MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Ellstorp.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Ellstorp.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Magne BRF HSB

Ellstorp
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Magne BRF HSB

ANSVARIG KONTAKTPERSON I DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Ansvarig kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer 24H och kontaktadress till din Brf gällande medlemsservice

- Besked om besiktningsvillkor och medlemskap vid överlåtelse av bostadsrätt

- Uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Huvudansvarig kontaktperson i vår förening: Ansvarig kontaktperson i vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.
2. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI ANSVARIG KONTAKTPERSON I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373Brf Magne

ANSVARIG KONTAKTPERSON
Merima Kastrat

Ellstorpsgatan 3 D lgh 1101
21217 Malmö

David Benjamin Zachary Hill Ordinarie ledamot
Dennis Protic Ordinarie ledamot
Hanna Emilia Sjöberg Svensson Ordinarie ledamot
Jan Jakob Jimmy Regnér Ordinarie ledamot
Lars Stefan Blomquist Ordinarie ledamot
Stefan Harald Blomqvist Ordinarie ledamot
Merima Kastrat Ordinarie ledamot, ordförande
Ola Nils Anders Assarsson Suppleant

Styrelse: 
https://www.allabrf.se/hsb-brf-magne-i-malmo/styrelse
Hemsida: 
http://www.hsb.se/malmo/brf/magne/
Mail: styrelsen@brfmagne.nu

Äkta/oäkta förening: Äkta
Äger föreningen marken: Ja
Antal lägenheter: 122
Antal lokaler: 2
Allmänt om föreningen: HSB:s Brf Magne i Malmö.
Föreningen köpte fastigheten 1944 (äger marken). Det finns 2 hyresrättslokaler i föreningen.

Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Andelsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och en engångssumma tas ut första året om 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs på www.hsb.se/malmo

Styrelsen anser att avgiften i normalfallet skall höjas lite varje år för att undvika stora höjningar enskilda år.

Föreningen har fyra gemensamma tvättstugor som är utrustade med vardera två tvättmaskiner och en torktumlare samt ett tillhörande torkrum. I föreningen finns även ett hobbyrum samt en träningslokal som medlemmarna kan nyttja utan kostnad.

Föreningen har en välskött och grönskande gård med sittplatser och grillmöjligheter.

All information gällande föreningen har inhämtats genom årsredovisningen och kontrollerats med representant från föreningen. Slutgiltig köpare uppmanas att kontakta representant från föreningen för att stämma av ovanstående information.
Besök gärna föreningens hemsida för mer information: www.hsb.se/malmo/magne
Parkering: I området råder boendeparkering. För mer information se: www.malmo.se
Överlåtelseavgift och pantsättning: En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 313 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 525 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023.
HUS
Byggår: 1944
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Hiss: Hiss finns
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Fjärrvärme
Tv och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV via Com Hem och 100 Mbit/s fiberoptiskt bredband via Ownit.
RENOVERINGAR
1987-1988 byttes samtliga vattenstammar.
1996 byttes elledningar och nya proppskåp sattes in i lägenheterna.
1990-1991 byggdes hissarna om och ny korgbeklädnad installerades.
1996 renoverades balkongerna.
2005 installerades ett nytt låssystem i fastigheten med taggar (3 st) och kodlås istället för nycklar.
2006 besiktigades samtliga fönster med godkänt resultat. Samma år besiktades balkongdörrarna.
2007 målades trapphusen och fjärrvärmesystemet moderniserades.
2008-2009 genomfördes OVK-besiktning med godkänt resultat.
2010 dränerades och isolerades grunden. Dessutom färdigställdes markomläggningen, nya gångbanor, cykelskjul och nya sittgrupper med grill.
2011 installerades postboxar.
2010-2011 gjordes flera utrymmen i källaren (tidigare soprum) om till förråd, städförråd och toalett.
2011 gjorde styrelsen tillsyn av alla lägenheter.
2012 färdigställdes träningslokalen.
2013 gjordes en rensning av imkanaler.
2013-2014 renoverades taket och fasaden. Samma år målades fasaden.
2015 installerades rörelsestyrd belysning i trapphus samt källare- och vindsutrymmen.
2016 förbättrades utemiljön med pergolor över grillplatserna, montering av en grind och häckplanteringar. Samma år fick träningslokalen ett nytt multigym och vattenstammarna i kök och badrum filmades inför den kommande renoveringen/bytet av stammarna.
2017 genomfördes en OVK-besiktning och brandsäkerheten sågs över samt nya brandsläckare införskaffades. Arbetet med uppfräschningen av utemiljön fortsatte med nya utemöbler och växter. Även stammarna filmades, nytt torkaggregat installerades i tvättstuga och järnbalkar sattes upp på samtliga källarfönster.
2018 kompletterades utemiljön ytterligare med belysning vid grillplatser.
2019 målades/impregnerades utedetaljer i trä.
2020 såg föreningen över värmecentral och termostater för eventuell åtgärd.
2021 slutfördes arbetet med stambyte av vatten- och avloppsstammar i lägenheterna. Samma år slutfördes även relining av bottenavloppet.

Föreningen planerar att under de närmsta åren renovera tvättstugor och torkrum samt att återställa föreningens ena lokal som fick en vattenläcka under stambytet. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.

I övrigt följer föreningen en underhållsplan.

FÖRENINGSINFORMATION

Brf Magnes hus är byggt 1944 och är beläget på det nästan renodlade bostadsrättsområdet Ellstorp. Ett stenkast från föreningens byggnad finns ett lummigt parkliknande område för rekreation. Föreningen äger fastigheten Midgård 11 och är en äkta bostadsrättsförening. Byggnaden består i huvudsak av ett- till trerumslägenheter. Utöver 122 lägenheter har föreningen 2 lokaler. Närhet finns till knutpunkten vid Värnhemstorget. Kommunikationer till centrum hittar du strax utanför området vid Sallerupsvägen och Nobelvägen. Pizzeria och speceriaffär finns inom kort promenad. Tar du dig västerut hittar du flera stormarknader vid Värnhemstorget att välja mellan. Bank, post och det stora köpcentrat Entré hittar du även där. Huset består av en huskropp med sex våningar. Nyare innergård med grillplats sommartid. Fasaden är ljust putsad. Hissar hittar du i alla sex entréerna. Föreningens medlemmar förfogar över 3 gemensamma tvättutrymmen.

Bostadsrättsförening

NAMN HSB Brf Magne
ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 122
ANTAL LOKALER 2
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1208* betalas av köparen
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Ja
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Ja

Allmänt om föreningen

Brf Magne bildades år 1944 och består av 122 bostadsrätter och 2 lokaler. Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB. Tomten är friköpt.

Medlemskap:
- Föreningen accepterar delat ägande. Den som bor där ska äga minst 10%.
- Föreningen accepterar inte juridisk person.
- Vicevärden gör en tillsyn av lägenheten tillsammans med köpare och säljare.
- Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Andelsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och betalas ut igen när medlemmen går ut ur HSB igen. Ansökan om medlemskap görs på www.hsb.se/malmo.

Besök gärna föreningens informativa hemsida för mer information: www.hsb.se/malmo/magne.

Föreningens ekonomi

- Föreningen har friköpt tomt vilket är mycket positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det innebär att avgifterna inte kommer att påverkas av någon omförhandling av tomträttsavgäld som många andra föreningar i Malmö har.
- Föreningen har inte planerat att höja avgifterna för år 2022.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Skåne. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

Renoveringar - Utförda och planerade

Utförda renoveringar:
1965-1984 Konvertering av värmesystemet var en stor förändring. Ombyggt pannrum. Värmepanna ersatt med fjärrvärmecentral.
1989 Sopsuganläggning i gemenskap (Samfälligheten Storgården) tas i bruk
1991 Fönsterbyte samt ombyggnad av hissar och ny korgbeklädnad.
1995 Byte av elstammar och nya vattenledningar.
1996 Balkongbyte och målning av ytterväggar.
1997 Det ursprungliga bostadshuset helt avskrivet den 31 augusti 1997.
1999 Två cykelskjul uppförda och gårdsplan i vid A-trapp ombyggd.
2003 Individuella skorstenskanaler installerade.
2004 Miljöhus uppfört vid E-trapp ,ombyggnad av gårdsplanen i norr och
installation av bredband till samtliga lägenheter.
2005 Nytt passagesystem och nya dörrar till källare och vind.
2006 Ombyggnad fjärrvärmecentral.
2007 Installation av råttstopp, byte av radiatorer i alla lägenheter,
skyddsrumsutrustning i källaren demonterad samt cykelparkering iordningställt vid trappa A.
2008 Brandskyddsutrustning monterad samt serviceavtal för brandskydd
OVK och ventilrensning, avveckling av sopsuganläggningen, målning av källarfönster och bättringsmålning källargolv, cykelställ till cykelparkering i källaren och uppdaterat passagesystem.
2010 Källarväggar runt huset dränerade, nya räddnings och servicevägar samt nya gångbanor & cykelskjul. Nya sittgrupper med grill på innergård,
uppfört staket mot Brf Ymor samt nya rabatter runt huset.
2011 Ny rabatt vid Sofierogatan, grindstängare vid Miljöhuset. Nya
fastighetsboxar och tidningshållare samt nytt bredbandsavtal (Ownit Broadband AB)
2012 Träningslokal renoverad och träningsmaskiner installerade.
2013 Målning av fasad, byte av yttertakets papp, montering av solcellsfästen på taket samt rensning av imkanaler.
2014 Multigym-maskin insatt i träningslokalen, webbokningssystem installerat.
2015 Samfälligheten "Storgården" upplöstes, rörelsestyrd LED belysning installerad i trapphus, källare & vind.
2017 Uppfräschning av utemiljön (grillplatser och rabatter). Nya utemöbler
2017 Säkrat och sett över brandskydden. Nya brandsläckare är inköpta och uppsatta.
2018 Uppdatering av webbokning, montering av ny pollare på framsidan, byte av låskolv till
styrelserummet, GDPR-säkring av styrelsens arbete och föreningens arkiv, montering av askfat
och belysning vid sittplatserna.
2019 Målning och strykning av utemöbler samt cykelskjul, uppfräschning av häckama,
kaninstaket och grind mot gång/cykelbanan, nytt löpband och service i träningslokalen,
uppdatering av passagesystemet samt två nya tvättmaskiner.
2020 Byte av föreningens tappvattenstammar och renovering av badrum. Sanering av källare,
lägenheter i Ellstorpsgatan 3E samt i lokalen på Sofierogatan 1 efter vattenläcka.

Kommande renoveringar:
Föreningen kommer påbörja arbetet med hissar, trappuppgångar, källare och tvättstugor under hösten med troligtvis start nästa år.

Parkering

Det finns boendeparkering i området. Via Malmö Gatukontor kan ni ansöka om att få boendeparkering för er bil. Det krävs att ni är skrivna på en adress i området samt att ni står som ägare till bilen. Då kostar det 15 kr om dagen att stå parkerad vardagar. Helger och helgdagar är gratis.

TV/bredband

Kabel-TV via ComHem där grundutbudet ingår. Bredband vid Ownit, kostar för närvarande 89 kr i månaden för 100 Mbit/s och faktureras på månadsavierna från HSB.

Gårdsplats/innergård

Trevlig och stor innergård med mycket grönska i form av gräsmattor, planteringar och träd. Här finns även stensatta uteplatser, möblemang och grillmöjligheter till medlemmarnas förfogande. Även miljöhus och cykelställ finns.

Gemensamma utrymmen

I föreningen finns gym och hobbyrum. Det finns en bokningscentral mellan trappa B och C där man bokar gymmet och hobbyrummet, det kostar inget för medlemmarna. Det finns fyra tvättstugor belägna i källaren med tillhörande torkrum. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner och en torktumlare.4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Magne BRF HSB


Område Ellstorp
Byggår 1944
Adress
 • Ellstorpsgatan 3 A-E
 • Sofierogatan 1
Huskroppar 1 st
Entréer 6 st
Antal lägenheter 122 lg 2 lokaler st
Våningar 6 st
LA-Värde 5.52 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2007 6637280 kr 3779265 kr 1.7562356701633783
2008 5213660 kr 3873840 kr 1.3458635359230117
2009 4740040 kr 4105356 kr 1.1545990165042934
2010 5733052 kr 4208894 kr 1.3621279129386485
2020 34015234 kr 6152410 kr 5.528765800718743

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2020
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post styrelsen@brfmagne.nu
Hemsida http://www.hsb.se/malmo/brf/magne/
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Magne BRF HSB? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO