MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Triangeln/Rådmansvången.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Triangeln/Rådmansvången.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Morkullan BRF

Triangeln/Rådmansvången
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Morkullan BRF

OBEKO HÖJER VÄRDET PÅ DIN BOSTADSRÄTT

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FASTIGHETSMÄKLARE
I SAMARBETE. 

VIA DIREKTBOSTAD FÅR DU..

- Kontaktuppgift till din Brf-representant och förvaltare
- Prognos gällande månadsavgift samt renoveringsplan i din Brf
- Info om villkor för överlåtelse och OBEKO besiktningskontroll i din Brf
- Info om särskilda villkor, uthyrning samt renovering i din Brf
- Kostnadsfri juridisk vägledning samt värdering av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

Föreningen innehar tomträtten till fastigheterna Morkullan 4, 8, 9, 11, 12, 17 och 19 vilka innehåller bostadsbyggnader med sammanlagt 57 lägenheter och 1 lokal. Adresserna hit är Torpgatan 1-29, Spångatan 22 samt Norra Skolgatan 4 och 6. Husen i kvarteret byggdes i början av 1890-talet och klassas idag som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med en Q-märkning. I början av 1980-talet renoverades föreningens hus och det var också då föreningen bildades. Föreningens tekniska förvaltning sköts av HSB.

Utförda renoveringar:
Under1980-talet genomfördes en omfattande renovering av föreningens hus då man bl.a. bytte vatten- och avloppsstammar och elstigare samt renoverade fastighetens tak och fönster.
2003
Renoverades trappuppgångarna och samtliga fönster målades.
2009
- Renoverades golven i trapphusen.
2011
- Uppfördes de nya tvättstugorna på gården och de gamla byggdes om till lägenheter.
2018
- Takmålning på samtliga byggnader.
- Fasadrenovering och komplett målningsarbete på Lilla Gården.
- Nytt porttelefon och parkeringssystem, inklusive tvättstugebokning, installerades.
- Samtliga radiatortermostater byttes.
2019
- Avspolning av samtliga avloppsstammar.
2020
- Renovering av tak, fönster och fasad på Morkullan 3 och 4.
- Byte av hiss på Morkullan 13.
2021
- Renovering av tak, fönster och fasad på Morkullan 11, 12, 13.

Pågående/Kommande renoveringar
- Renovering av gårdshuset som kommer att bli bokningsbart för övernattning, evenemang och tillgängligt för föreningens medlemmar.
I dagsläget har man satt detta projekt på paus.
I övrigt har föreningen inga andra pågående/kommande renoveringar planerade.

Avgiftsförändringar:
Föreningen höjde avgiften med 3% inför 2023.
I dagsläget finns ingen planerad avgiftsförändring. (Kontrollerat 2023-02-01)

Övrigt:
Ovanstående uppgifter är inhämtade av berörd förening. Den slutliga köparen uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen samt uppgifter om kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Den senaste årsredovisningen och stadgar och energideklaration finns tillgänglig på vår hemsida, www.svenskfast.se.

Allmänt

Föreningens namn: Brf Morkullan
Föreningsform: Bostadsrätt
Lägenhetsnummer skatteverket: 1202
Skattemässig status: Privatbostadsföretag (äkta)
Kommun: Malmö
Markägare: Marken är tomträtt

Gemensamma utrymmen

Det finns totalt tre tvättstugor i föreningen varav två är belägna på stora gården och en på den lilla gården.

På innergården finns det tillgång till gemensamma utemöbler, grill samt lekplats.

Cykelställ under tak finns på gården.

Morkullan har gemensamma gårdsdagar, en på våren och en på hösten där man tillsammans städar och underhåller de gemensamma utrymmena.

Parkering

Boendeparkering råder i området. Därutöver finns det flera parkeringsgarage i närheten, bland annat P-Huset Monbijou.


Brf Morkullan
 begär ej kopia på kvalitetsdokument vid renovering av våtrum, el och ventilation. 
Det ligger på blivande medlem att begära att kopia på kvalitetsdokument överlämnas innan överlåtelseavtal undertecknas. Kontakta bostadsrättsföreningen för mer information.

Fastighetsbeteckning:

Morkullan 2

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1894-1904

Uppvärmning:

Fjärrvärme

Ventilation:

F

Energideklaration:

Energiförbrukning Atemp: 143 kWh/m²/år
Energiklass: F
Primärenergital: 175 kWh/m²/år
Utförd
Datum: 2019-06-11

Förening

Namn:

Brf Morkullan

Organisationsnummer:

716407-0455

E-post adress:

styrelsen@morkullan.se

Allmänt om föreningen:

Brf Malmö-Morkullan är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 57 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Det finns även 1 lokal. Byggår är 1894-1907.

Föreningen bildades 1982 (tomträtt). Marken innehas med tomträtt och nuvarande tomträttsavtal trädde i kraft 2021-12-31.
Husen i kvarteret byggdes i början av 1890-talet och klassas idag som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med en Q-märkning.
Teknisk och ekonomisk förvaltning sköts av HSB.

Det finns totalt tre tvättstugor i föreningen varav två är belägna på stora gården och en på den lilla gården. Dessa är utrustade med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och mangel. Mysiga, gröna och ljusa innergårdar med tillgång till gemensamma utemöbler, grill, lekplats samt fruktträd. Föreningen har två olika gårdar, en mindre samt en större. Cykelställ under tak finns på gården.

Äger föreningen marken:

Nej, nytt tomträttsavtal trädde i kraft 2021-12-31.

Äkta bostsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Boendeparkering råder i området. Därutöver finns det flera parkeringsgarage i närheten, många av föreningens medlemmar hyr månadsplats i Monbijougaraget.

Bredband/TV:

Föreningen är ansluten till bredband 1000 Mbit/s via fiber (Bahnhof), detta tillkommer som ett obligatoriskt tillägg om 150 kr/månad. Kostnaden är nyligen sänkt från 199 kr/månad. Sänkningen har redan trätt i kraft, men sänkningen för månaderna november-december 2022 kommer att kompenseras på januariavgiften då de avierna redan hade gått ut.
TV tecknas av varje medlem själv.

Renoveringar:

1982 genomfördes en omfattande renovering i samband med ombildningen, fönster och tak renoverades samt vatten- och avloppsstammar i kök och badrum samt el-stigare byttes.
2003 målades samtliga fönster och trappuppgångar renoverades.
2006 åtgärdades problem med hussvamp. Hussvampsförsäkring finns.
2008 målades väggarna i trapphusen om.
2009 renoverades golven i trapphusen.
2011 uppfördes de nya tvättstugorna på gården och de gamla tvättstugorna omvandlades till lägenheter. Samma år renoverades gården och miljöhuset.
2012 rensades och byttes stuprör delvis.
2018 målades taket i samtliga byggnader, renoverades och fönster målades på lilla gården (förutom taket), nytt system avseende porttelefon, passage, inklusive tvättstugebokning installerades, styrsystem i båda undercentralerna byttes, frånluftsfläktar på lilla gården byttes inklusive gårdshus och samtliga radiatortermostater byttes.
2019 utfördes stadgeenlig fastighetsbesiktning av styrelsen, vid besiktningen konstaterades inga befintliga skador, endast enstaka risker för skador i några av lägenheterna. Åtgärdsförslag har lämnats till beröra bostadsrättsinnehavare. Därutöver har frånluftsfläkten bytts ut och avloppen spolats.
En hiss har renoverats. Den gamla hissen har plockats ner och blir reservdelar till andra hissar vid behov.
2020 fasaden har renoverats. Man har även renoverat tak, fönster och fasad på Morkullan 3 och 4.
2021 Renovering av tak, fönster och fasad på Morkullan 11, 12 och 13. Finansieras genom egna medel och finansiella placeringar.

I dagsläget finns det inga planer på större renoveringar.

Tillåter föreningen delat ägande:

Ja.

Ekonomi:

Det var flera år sedan föreningen höjde avgiften. Föreningen har ingen planerad höjning i dagsläget, men ser just nu över budgeten inför kommande år.

En 20-års underhållsplan har upprättats med budgetering för vartenda projekt.

En ny tomträttsavgäld gäller från 2022.

Föreningen tar ut följande avgifter av bostadsrättshavaren i samband med överlåtelsen:
Överlåtelseavgift om 2,5% av årets prisbasbelopp, betalas av köparen.
Pantsättningsavgift om 1% av årets prisbasbelopp, betalas av pantsättaren.

Överlåtelseavgift:

1208 kr betalas av köparen

Pantsättningsavgift:

483 kr betalas av köparen

Övrigt:

Föreningen har gemensam höst- och vårstädning där föreningens medlemmar hjälps åt att hålla snyggt på gården och gemensamhetsutrymmen.
Besök gärna föreningens hemsida på www.morkullan.se
Ovanstående information är inhämtad ifrån berörd förening 2022-01-13. Spekulanter uppmanas att själva kontrollera uppgifterna med representant från föreningen.

Brf Morkullan
Bostadsrättsföreningen HSB Brf Morkullan bildades 1982. Föreningen innehar marken med tomträtt. Nästa omförhandling sker 2022. Det finns 57 lägenheter i föreningen, varav 17st 2 rok, 26st 3rok, 6st 4rok och 8st 5rok. Samtliga är upplåtna med bostadsrätt. Det finns 1 lokal upplåten med hyresrätt i föreningen. Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB.

Genomförda renoveringar:
2021 Fasadfogning, fönsterrenovering, målade dörrar/portar samt takfläktbyte är slutfört. Några mindre arbeten återstår och kommer slutföras sommaren 2022.
2020 byttes en av föreningens hissar (Torpgatan 7) och fönster målades på den stora gården.
2019 byttes takfläkten Norra Skolgatan 6 och samtliga avloppsstammar spolades. Takfläktbyte är slutfört.
2019 Nytt passagesystem.
2018/2019 Nytt passage- och porttelefonsystem
2018 Styrsystem i båda undercentralerna byttes, likaså samtliga radiatortermostater och frånluftsfläktar på den lilla gården inklusive gårdshuset.
2018 Fönsterrenovering och fasadrenovering på lilla gården.
2016 sågs taket över och det konstaterades att inga större åtgärder behövde vidtas.
2014 Fasadförbättring
2012 Stuprännor rensning och delvis utbyte
2011 Tvättstugorna ombyggnation och totalrenovering med nya maskiner
2011 Gamla tvättstugor omvandlades till lägenheter
2011 Renovering miljöhus
2011 Ny stenläggning och uteplats
2009 renoverades golven i trapphusen
2008 målades väggarna i trapphusen om
2006 hussvampsanering. Föreningen har hussvampförsäkring via Anticimex.
2005 Installation porttelefoner
2003 Trappuppgångar renoverade, målning av fönster
1996 Badrumsrenovering
80-talet VA- stammar utbyte
80-talet El utbyte
80-talet Takomläggning
80-talet Installation 3-glas fönster

Kommande renoveringar:
Några mindre slutarbeten på fasad och fönsterrenoveringen är kvar och kommer slutföras under sommar 2022.
Gårdshuset ska få en basrenovering där medlemmar själva är med och gör endel av jobbet.

Avgiftsförändringar: I dagsläget har föreningen inga planerade avgiftsförändringar.

Pantsättningsavgift: 473 kr/pant.
Överlåtelseavgift: 1183 kr, betalas av köpare eller säljare.
Övriga avgifter: 500kr för att bli medlem i HSB (återfås vid utträde ur HSB). 300kr i årsavgift.

Delat ägande: Föreningen accepterar delat ägande.
Juridisk person. Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem.

Kabel-TV: Föreningen har digital-TV via Bahnof.
Internet: Föreningen har bredband via Bahnof.

Tvättstuga: Föreningen har två stycken trevliga tvättstugor belägna i paviljongerna på stora gården. Lilla gården har också en tvättstuga. Vardera tvättstuga har 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp och en mangel. Bokas med tag via webben.

Parkering: Föreningen har inga parkeringsplatser/garageplatser. Boendeparkering på gatorna. Finns garageplatser att hyra i närområdet via Malmö stad.

Gå gärna in på föreningens hemsida www.morkullan.se.
Brf Morkullans byggnader är belägna med närhet till populära Triangeln i hjärtat av Malmö. En del av byggnaderna ritades av den kände malmöarkitekten S. Winslov. Byggnaderna uppfördes kring 1890-talet och är idag välrenoverade med bl.a. hissar installerade. Gångavstånd finns till gågata, köpcentrum och Citytunnel. Husen består av flera huskroppar med tre till fyra våningar. Innergården är mysig med historiska vingslag. Föreningens entréer är Spångatan 22 A – B, Torpgatan 5 – 29 samt Norra Skolgatan 4 A - 6 C.

Byggnaden är Q-märkt = kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Brfdirekt.se ger dig en kostnadsfri analys av föreningens ekonomi!

Fönster: 3-glas Byggnaden renoverades under 1980-talet med bl a byte av el, vatten- och avloppsstammar. Takbyte på 1990-talet. Pågående projekt 2011: de äldre tvättsutrymmena byggs om till 4 lägenheter, och därför byggs två helt nya tvättstugor på innergården.


4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Morkullan BRF


Område Triangeln/Rådmansvången
Byggår 1890
Adress
 • Norra Skolgatan 4 A-B, 6 A-C
 • Spångatan 22 A - B
 • Torpgatan 5 - 7, 9 -11, 13 - 19, 23- 29
Entréer 6 st
Antal lägenheter 57 lg 1 lokal st
Våningar 4 st
LA-Värde 7.52 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2007 22019415 kr 2997950 kr 7.344823963041412
2008 22581321 kr 2998945 kr 7.529754963828947

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2008
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post styrelsen@morkullan.se
Hemsida http://www.brfmorkullan.se/
Karta Se karta över området

Intresserad av Morkullan BRF? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO