphus.
2016 - Totalrenoverat gårdshus 2016.
2015 - Bytt gårdsfönster, lägenheter.
2014 - Bytt tappvattenstammar.
2011-2012 - Spolat avloppsstammar.
2008 - Fuktspärrat grundmurar.
2007 - Fasadrenovering.
2006 - Omläggning, nyplantering gård 2006.
2006 - Ny tvättstuga.
2004 - Byte till fjärrvärme.
2003 - Ny takbeklädnad.
1997 - Balkongrenovering.
1997 - Byte av elstammar.
1996 - Byte av fönster gatsida.
2022 - Underhåll och dokumentation av el.
2022 - Hela fastigheten, inklusive lägenheterna, relinades, råttstopp sattes in på avloppsledning och dagvattenledning.
2023 - Byte källardörr samt ny tröskel (mindre åtagande).

Längre fram planeras omfogning källare.

Tillåter föreningen delat ägande:

Nej

Ekonomi:

Avgiften höjdes med 13 % den 1/1 2023. I dagsläget finns inga planerade höjningar, men med tanke på det mycket osäkra omvärldsläget håller styrelsen noga koll på utvecklingen och kostnaderna, och kan inte utesluta ytterligare höjningar även om man gör sitt yttersta för att undvika det. Man arbetar aktivt med att hålla nere föreningens förbrukning av el och fjärrvärme.

Föreningen tar ut följande avgifter i samband med överlåtelsen:
Överlåtelseavgift om 2,5 % av årets prisbasbelopp, betalas av köparen.
Pantsättningsavgift om 1 % av årets prisbasbelopp, betalas av pantsättaren.

Nyckeltal för 2021:
Kassa och bank 14 370 kr
Långfristiga skulder 0 kr
Kortfristiga skulder 4 446 306 kr
Lån, kr/m² 2 262 kr

Överlåtelseavgift:

1313 kr betalas av köparen

Pantsättningsavgift:

525 kr betalas av köparen

BRF Lyngby är en äkta bostadsrättsförening som äger 1 fastighet med 15 bostadsrättslägenheter på adresserna Andréegatan 14Föreningsgatan 65A, och Föreningsgatan 65B.

I föreningen finns även 0 hyreslägenheter och 109 m² hyreslokaler.

Föreningen äger fastigheten MALMÖ THORA 7

Byggår

1930

Antal bostadsrätter

15 st

Antal hyresrätter

0 st

Boarea bostadsrätt

1785 m²

Äkta förening

Ja

Markägande

Friköpt
4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Lyngby Brf


Område Rörsjöstaden
Byggår 1929
Adress
  • Andréegatan 14
  • Föreningsgatan 65 A - B
Huskroppar 1 st
Antal lägenheter 15 st
Våningar 4 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
E-post styrelsen@lyngby.se
Karta Se karta över området
Förvaltare SBC

Intresserad av Lyngby Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO