MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Rörsjöstaden/Gamla.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Rörsjöstaden/Gamla.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Kommendörsnian BRF

Rörsjöstaden/Gamla
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Kommendörsnian BRF

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader i per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
9. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mobil 0706-766373.

Vid bekymmer i din Bostadsrättsförening
Kontakta: 
Bostadsrättsägarnas RiksförbundBrf Kommendörsnian

ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 13
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1 433 kr*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Ja. Föreningen förhåller sig rätten att neka medlemskap om förvärvaren inte har för avsikt att bo själv i lägenheten.
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Ja

*Betalas av köpare

Allmänt om föreningen

Brf Kommendörsnian är en äkta förening och består av 13 lägenheter, samtliga bostadsrätter, med adresserna Kommendörsgatan 9A-C. Byggnaden uppfördes 1896, men föreningen bildades år 1990 och förvärvade fastigheten 2004.

Föreningens ekonomi

Nabo sköter den ekonomiska förvaltningen.

Renoveringar - Utförda och planerade

Föreningen har en underhållsplan som togs fram i samband med förvärvet. Tappvattenstammarna och avlopps-stammarna byttes under en omfattande renovering under 80-talet.

2012 Taket lades om i samband med att vinden inreddes
2013 Fönsterarbeten
2013 Gårdsarbeten
2014 Värmeväxlare
2014 Ventilationsarbeten
2014 Trapphusrenovering
2015 Byte ståldörrar
2015 Balkongbygge (bygget finansierades av respektive lägenhetsinnehavare som valt att ha balkong)
Föreningen har sålt ut råvinden till ett byggföretag som har byggt lägenheter där. I samband med detta lades taket om.
2018 Nyinstallation av tvättmaskin och värmepumpstorktumlare.
2019 Nya ytterdörrar.
2020 Tvättstugan är renoverad och färdigställd, fönster samt port mot gatan är målade under sommaren.
2021 Renovering av mur mot grannar. Nytt skärmtak för cyklar.

Kommande renoveringar/underhåll:
Inga betydande renoveringar 2022-2023. Inget större är heller inplanerat för 2024 enligt gällande underhållsplan. Den har dock några år på nacken och vi är vi i färd med att uppdatera den, samt genomföra OVK och Energideklaration. Det kan föranleda renoveringar 2024.

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2013 och 2032.

Parkering

I området råder boendeparkering. För mer information se www.malmo.se.

TV/bredband

Kabel-TV: Via Tele2, basutbudet ingår i månadsavgiften. Bredband via Tele2, obligatoriskt tillägg på avgiften om 200 kr/månad (100/10 mbit).

Gårdsplats/innergård

Föreningen har en gemensam innergård med utemöbler och grill.

Gemensamma utrymmen

På bottenplan finns en gemensam tvättstuga med tvättmaskin, torkskåp och torktumlare. Samtliga bostäder har ett tillhörande förråd i källaren.

ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 13
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1208*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Ja
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Ja

*Betalas av köpare

Allmänt om föreningen

Brf Kommendörsnian är en äkta förening och består av 13 lägenheter samtliga är bostadsrätter som bildades år 1990. Byggnaden uppfördes 1896. Föreningen bildades år 1990 och förvärvade fastigheten 2004. Föreningens tomt är friköpt. Bredablick handhar den ekonomiska förvaltningen.

Föreningen godkänner inte juridiska personer som medlemmar.
Föreningen förhåller sig rätten att neka medlemskap om förvärvaren inte har för avsikt att bo själv i lägenheten.

Föreningens ekonomi

Inga planerade avgiftsändringar. Kontrollerat 2022-09-09.

Renoveringar - Utförda och planerade

Föreningen har en underhållsplan som togs fram i samband med förvärvet.
Tappvattenstammarna och avloppsstammarna byttes under en omfattande renovering under 80-talet.
2012 Taket lades om i samband med att vinden inreddes
2013 Fönsterarbeten
2013 Gårdsarbeten
2014 Värmeväxlare
2014 Ventilationsarbeten
2014 Trapphusrenovering
2015 Byte ståldörrar
2015 Balkongbygge (bygget finansierades av respektive lägenhetsinnehavare som valt att ha balkong)
Föreningen har sålt ut råvinden till ett byggföretag som har byggt lägenheter där. I samband med detta lades taket om.
2018 Nyinstallation av tvättmaskin och värmepumpstorktumlare.
2019 Nya ytterdörrar.
2020 Tvättstugan är renoverad och färdigställd, fönster samt port mot gatan är målade under sommaren.
2021 Renovering av mur mot grannar. Nytt skärmtak för cyklar.

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2013 och 2032.

Parkering

I området råder boendeparkering. För mer information se www.malmo.se.

TV/bredband

Kabel-TV: Via Tele2, basutbudet ingår i månadsavgiften. Bredband via Tele2, obligatoriskt tillägg på avgiften om 200 kr/månad (100/10 mbit).

Gårdsplats/innergård

Föreningen har en gemensam innergård med utemöbler och grill.

Gemensamma utrymmen

På bottenplan finns en gemensam tvättstuga med tvättmaskin, torkskåp och torktumlare. Samtliga bostäder har ett tillhörande förråd i källaren.

NAMN Brf Kommendörsnian
ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 13
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1313*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Ja
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Ja

*Betalas av köpare

Allmänt om föreningen

Brf Kommendörsnian är en äkta förening och består av 13 lägenheter samtliga är bostadsrätter som bildades år 1990. Byggnaden uppfördes 1896. Föreningen bildades år 1990 och förvärvade fastigheten 2004. Föreningens tomt är friköpt. Bredablick handhar den ekonomiska förvaltningen.

Föreningen godkänner inte juridiska personer som medlemmar.
Föreningen förhåller sig rätten att neka medlemskap om förvärvaren inte har för avsikt att bo själv i lägenheten.

Renoveringar - Utförda och planerade

Föreningen har en underhållsplan som togs fram i samband med förvärvet.
Tappvattenstammarna och avloppsstammarna byttes under en omfattande renovering under 80-talet.
2012 Taket lades om i samband med att vinden inreddes
2013 Fönsterarbeten
2013 Gårdsarbeten
2014 Värmeväxlare
2014 Ventilationsarbeten
2014 Trapphusrenovering
2015 Byte ståldörrar
2015 Balkongbygge (bygget finansierades av respektive lägenhetsinnehavare som valt att ha balkong)
Föreningen har sålt ut råvinden till ett byggföretag som har byggt lägenheter där. I samband med detta lades taket om.
2018 Nyinstallation av tvättmaskin och värmepumpstorktumlare.
2019 Nya ytterdörrar.
2020 Tvättstugan är renoverad och färdigställd, fönster samt port mot gatan är målade under sommaren.
2021 Renovering av mur mot grannar. Nytt skärmtak för cyklar.

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2013 och 2032.

Parkering

I området råder boendeparkering. För mer information se www.malmo.se.

TV/bredband

Kabel-TV: Via Tele2, basutbudet ingår i månadsavgiften. Bredband via Tele2, obligatoriskt tillägg på avgiften om 200 kr/månad (100/10 mbit).

Gårdsplats/innergård

Föreningen har en gemensam innergård med utemöbler och grill.

Gemensamma utrymmen

På bottenplan finns en gemensam tvättstuga med tvättmaskin, torkskåp och torktumlare. Samtliga bostäder har ett tillhörande förråd i källaren.3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Kommendörsnian BRF


Område Rörsjöstaden/Gamla
Byggår 1900
Adress
  • Kommendörsgatan 9 B
Huskroppar 1 st
Entréer 1 st
Antal lägenheter 13 st
Våningar 4 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
E-post info@direktbostad.se
Karta Se karta över området
Förvaltare Nabo

Intresserad av Kommendörsnian BRF? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO