MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Söderkulla.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Söderkulla.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Silversmeden hsb brf

Söderkulla
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Silversmeden hsb brf

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER DIG
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsamverkan
- En kontaktperson i din Brf för uppgiftskontroll vid köp av bostadsrätt
- Förhandsbesked gällande uthyrning, renovering och överlåtelse

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VI hjälper din Brf hitta nya representanter
Kontakta förvaltare Peter Dietz 0706-766373
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR I DIN BRF

HÄR FÅR DU SVAR

1. Vem lämnar information om vår förening? Vår bostadsrättsförening har skyldighet att utse en ansvarig kontaktperson som är nåbar för ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson, enligt gällande undersökningsplikt i lagstiftning. Betänk här att muntlig eller skriftlig information från enskild föreningsrepresentant, mäklare eller förvaltare saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut i frågan.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: Peter Dietz
Mobil 0706-766373HSB Brf Silversmeden

KONTAKTPERSON
Lars Anders Ljungdahl 

Södra Gulsparvsgatan 68 lgh 1001
21561 Malmö

Cecilia C Eyzaguirre Andreoli Ordinarie ledamot
Gert Arne Holst Ordinarie ledamot
Rozita Christina Mårtensson Grgic Ordinarie ledamot
Siv Britt-Marie Larsson Ordinarie ledamot
Lars Anders Ljungdahl Ordinarie ledamot, ordförande
Carin Cecilia Allbäck Sjölund Suppleant
Leif Bertil Andersson Suppleant

https://www.allabrf.se/hsb-brf-silversmeden-i-malmo/styrelse
https://www.hsb.se/malmo/brf/silversmeden/
Tel: 0708 389 289
Mail: info@silversmeden.org
Organisationsnummer: 746000–6021

FÖRENINGENS POSTADRESS
S Gulsparvsgatan 70
2015 61 Malmö

ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 289
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1 433 kr*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Ja. Den boende måste äga minst 10%.
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Nej
*Betalas av köpare
Allmänt om föreningen
Föreningen bildades 1968. Det finns 289 lägenheter i föreningen. Här finns 6 bostadshus med adresserna Södra Gulsparvsgatan 32-76.
Medlemskap
- Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Andelsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och en engångssumma tas ut första året om 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs på www.hsb.se/malmo
- I samband med överlåtelse vill föreningen genomföra tillsyn
Föreningens ekonomi
Ekonomisk förvaltning
HSB sköter den ekonomiska förvaltningen.
Tomträtt
Marken innehas med tomträtt, nya tomträttsavgälden har förhandlats 2020 och började gälla 2021, avtalet löper på 10 år.
Avgiftshöjningar
Årsavgiften regleras i normalfallet den 1/7 varje år. Föreningen strävar efter att ha en liten höjning av årsavgiften varje år för att uppnå kontinuitet och förutsägbarhet för medlemmarna. Om föreningen ska höja årsavgiften så
beslutas det när man har haft budgetmöte i april/maj. 2023-07-01 gjordes en höjning på 6%. I dagsläget finns inga beslut tagna gällande kommande avgiftshöjningar (kontroll 2024-05-17).
Som alla föreningar behöver Även Brf Silversmeden fundera över om de nu kommande kostnadsökningarna kommer att påverka dom. Föreningen tror ju inte det för det närmaste året, men de ska ta en extra diskussion med deras ekonom kring det i det närmaste. Annars håller de sig till en låg och likartad höjning varje år för att täcka för prisutvecklingen. Så det som beslutats kan du läsa som någonstans mellan 1-3 %
Gemensam el
Förening har ett gemensamt elavtal. Förbrukningen för varje enskild lägenhet kommer på samma avi som månadsavgiften.
Försäkring
Fastigheten är försäkrad i Länsförsäkringar. Föreningens fastighetsförsäkring omfattar inte bostadsrättstillägget för medlemmarnas lägenheter. Boende måste teckna detta själva till sin hemförsäkring.
Renoveringar - Utförda och planerade
Genomförda renoveringar:
2011 Alla fönster utbytta. Omfogning av fasader. Alla hissar utbytta. Alla frånluftsfläktar på taken utbytta.
2014-2016 Spolning av både horisontella och stående avloppsledningar samt stick till lägenheterna har utförts med gott resultat.
2015-2016 Omarbete fönstertätning
2016-2017 Bytt ut alla tätningslister på balkonginglasningarna.
2018 Renovering av garage samt nyanläggning av lilla gården. Byggnation av två miljöhus. Installation av hiss från markplan till garage.
2019 Nyanläggning av stora gården.
2021 Införande av gemensam el.
2023 Nytt passersystem med porttelefon. Spolning av horisontella och stående avloppsledningar samt stick till lägenheter. Installation av 20 laddplatser i garaget.
Pågående renoveringar/underhåll (kontroll 2024-05-17):
- Uppgradering av värmecentraler pågår, planeras vara klart hösten 2024
- Byte av tak och uppsättning av solceller påbörjas under våren 2024 och beräknas vara klart i november 2024.
- Statusbesiktning och komplettering av skyddsrum, pågår
Parkering
Föreningen har två stycken garage med totalt 234 platser, kostnad för garageplats är 325 kr/månad. Av garageplatserna är 20st försedda med laddstolpar (ytterligare 5 är förberedda). En laddplats kostar 160kr + moms utöver kostnaden för garageplatsen. Hyrestagaren betalar också själv för den el man laddar bilen med.
I dagsläget finns inget beslut om att installera fler laddplatser. Föreningen har också 30 parkeringsplatser, kostnad 160 kr/månad. Det är också möjligt att hyra MC-plats för 148 kr/månad (20st), mopedgarage/lådcykelplats 80 kr/månad och cykelbox 32 kr/månad. Kösystem tillämpas.
TV/bredband
Föreningen är ansluten till Telia.
För kabel-tv ingår grundutbudet i månadsavgiften.
Föreningen har kollektivt bredband från Telia (1000 Mbit). Detta tillkommer utöver månadsavgiften om 89 kr/månad.
Gårdsplats/innergård
Välskött innergård med utemöblemang, grill och lekplats. Angränsande till huset ligger ett grönområde. Det finns cykelhus där cyklarna är inlåsta.
Gemensamma utrymmen
I trevånings och åttavåningshusen finns vardera två tvättstugor. I femvåningshusen finns vardera tre tvättstugor. Tvåvåningshuset har ingen tvättstuga. De som bor där tvättar i närmsta hus. Cykelförråd finns i källaren samt barnvagnsrum. I föreningen finns en festlokal för ca 20-25 personer. Festlokalen kostar 200 kr att hyra per gång samt en depositionsavgift om 300 kr. Det finns ett mindre gym som går att använda för 350 kr/halvår samt tillgång till solarium, soltid betalas av den boende.
Varje lägenhet har ett tillhörande lägenhetsförråd som finns i källarplan.
Övrigt
Besök gärna föreningens informativa hemsida för mer information https://www.hsb.se/malmo/brf/silversmeden/

HSB Brf Silversmeden

ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 289
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1208*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Ja
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Nej

*Betalas av köpare

Allmänt om föreningen

Föreningen bildades 1968. Det finns 289 lägenheter i föreningen. Här finns 6 bostadshus med adresserna Södra Gulsparvsgatan 32-76.

Medlemskap
-Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Andelsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och en engångssumma tas ut första året om 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs på www.hsb.se/malmo
- Föreningen tillåter delat ägande där den boende måste äga minst 10%.
- Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem i föreningen.
- Styrelsen tillåter inte någon annan juridisk person än kommun och landsting så som bostadsrättshavare i föreningen.
- I samband med överlåtelse vill föreningen genomföra tillsyn

Föreningens ekonomi

Ekonomisk förvaltning
HSB sköter den ekonomiska förvaltningen.

Tomträtt
Marken innehas med tomträtt, nya tomträttsavgälden har förhandlats 2020 och började gälla 2021, avtalet löper på 10 år.

Avgiftshöjningar
Årsavgiften regleras den 1/1 varje år. Föreningen strävar efter att ha en liten höjning av årsavgiften varje år för att uppnå kontinuitet och en förutsägbarhet för medlemmarna. För 2022 höjdes avgiften med 1%.

Som alla föreningar behöver Även Brf Silversmeden fundera över om de nu kommande kostnadsökningarna kommer att påverka dom.
Föreningen tror ju inte det för det närmaste året, men de ska ta en extra diskussion med deras ekonom kring det i det närmaste.
Annars håller de sig till en låg och likartad höjning varje år för att täcka för prisutvecklingen. Så det som beslutats kan du läsa som någonstans mellan 1-3 %

Gemensam el
Förening har ett gemensamt elavtal. Förbrukningen för varje enskild lägenhet kommer på samma avi som månadsavgiften.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad i Länsförsäkringar. Föreningens fastighetsförsäkring omfattar inte bostadsrättstillägget för medlemmarnas lägenheter.

Renoveringar - Utförda och planerade

Genomförda renoveringar:
2011 Alla fönster utbytta. Omfogning av fasader. Alla hissar utbytta. Alla frånluftsfläktar på taken utbytta.
2014-2016 Spolning av både horisontella och stående avloppsledningar samt stick till lägenheterna har utförts med gott resultat.
2015-2016 Omarbete fönstertätning
2016-2017 Bytt ut alla tätningslister på balkonginglasningarna.
2018 Renovering av garage samt nyanläggning av lilla gården. Byggnation av två miljöhus. Installation av hiss från markplan till garage.
2019 Nyanläggning av stora gården.
2021 Införande av gemensam el.

Planerade renoveringar/underhåll:
- Upphandling av nytt passersystem med porttelefon pågår. Införande håller på att projekteras och ska sätta igång innan årsskifet.
- En projektering och upphandling av värmesystemet kommer att ske under 2022. Projektering påbörjad men troligen händer inte så mycket i år.
- Föreningen har beslutat att sätta upp solceller på föreningens tak i samband med att taken förnyas. Upphandlingsprocessen för detta påbörjas under första kvartalet 2022. Projekteringen ska påbörjas i år.

Parkering

Föreningen har två stycken garage med totalt 234 platser, kostnad för garageplats är 307 kr/månad. Föreningen har också 30 parkeringsplatser, kostnad 151 kr/månad. Det är också möjligt att hyra MC-plats för 140 kr/månad (20st), mopedgarage 80 kr/månad och cykelbox 30 kr/månad. Kösystem tillämpas.

TV/bredband

Föreningen är ansluten till Telia.
För kabel-tv ingår grundutbudet i månadsavgiften.
Föreningen har kollektivt bredband från Telia (250/250 Mbit/s). Detta tillkommer utöver månadsavgiften om 89 kr/månad.

Gårdsplats/innergård

Välskött innergård med utemöblemang, grill och lekplats. Angränsande till huset ligger ett grönområde.

Gemensamma utrymmen

I trevånings och åttavåningshusen finns vardera två tvättstugor. I femvåningshusen finns vardera tre tvättstugor. Tvåvåningshuset har ingen tvättstuga. De som bor där tvättar i närmsta hus. Cykelförråd finns i källaren samt barnvagnsrum. I föreningen finns en festlokal för ca 20-25 personer. Festlokalen kostar 200 kr att hyra per gång samt en depositionsavgift om 300 kr. Det finns ett mindre gym som går att använda för 350 kr/halvår samt tillgång till solarium, soltid betalas av den boende.

Övrigt

Besök gärna föreningens informativa hemsida för mer information https://www.hsb.se/malmo/brf/silversmeden/

Ovanstående information har inhämtats genom årsredovisningen och kontrollerats med representant från föreningen. Slutgiltig köpare uppmanas att kontakta representant från föreningen för att stämma av ovanstående information.


BESKRIVNING FÖRENING OCH OMRÅDE
Brf Silversmedens hus är byggda 1968 och är belägna på det bostadsrättstäta området, Söderkulla. Byggnaderna består i huvudsak av två- till fyrarumslägenheter. Föreningen har 289 bostadsrättslägenheter, 253 garageplatser 44 p-platser samt 1 st. lokal. Tar du dig norrut hittar du Mobilias köpcentrum och Svågertorp. På området hittar du mataffärer, restauranger samt allt annat du behöver. Kommunikationer till tågstation och centrum går regelbundet längs närliggande Munkhättegatan. Byggnaderna växlar mellan 5 och 8 våningar och de har gult teglade fasader.
_____________________________________________________________
FÖRENINGENS HEMSIDA
_____________________________________________________________
FÖRENINGENS NAMN OCH ORGANISATIONSNUMMER
HSB:s Brf Silversmeden
Organisationsnummer: 746000–6021
_____________________________________________________________
KONTAKTPERSON, TELEFON OCH MAILADRESS
Kontaktperson: x
Mail: info@silversmeden.se
Tfn: 0708-389289
_____________________________________________________________
BESÖKSADRESS OCH ÖPPETTIDER
S Gulsparvsgatan 70
_____________________________________________________________
FÖRENINGENS POSTADRESS
S Gulsparvsgatan 70
2015 61 Malmö
_____________________________________________________________
FÖRVALTARENS NAMN, TELEFON OCH MAILADRESS
HSB Förvaltning
Tel: 
Mail: info.malmo@hsb.se
Ekonomisk förvaltare: HSB
Teknisk förvaltare: HSB
_____________________________________________________________
PLANERADE AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR SAMT STÖRRE EKONOMISKA 
HÄNDELSER
Prognos på månadsavgifter enl. föreningsinfo 1/1 2022 +1%
_____________________________________________________________
PLANERADE RENOVERINGAR
2021 Upphandling nytt passersystem pågår
2021 Uppgradering värmesystem
2021 Upphandling solceller på föreningens tak
_____________________________________________________________
GENOMFÖRDA RENOVERINGAR
2011 Alla fönster utbytta 2011
2011 Omfogning av fasader 2011
2011 Alla hissar utbyta 2011
2011 Alla frånluftsfläktar på taken utbyta 2011
2014 Spolning av både horisontella och stående avloppsledningar samt stick till 
lägenheterna har utförts 2014–2016 med gott resultat. Det finns därför i nuläget ingen 
planering för utbyte eller relining av avloppsnätet.
2017 Utbytte av alla tätningslister på balkonginglasningarna, 2017 
2019 Utbyte av tätskikt till undergjordsgarage, samt nyanläggning av gårdsmiljöer 2019
2021 Föreningen har infört gemensamt el-abonnemang (IMD), november 2021
_____________________________________________________________
KOSTNADER VID ÖVERLÅTELSE
För administration vid överlåtelse tar föreningen ut en avgift på 2,5% av ett prisbasbelopp per överlåtelse. Idag är det säljare som står för detta. För administration vid pantsättning av bostadsrätten tar föreningen ut en avgift på 1% av ett prisbasbelopp per pantsättning. En överlåtelseavgift tas ut om ca 1190 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 476 kr/pant.
_____________________________________________________________
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Andels avgift i HSB kostar ca 500 kr/person och årsavgiften är 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs på www.hsb.se/malmo.
_____________________________________________________________
VAD SKALL BIFOGAS VID MEDLEMSKAPSPRÖVNING I BRF SILVERSMEDEN
Överlåtelseavtal med kontaktuppgifter till köpare och säljare. (Detta gäller även då överlåtelse sker via fullmakt).
Kopia på ID-handling.
Kopia på anställningsbevis.
Lönespecifikation för de tre senaste månaderna.
Vid lägre inkomst; borgenshandling 
(Liknande villkor gäller för dig som vill hyra i andra hand)
Ansökan skall vara föreningen till handa senast ca 1 månad innan inflyttning.
OBS. Medlemskapsprövning sker en gång per månad. Kompletta handlingar bör vara inskickade senast den siste i månaden med en månads framförhållning för tillträdesdag enligt överlåtelseavtalet.
_____________________________________________________________
NYCKLAR OCH MAGNET-TAGAR TILL GEMENSAMMA UTRYMMEN
Info inom kort
_____________________________________________________________
TILLSYN OCH BESIKTNING VID ÖVERLÅTELSE
Tillsyn: tillsyn sker av förvaltare med både säljare och köpare innan tillträde. 
Denna tillsyn gäller ej som besiktning med ansvar.
_____________________________________________________________
VAD INGÅR I MÅNADSBETALNINGEN?
Värmeförbrukning
Vattenförbrukning
I betalningen ingår kabel-TV och internet 250 Mbit. 
_____________________________________________________________
GEMENSAM EL SAMT 
Debitering elförbrukning: Föreningen har ej gemensamt elavtal.
Separat abonnemang hos Eon.
_____________________________________________________________
GEMENSAM TILLÄGGSFÖRSÄKRING
I föreningens fastighetsförsäkring ingår ej bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.
Ange därför till ditt försäkringsbolag att du äger bostadsrätt
_____________________________________________________________
VEM ÄGER FASTIGHETEN?
Föreningens mark är upplåten med tomträtt. 
Nytt avtal gäller fr 2021 - 2031
_____________________________________________________________
FASTIGHETSBETECKNINGAR OCH BYGGÅR
Fastighetsbeteckningar: Tristan 1
Byggår: 1964
_____________________________________________________________
ANTAL BOSTADSRÄTTER, LOKALER SAMT HYRESLÄGENHETER
Antal lägenheter: 596 st
Antal lokaler: 4 st
_____________________________________________________________
ANTAL ENTRÉER , VÅNINGAR OCH BYGGNADER
Det innefattar 11 bostadshus och 39 trapphus. 
_____________________________________________________________
HISSAR OCH BALKONGER
Hissar finns installerade i höghusen med hiss till markplan. Inglasade balkonger finns till de flesta lägenheterna. 
_____________________________________________________________
UTRYMMEN SOM FÖLJER MED LÄGENHETEN
Till varje lägenhet följer ett förråd. Beroende på vilken våning man bor på så ingår det antingen källarförråd eller vindsförråd. 
_____________________________________________________________
PARKERING OCH GARAGE
Garageplats: 307 kr/månad kötid kortare
P-plats: 30 st: 151 kr/månad
MC-plats: 140 kr/månad
Mopedplats: 60 kr/månad
Cykelbox: 30 kr/månad
______________________________ _______________________________
TVÄTTUTRYMMEN
Tvättstuga: tre tvättstugor i huset, varje tvättstuga har två maskiner och en torktumlare. Två av tvättstugorna har torkrum och i den tredje ett torkskåp. Det finns också en grovtvättstuga för alla boende i föreningen, denna ligger på Tornfalksgatan 4 och måste bokas genom ABDS kontor på Söderkullatorget. 
_____________________________________________________________
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Festlokal, träningslokal, barnvagnsrum
_____________________________________________________________
GEMENSAMMA AKTIVITETER
Föreningen anordnar gemensamma utflykter till olika resmål. Föreningens medlemmar har tillgång ett fint park- och rekreationsområde inom kort promenad. 
_____________________________________________________________
UTOMHUS
I föreningen finns en fin och lummig innergård utrustad med grill- och sittmöjligheter, boulebana och lekplatser. Vackra blomsterarrangemang finns sommartid i föreningens parkliknande innergårdar.
_____________________________________________________________
JURIDISKA VILLKOR OCH SÄRSKILDA REGLER
Föreningen godkänner ej juridisk person som ägare. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen tillåter ej delat ägande. Ex. att förälder som ej är mantalsskriven på lägenhetens adress blir delägare.
_____________________________________________________________
UTHYRNING I ANDRA HAND
Föreningen tillämpar restriktiva villkor för uthyrning i andra hand. Detta innebär att föreningen måste godkänna upplåtelser i andra hand samt ha kännedom om vem som bebor lägenheten.
_____________________________________________________________
RENOVERING I LÄGENHET
Renoveringar i lägenheter måste genomföras fackmannamässigt gällande elsäkerhet vid elinstallation samt behörighet vid ombyggnad av våtrum etc. 
Kolla med din föreningsrepresentant innan du påbörjar större renovering.
_____________________________________________________________
INFORMATIONEN 
Mäklaren ansvarar ej för att informationen är korrekt.
Kontrollera därför med föreningens representant eller förvaltare innan information används som beslutsunderlag. 
Styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarar endast för information lämnad i föreningens årsredovisning.
_________________________________________________
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Vi uppmanar våra kunder i god tid att noga undersöka den bostadsrätt den vill förvärva. Undersökningsplikten innefattar även den bostadsrättsförening som bostadsrätten finns i.
Efter att överlåtelseavtal undertecknats gäller de villkor som fastställts skriftligen i överlåtelseavtalet.
_________________________________________________
SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Säljaren är skyldig att informera om de fel som finns i bostadsrättslägenheten. Säljarens upplysningsplikt gäller även kända graverande ekonomiska händelser i bostadsrättsföreningen.
_________________________________________________
ATT TÄNKA PÅ INFÖR FÖRSÄLJNING
1. Se över dina lån. Tänk på att bindningstider förlängs
automatiskt med ökade lösenkostnader som följd.
2. Det som är fast monterat för stadigvarande bruk
ingår i försäljningen om inget annat angivits.
_________________________________________________
ATT TÄNKA PÅ VID ÖVERLÅTELSEN
1. Tillträde och nycklar ges när medlemskap och 
slutbetalning är klar.
2. Köparen rekommenderas att kontrollera flyttstädning innan 
tillträdesdagen. 
3. Köparens kontroll av lägenhetens skick bör vara genomförd 
innan kontraktsskrivning eller med hjälp av besiktningsförbehåll.
_________________________________________________
ATT TÄNKA PÅ VID FLYTTNING
1. Rengöring av både lägenhet och tillhörande förråd
2. El-avläsning, ange den nya abonnentens personnummer
3. Avbeställning Autogiro månadsavgift och ev. bredband
4. Överlämning av nycklar och det som tillhör lägenheten

Hsb Brf Silversmeden

Organisationsnummer

746000-6021

Allmän information

ALLMÄNT OM FÖRENINGEN
Brf Silversmeden är en äkta förening som bildades 1968. Föreningen hus byggdes år 1966 - 1968 på fastigheterna Fosie 165:95, Isolde 1, Tristan 1 och 2 som föreningen innehar med tomträtt, nuvarande avtal löper ut 2031. Fastigheternas adress är Södra Gulsparvsgatan 32-76. Det finns 289 lägenheter i föreningen samtliga upplåts med bostadsrätt. Det finns 1 lokal i föreningen.

EKONOMI
HSB Malmö sköter den ekonomiska förvaltningen. Engångsavgifter i samband med en överlåtelse;
-Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp, köparen betalar (1 208 kr år 2022).
-Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp per pant betalas av pantsättaren (483 kr år 2022).
Som boende i en HSB förvaltad bostadsrättsförening tillkommer även;
-Medlemsandel 500 kr/köpare, andelen betalas vid inträde i HSB och återfås igen vid utträde ur HSB.
-Medlemsavgift 300 kr, betalas endast vid inträde i HSB och återfås inte vid utträde ur HSB.

Senaste avgiftshöjning: 2020-01-01 med 1%. I dagsläget finns inga beslutade avgiftshöjningar (kontrollerat 2021-03-09).

UNDERHÅLL OCH RENOVERINGAR
De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och
investeringar i fastigheten:
2011: Nya fönster.
2011: Omfogning av fasad.
2011: Modernisering av hissar.
2015-2016: Omarbetad fönstertätning, Byte tätning på balkonginglasning (3 hus).
2017: Byte av tätningar till balkonginglasningarna på 2-våningshus och 8-våningshus.
2017/2018: Renovering av garage och tätskikt mellan gård och garage och utemiljön.
2018: Nyanläggning av gårdsmiljöer samt renovering av garage, byggde två miljöhus. Installation av hiss från markplan till garagen.
2019: Byte av staket och ledstänger till alla källarnedgångar.
2020: Utbyte av all belysning i trapphusen till rörelsestyrd LED belysning, förnyelse av festlokalen, stadsgeenlig besiktning,
2021: Föreningen har infört gemensamt el-abonnemang (IMD)

De närmaste åren planerar styrelsen för följande större åtgärder:
Förnyelse av låssystem ( tagg, bokningstavlor ), förarbete är påbörjat.
Översyn av kamerasystem. förarbete är påbörjat.
Genomgång, analys och åtgärdsplan vad gäller uppvärmningssystem och takbeläggning.
Föreningen är i uppstartsprojekt att koppla på gemensamt el-avtal för alla bostadsrätter. Detta innebär att man slipper den fasta kostnaden och kostnaden för den förbrukade elen läggs direkt på månadsavgiften.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Det finns en festlokal för ca 20-25 personer att hyra för 200 kr/gång + depositionsavgift på 300 kr. Finns även gym och solarium. Gym kostar 350 kr/6 mån, tagg till lokalen kvitteras ut.
I föreningen finns det tvättstugor i alla hus utom i 2-våningshuset. I de båda 5-våningshusen finns det också mattvättstuga. Du har tillgång till den som finns på den gård du bor på.

KABEL-TV OCH BREDBAND
Kabel-TV och bredband levereras via Telia (HSB Bolina3) och tillkommer som ett obligatoriskt avgift om 89 kr/mån.

GARAGE OCH PARKERING
Föreningen har två stycken garage och 40 p-platser utomhus. 10 av uteplatserna fungerar som besöks parkering mot en lägre avgift. Kostnad för garageplats är i dagsläget 307 kr/mån. Föreningen har också 30 parkeringsplatser. Kostnad i dagsläget 151 kr/mån (kö finns till dessa). Det är också möjligt att hyra MC-plats (140kr/mån), mopedgarage/ lådcykelplats (80kr/mån)
och cykelbox (30kr/mån)

ÖVRIGT
Bostadsrättstillägg tecknas själv av den boende.

KONTAKT
Hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/silversmeden/
Mail: info@silversmeden.org

Uppgifterna är hämtade från av berörd förening lämnad information. Spekulanter uppmanas dock att ta kontakt med föreningen för kontroll av ovanstående uppgifter, planerade renoveringar samt eventuella avgiftsförändringar.

Brf bildades

1968

Juridisk person kan accepteras

Nej

Taxeringstyp

Privatbostadsföretag (äkta)

Antal lokaler

1

Antal lägenheter

289

Byggnader

Hiss finns

Nej
5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Silversmeden hsb brf


Område Söderkulla
Byggår 1968
Adress
 • Södra Gulsparvsgatan 32 - 44, 38 - 42, 46 - 76
Huskroppar 6 st
Entréer 21 st
Antal lägenheter 289 st
Våningar 5 - 8 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post info@silversmeden.org
Hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/silversmeden/
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Silversmeden hsb brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO