MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Söderkulla.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Söderkulla.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Tornfalken hsb brf

Söderkulla
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Tornfalken hsb brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
9. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. 

Vid bekymmer i din Bostadsrättsförening
Kontakta: 
Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge P. Dietz
Mobil 0706-766373


Hsb brf Tornfalken

ORGANISATIONSNUMMER 746000-5163
brftornfalken@gmail.com
www.hsb.se/malmo/brf/tornfalken/
https://www.allabrf.se/hsb-brf-tornfalken-i-malmo/styrelse
Anneli Ruth Kristina Eliasson Ordinarie ledamot
Barbro Margareta Molin Ordinarie ledamot
Lars Gunnar Nilsson Ordinarie ledamot
Linda Melina Azimi Ordinarie ledamot
Ronni Steinnagel Ordinarie ledamot
Bert Uno Ingvar Borg Ordinarie ledamot, ordförande
Johanna Alma Maria Åberg Suppleant


Bert Uno Ingvar Borg 

Ormvråksgatan 11 lgh 1101
21562 Malmö

FÖRENINGSFORM
Bostadsrättsförening
ÄKTA/OÄKTA FÖRENING
Äkta förening
TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?
Föreningen tillåter delat ägande där den boende äger minst 10 %.
TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?
Nej
AVGIFT
I månadsavgiften ingår värme, vatten, grundutbudet för kabel-TV samt bostadsrättstillägg. Ett obligatoriskt tillägg för bredband om 169 kr/mån tillkommer.
FÖRENINGENS HEMSIDA
Hsb brf Tornfalken
Om föreningen
ANTAL LÄGENHETER
295 st
ANTAL LOKALER
1 st
BYGGÅR
1968-71
ÄGER FÖRENINGEN MARKEN
Föreningen innehar marken med tomträtt med ett pågående avtal till år 2031.
PARKERING
Antal parkeringsplatser: 128 st med separat kö
Antal garageplatser: 76 st med separat kö
Fri parkering i området.

Månadskostnaden för en p-plats är 125 kr/mån och 330 kr/mån för en garageplats. I dagsläget är det kö till samtliga garage- och parkeringsplatser. Den uppskattade väntetiden är ca 1,5 år för en p-plats och cirka 5 år för en garageplats.
ALLMÄN INFORMATION
Bostadsrättsföreningen Tornfalkens hus byggdes 1970 på fastigheterna Fosie 165:217, Dressören 2 och 5 samt Lohengrin 2 och 3. Fastighetens adress är Ormvråksgatan 1-5, 9-13 och Tornfalksgatan 11-21 och 22-30. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag. Föreningen har 295 lägenheter samt 1 lokal som används som fastighetskontor och styrelserum.

Förvaring: Det finns normalt 1st källarförråd som tillhör lägenheten. Ett antal extra förråd i olika storlekar finns att hyra i mån av det finns något tillgängligt.

Tvättstuga: Föreningen har 3st tvättstugor i källaren på Ormvråksgatan 1-5 samt Ormvråksgatan 9-13, 4st i källaren på Tornfalksgatan 11-21 samt 2st i källaren på Tornfalksgatan 22-30. Varje tvättstuga är utrustad med 2st tvättmaskiner och 1 torktumlare. I anslutning till tvättstugorna finns även torkrum. Stenmangel/kallmangel finns i källaren i samtliga hus.

Ekonomisk förvaltning: HSB
HSB-avgift: 500 + 300 (engångsavgift)

Hur debiteras elen: Föreningen har gemensamt upphandlad el och förbrukat belopp läggs på varje månadsavi. Detta betalas tre månader i efterskott.

Tillsyn: Föreningen utför tillsyn i samband med överlåtelsen.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/tornfalken/
Mail: brftornfalken@gmail.com
Ordf: Bert Borg
FÖRENINGENS EKONOMI
Avgiften höjs med 3% från och med 2022-06-01.
FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR
Enligt årsredovisningen för 2021 planerar styrelsen följande större åtgärder:

- Ny fuktspärr garagetak, ommålning garage, ny belysning garage, ny kameraövervakning, nya garageportar, omasfaltering uppfart.
- Ombyggnad av gårdar Omvråksgatan 1-5 samt 9-13.
- Nya porttelefoner i samtliga fastigheter.

Utförda underhåll och renoveringar:

2021
Nya hissar på Ormvråksgatan 9-13 och Tornfalksgatan 11-21.
Renovering av fasad, tak samt plåtar på 3-vånings huset.
Installation av laddstolpar.

2020
Stadgeenlig fastighetsbesiktning.

2019
Ny lekplats samt förbättringar av innergården på Tornfalksgatan 11-21.
Byte av tvättutrustning.
Byte av oljeavskiljare i garaget.

2018
Spolning av avloppsstammar.
Putsning och målning av källarnedgångar.
Renovering av fasad, tak samt plåtar på 5-vånings huset.

2016
Byttes hissarna ut på Ormvråksgatan 1-5.

2015
Hägnades innergårdarna in.

2014
Höghusen har fått fasaderna renoverade där det behövdes samt fått nya tak och plåtdetaljer.

2013 -2014
Spolning av avloppsstammar.

2012-2013
Provtagning av mark runt Tornfalksgatan 22-30 för att utföra sanering av PCB.
Byte av radiatorer och värmecentral i syfte för energibesparing.
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Föreningen har en föreningslokal som är utrustad för 50 personer. Cykelförråd finns i källaren i respektive byggnad samt i låsta utrymmen utomhus. Barnvagnsrum finns i varje byggnad.
GÅRDSPLATS
Lugna och grönskande innergårdar med uteplatser och grillmöjligheter.
FÖRSÄKRING

Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.
4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Tornfalken hsb brf


Område Söderkulla
Byggår 1970
Adress
 • Ormvråksgatan 1 - 7, 9 - 13
 • Tornfalksgatan 11 - 21, 22 - 32
Antal lägenheter 295 lg 1 lokal st
LA-Värde 1.59 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2009 19456243 kr 11643198 kr 1.6710394343547194
2010 18793491 kr 11797188 kr 1.5930483603380738

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2010
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post brftornfalken@gmail.com
Hemsida www.hsb.se/malmo/brf/tornfalken/
Karta Se karta över området

Intresserad av Tornfalken hsb brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO