MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Triangeln/Rådmansvången.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Triangeln/Rådmansvången.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Allskönsro Brf

Triangeln/Rådmansvången
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Allskönsro Brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VI BESVARAR FRÅGOR GÄLLANDE DIN BRF ALLA DAGAR

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.
9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll.Brf Allskönsro

Organisationsnummer: 769605-5362
Allmänt om föreningen:

Brf Allskönsro är en äkta förening som bildades 2003 och fastigheten köptes året därpå. Föreningen består av adresserna Bergsgatan 13A-B samt Almbacksgatan 9. Fastigheten bebyggdes 1906-1907 och föreningen består av 22 lägenheter samt 4 lokaler. Ekonomisk och teknisk förvaltning via SBC.

Gemensamhetsutrymmen
Tvättstugan är belägen i källaren (Bergsgatan 13B) och är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkrum samt en mangel. Bokas via bokningstavla.

Föreningen har en trevlig innergård med nylagd gräsmatta, grill, fruktträd, sandlåda, utemöbler och härlig grönska under de varmare månaderna.
Det finns även ett hobbyrum samt cykelrum. I källaren i respektive trappuppgång erbjuds barnvagnsförvaring.

Äger föreningen marken:

Ja

Äkta bostsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Boendeparkering i området. Kontakta gatukontoret för mer information.
I omgivningen finns även ett antal parkeringhus, kontakta Parkering Malmö för mer information om dessa.

Bredband/TV:

Föreningen har ett gemensamt kabel-TV samt bredbandsabonnemang, detta tillkommer som ett obligatoriskt tillägg till avgiften.

Renoveringar:

Genomförda renoveringar:
1977 Genomfördes en omfattande renovering av huset med bland annat byte av vatten- och avloppsstammar samt byte av elsystemet.
2005 Installerades nya portar.
2008 Omkittades fönsterna och de målades även om.
2012 Lades inner- och yttertaket om och fasaden fogades om.
2014 Installerades nytt porttelefonssystem med automatiska dörröppnare, två nya frånluftsfläktar installerades och gården renoverades (löpande projekt).
2016 Byttes fjärrvärmeväxlare och radiatorventiler.
2017 Byttes portlås.
2020 Byttes fönster.
2022 15 st balkonger byggdes

Relining pågår och förväntas vara färdigt under mars 2023

Kommande renoveringar:
Föreningen planerar att rusta upp trapphusen för att efterlikna originalmålningar efter balkongbygget.
2023 Spolning av stammar

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2014 och 2034.

Tillåter föreningen delat ägande:

Ja

Ekonomi:

Föreningen höjde senast avgiften med 4% 2023-02-01.

Pantsättningsavgift om 525 kr/pant betalas av pantsättaren samt överlåtelseavgift om 1 313 kr betalas av köparen.

Överlåtelseavgift:

1313 kr betalas av köparen

Pantsättningsavgift:

525 kr betalas av köparen

BRF ALLSKÖNSRO
Brf Allskönsros hus är byggt 1907 och är beläget med närhet till populära Triangeln i hjärtat av Malmö. Gångavstånd finns till gågata, köpcentrum samt Citytunnel. Söderut hittar du Möllevången med torghandel och nöjen. Byggnaden består av en huskropp, 21 lägenheter med fyra våningar. Huset har även tre kommersiella lokaler upplåtna med hyresrätt 2009. Husets fasad är tegelbeklädd. Innergården är mysig med sol om eftermiddagarna. Föreningens byggnad gränsar till Bergsgatan 13 samt Almbacksgatan 9. 


4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Allskönsro Brf


Område Triangeln/Rådmansvången
Byggår 1907
Adress
 • Bergsgatan 13 A - B
 • Almbacksgatan 9
Huskroppar 1 st
Entréer 3 st
Antal lägenheter 22 lg 4 lokaler st
Våningar 4 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post info@direktbostad.se
Hemsida http://www.allskonsro.se/
Karta Se karta över området
Förvaltare Cymko
Telefon 040-192040

Intresserad av Allskönsro Brf ? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO