MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Slottsstaden/Pildammarna.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Slottsstaden/Pildammarna.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Valby HSB Brf

Slottsstaden/Pildammarna
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Valby HSB Brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

PETER DIETZ BESVARAR FRÅGOR GÄLLANDE DIN BRF ALLA DAGAR

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.
9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll.HSB Brf Valby

Organisationsnummer: 746000-4802
E-post adress: styrelsen@brfvalby.se
http://www.hsb.se/malmo/valby

Allmänt om föreningen:

HSB:s Brf Valby bildades i samband med byggnationen 1949/1950. Föreningen består av 116 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt och finns på adresserna Kronborgsvägen 13, 15, 17 och Mariedalsvägen 56. Det finns även 1 bostadsrättslokal. Föreningen har en stor grönskande innergård med lekplats och grillmöjligheter.
Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts av HSB.
Nuvarande tomträttsavtal omförhandlades 2020 och löper i 10 år framöver till 2030-06-30.

Föreningen har tecknat ett gemensamt elavtal (IMD el). Medlemmarna betalar enbart för den faktiska förbrukningen. Elen avläses kvartalsvis, men fördelas månadsvis på avier.

I källarplan finns en tvättstuga i vardera hus på Kronborgsvägen 13, 15, 17 och två st på Mariedalsvägen 56. Till varje tvättstuga finns även ett torkrum, två tvättmaskiner, en torktumlare, en mangel och dessutom är tvättstugan på Kronborgsvägen 17 utrustat med torkskåp. Taggsystem för tvättstugor, elektronisk bokning.

För medlemmarna finns det en fin gemensamhetslokal med kök att boka för fester samt en nyligen renoverad bastu med dusch som är gratis att nyttja. Cykelställ finns på gården och cykelförråd i källaren.

Föreningen har gårdsdagar två gånger per år som avslutas med grillning.

Enligt styrelsen har balkong samt källar- och vindsutrymme nyttjanderätt.

Äger föreningen marken:

Nej, tomträtt. Nuvarande tomträttsavgäld löper till 2030-06-30.

Äkta bostsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Det finns 28 p-platser i föreningen, kostnad ca 625 kr/mån. Kösystem tillämpas och man anmäler sig via HSB. Det är i dagsläget lång kö. I övrigt råder boendeparkering i området, för mer info kontakta Malmö stad.

Bredband/TV:

Kabel-TV: Tele2 levererar digital kabel-TV, basutbudet ingår i avgiften.
Internet: Bredband via Bahnhof 100/100 Mbit ingår i avgiften.

Om man önskar en annan hastighet eller bredbandsleverantör är föreningen ansluten till ComHem och HSB Bolina stadsnät. Genom HSB Bolina kan man välja bredband, IP-telefoni och digital-TV från olika leverantörer. Detta får man bekosta själv, inget som ingår.

Renoveringar:

1991: Byttes elstammar och el i lägenheterna.
2000: Vattenstammarna byttes ut. Avloppstammarna är inte utbytta men är spolade och vid tillfället fanns inga anmärkningar.
2005: Byttes alla maskiner i tvättstugorna och balkongerna målades om. Hissarna utrustades med nödtelefoner och nödbelysning.
2010: Renoverade man festlokalen och bastun med tillhörande dusch.
2014: Infördes gemensam el. Samma år byttes även värmecentralen ut.
2015: Nya golv i den gemensamma samlingslokalen, styrelserummet samt tvättstuga i hus 56. Föreningen har installerat säkerhetsdörrar till alla lägenheter.
2016: Renovering av ett par gavelfasader och samtliga balkongpelare på Kronborgsvägen 13-17 har utförts. Samtliga källargångar och skyddsrum har målats om. Manglar har installerats i tvättstugorna på Kronborgsvägen, golvet har renoverats i ena tvättstugan på Mariedalsvägen. Taggsystem för bokning av tvättstuga och bastu har installerats. Nödbelysning har installerats i samtliga källar- och vindskällargångar. LED-belysning har installerat i trappuppgångar, källare och vindar.
2017: Spolning av avloppsstammar. Byte av hissar.
2018: Nytt miljöhus har byggts.
2019/2020: Tak- och fasadrenovering samt entrébyte.
2021: Lekplatsen har underhållits genom att sand och sarg har bytts ut. Styrsystemet för energiförvaltning har bytts ut och det är nu möjligt med fjärrstyrning.
2022 juni: Ventilationsbesiktning (OVK) i hela fastigheten.
2022/2023: Byte av fönster med bullerskyddsglas i byggnaderna Mariedalsvägen 56 samt Kronborgsvägen 17, i de fasader som vetter ut mot Mariedalsvägen. Fönsterbyte, utan särskilt bullerskydd, i alla andra delar av fastigheten. Se föreningens hemsida för mer information.
2022-2023: Relining av samtliga avloppstammar. Arbetet är inom kort färdigt.
2023: Uppfräschning av trapphus samt ny energisnål maskinpark i tvättstugorna.

Planerade större åtgärder ska finansieras delvis genom upptagande av nya lån, delvis genom befintlig kassa.

Tillåter föreningen delat ägande:

Endast vid samboende, skrivna på adressen.

Ekonomi:

Avgiften höjdes med 4 % den 1/1 2023. Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar
enskilda år. I dagsläget finns inga beslutade avgiftsförändringar.

Föreningen tar ut följande avgifter i samband med överlåtelsen:
Överlåtelseavgift om 2,5 % av årets prisbasbelopp, betalas av köparen.
Pantsättningsavgift om 1 % av årets prisbasbelopp, betalas av pantsättaren.
HSB tar ut en medlemsavgift om 500 kr vilket återfås när medlemmen går ur HSB. Ytterligare en medlemsavgift på 300 kr för första året debiteras köparen, denna återfås ej.

Överlåtelseavgift:

1313 kr betalas av köparen

Pantsättningsavgift:

525 kr betalas av köparen

Övrigt:

Föreningen har gemensam el i fastigheten. Elen avläses kvartalsvis men fördelas månadsvis på avier.

Besök gärna föreningens hemsida på www.hsb.se/malmo/valby för mer information.


FÖRENINGSINFORMATION
Byggnadsår: 1949-50
HSBs Brf Valby omfattar 116 lägenheter samt 1 lokal, Kronborgsvägen 13, 15, 17 och Maridalsvägen 56

Parkeringsplatser finns att hyra, kösystem tillämpas.

Kabel-TV via Com Hem
Brf Valbys lägenheter är anslutna till bredband genom HSB Bolina.

För mer info se brf Valbys hemsida: www.hsb.se/malmo/valby

Renoveringar har gjorts bl. a. el med automatiska säkringar, ledningar till invattnet är utbytta, nya fönster, nya tvättstugor och nyrenoverad bastu

FÖRENINGENS NAMN

Hsb brf Valby

FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER

746000-4802

FÖRENINGSFORM

Bostadsaktiebolag

TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?

Nej

TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?

Nej

AVGIFT

I avgiften ingår värme, vatten, kabel-tv/bredband

FÖRENINGENS HEMSIDA

Hsb brf Valby

Om föreningen

ANTAL LÄGENHETER

116 st

ANTAL LOKALER

1 st

BYGGÅR

1949-1950

ÄGER FÖRENINGEN MARKEN

Nej

PARKERING

Föreningen har 28 parkeringsplatser.
Om du vill boka en parkeringsplats, var god skriv till brf.valby@gmail.com. Parkeringen kostar 576kr/mån.
Tyvärr är det lång kö till parkeringsplatserna, ca 1 år enligt föreningens hemsida.

ALLMÄN INFORMATION

HSB brf Valby. Adresserna är Kronborgsvägen 13, 15, 17 samt Mariedalsvägen 56. Husen färdigställdes mellan 1949-1950. Fastigheten har beteckningen Kronborg 7. Församlingen är S:t Johannes. Föreningen består av 116 st lägenheter och 1 st lokal, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Föreningen har 27 p-platser, kösystem tillämpas.

Tomträtt: Föreningens mark är upplåten med tomträttsavtal som löper ut 2030-06-30. Den årliga tomträttsavgälden är på 1 090 800 kr.

Tvättstuga: Det finns 5 tvättstugor belägna i källarutrymmen varav två ligger på Mariedalsvägen och en i respektive hus på Kronborgsvägen. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner en torktumlare och ett torkrum. Maskiner bytta 2005. Tvättstugan bokas genom Aptusportal, eller via appen Aptus Home. Cykelparkering finns ute på gården samt i respektive hus.

Förvaring: Till varje lägenhet finns två förråd, ett på vinden samt ett i källaren.

Ekonomisk förvaltning: HSB
Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Ansökan om medlemskap görs på hsb.se/malmo

Hur debiteras elen: I föreningen tillämpas gemensam el med undermätning. Detta innebär att det är föreningen som köper in all el till lägenheterna och att förbrukningen för respektive lägenhet görs genom undermätare. Elen avläses kvartalsvis, men fördelas månadsvis på avier.

Tillsyn: Vid inflyttning utför styrelsen tillsammans med den inflyttade en tillsyn i lägenheten.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.hsb.se/malmo/valby
Mail: brf.valby@gmail.com
Ordf: Anna Nolin

FÖRENINGENS EKONOMI

Årsavgiften planeras att höjas med 3 % från och med 2021-01-01.
Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar enskilda år.

FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR

Kommande:
- Byta till bullerskyddsfönster på de fönster som vetter ut mot Mariedalsvägen
- Renovering av avloppstammarna

Utfört:
2020: Tak- och fasadrenovering
Nya entrédörrar samt passagesystem
Förberedelse för postlådor
Analys av avloppsstammarnas utredningsresultat
2019: Stadgeenlig fastighetsbesiktning
El i lägenheterna och elstammarna bytts år 1991 då även automatsäkringar installerades.
År 2014 gick föreningen över till gemensam el vilken debiteras kvartalsvis i samband med avgiftsavin.
2018: Nytt miljöhus på föreningens innergård.
2016: Renovering av ett par gavelfasader och samtliga balkongpelare på Kronborgsvägen 13-17 har utförts. Samtliga källargångar och skyddsrum har målats om. Manglar har installerats i tvättstugorna på Kronborgsvägen, golvet har renoverats i ena tvättstugan på Mariedalsvägen. Taggsystem för bokning av tvättstuga och bastu har installerats. Nödbelysning har installerats i samtliga källar- och vindskällargångar. LED-belysning har installerat i trappuppgångar, källare och vindar.
2015: Nya golv i den gemensamma samlingslokalen, styrelserummet samt tvättstuga i hus 56.
2014: Gemensam el installerades. Värmecentralen byttes ut. Bastun har fått nytt aggregat och seriekopplat brandlarm.
2012: Samtliga trappuppgångar målades om. Fastighetskötarens lokal renoverades. Nytt torkrum installerades i hus 17.
2011: Bastun renoverades. Nytt torkrum installerades i hus 15.
2010: Genomgång av imkanaler. Bom och grindar till parkeringsplatser installerades. Nytt kök i fastighetsskötarlokalen och festlokalen.
2008. Brandvarnare installerades i alla lägenheter.
2005: Samtliga tvättstugor får nya tvättmaskiner och torktumlare. Hissarna utrustades med nödtelefoner och nödbelysning.
2000: Vattenstammarna spolades.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Cykelkällare/skyddsrum med gott om plats finns i varje fastighet. En samlingslokal och en bastu finns i föreningen och kan hyras av medlemmar.

GÅRDSPLATS

Lummig innergård med lekplats och grillplats samt trädgårdsmöbler att tillgå.

FÖRSÄKRING

Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.

ÖVRIGT OM FÖRENINGEN

Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Valby HSB Brf


Område Slottsstaden/Pildammarna
Byggår 1949
Adress
 • Kronborgsvägen 13 A - 17 B
 • Mariedalsvägen 56 A-E
Antal lägenheter 116 lg 1 lokal st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
E-post brf.valby@gmail.com
Hemsida http://www.hsb.se/malmo/valby
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Valby HSB Brf ? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO