MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Mobilia/Södertorp.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Mobilia/Södertorp.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Malmöhus nr 18 Brf

Mobilia/Södertorp
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Malmöhus nr 18 Brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VI BESVARAR FRÅGOR GÄLLANDE DIN BRF ALLA DAGAR

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.
9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll.Riksbyggen Brf Malmöhus nr 18


info.malmohus18@gmail.com
http://www.malmohus18.se/

Brf Malmöhus nr 18 är en äkta förening som bildades år 1967 i samband med byggnationen. Föreningen äger fastigheterna Ingenjören 1 & Ingenjören 2. Föreningen innehar marken med tomträtt, omförhandlingen skedde 2019-12-31 och gäller 10 år fram. Det finns 252 lägenheter i föreningen, varav 22 st 1 rok, 42 st 2 rok, 101 st 3 rok, 55 st 4 rok och 32 st 5 rok, samtliga innehas med bostadsrätt. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Riksbyggen.

Genomförda renoveringar:
2022 – Installation av laddstolpar (10 st, vid gästparkeringen)
2022 – Installation av oljeavskiljare till spolplattan i garaget
2022 – Nyinstallation av frånluftsvärmepumpar
2020 / 2021 – VA, gjutning brunn, markarbete, plattläggning.
2019 – Ombyggnationen av källsortering till underjordiska behållare och inhägnad av delar av tomten.
2019 – Byte av passagesystem. Byte av tvättmaskiner och torktumlare.
2018 – Nya tvättmaskiner och torktumlare. Målat entréerna samt källargångarna. Asfalterat p-platserna. Bytt innerdörrar i hissar. Spolat, fräst samt besiktigat avloppsstammarna. Förbättrat växtlighet i trädgården.
2017 – Tvättstugor
2017 – Takrenovering
2015/2016 – Utbyte av värmecentral med samtliga nya element
2015 – Porttelefoner
2013 – Sopanläggning
2011- Individuell elmätning
2007 – Hissar
2005 – Sopsug
2000 – Takomläggning
1994 – Renovering av fasad och inglasning av balkonger
1983 – Bytt fönster till treglas (aluminium)

Kommande/Pågående renoveringar:
Föreningen följer en uppdaterad underhållsplan.
2023 - Renovera tak, installera solceller, byta alla fönster, PCB- och asbestsanering av balkonger.
Planerat stambyte-relining inom ca 5 år.

Avgiftsförändringar: Föreningen höjde avgiften med 5 % fr om 1 januari 2023.

Pantsättningsavgift: 525 kr/pant.
Överlåtelseavgift: 1313 kr, betalas av köpare.

Delat ägande: Delat ägande godkänns mellan barn och förälder, minsta krav på ägarandel för den boende är 10%.
Juridisk person: Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem.

Kabel-TV: Föreningen har kabel-TV via Tele2. Digitalt basutbud ingår i avgiften.
Internet: Föreningen har bredband via Net at Once, hastighet 100/100 Mbit/s + IP-telefoni ingår i avgiften.

Tvättstuga: Föreningen har nio tvättstugor, fyra i sexvåningshuset och fem i åttavåningshuset. Alla tvättstugor är identisk lika, och har samma tvättider. I varje tvättstuga finns 2 st. tvättmaskiner och 1 st. torktumlare. Utanför varje tvättstuga är 1 st. torkskåp och 1 st. torkrum tillgängligt, detta för att kunna utnyttja tvättstugorna optimalt. Digital bokning och automatisk dosering finns av tvättmedel samt sköljmedel.

Parkering: Föreningen har 89 garageplatser som kostar 360 kr/mån, 180 parkeringsplatser som kostar 160 kr/mån och 104 cykelförråd platser som kostar 25 kr/månad (betalas kvartalsvis). Kontakta Riksbyggen för köplats, cirka 1 års väntetid för garageplats.

Gemensamhetsutrymmen: Bastu, hobbyrum (pingisrum), gym (300 kr för ett årskort), grillplats och boulebana.

Övrigt: Föreningen har tecknat ett gemensamt elavtal och varje hushåll betalar för sin egen förbrukning och debitering sker via månadsavin med fyra månaders förskjutning. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Tillsyn: Föreningen utför ej tillsyn.

Gå gärna in på föreningens hemsida www.malmohus18.se.
ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 252
ANTAL LOKALER 6
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1208*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Ja
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Nej

*Betalas av köpare

Allmänt om föreningen

Föreningen omfattar 252 lägenheter vilka uppfördes 1967 med adresserna Ingenjörsgatan 4-26. Det finns 6 lokaler i föreningen. Riksbyggen har hand om den ekonomiska förvaltningen.
Fastigheten är upplåten med tomträtt. Nytt avtal tecknades fr.o.m 2019-12-31 och gäller oförändrat t.o.m. 2029-12-31.

Ekonomi
Föreningen höjde avgiften med 3 % vid årsskiftet, de planerar att höja avgiften med 2-3% årligen för att täcka framtida renoveringsbehov. Kontroll 2022-04-13-

Föreningen har tecknat ett gemensamt elavtal. Detta innebär att föreningen köper in el betydligt billigare än vad man som enskilt hushåll skulle kunna göra. Varje hushåll betalar för sin egen förbrukning och debitering sker via månadsavin med fyra månaders förskjutning.

Föreningen accepterar delat ägande under förutsättning att den som bor i bostaden äger en del.
Föreningen accepterar inte juridiska personer som köpare.

Föreningens ekonomi

Föreningen planerar att höja avgiften med 2-3% årligen.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavare och bostadsrättstillägget ingår i föreningens försäkring.

Renoveringar - Utförda och planerade

Utförda renoveringar:
1983 - Bytt fönster till treglas (aluminium)
1994 - Renovering av fasad och inglasning av balkonger
2000 - Takomläggning
2007 - Hissar
2011- Individuell elmätning
2013 - Sopanläggning
2015 - Porttelefoner
2015-2016 - Utbyte av värmecentral med samtliga nya element
2017 - Tvättstugor
2017 - Takrenovering
2018 - Nya tvättmaskiner och torktumlare. Målat entréerna samt källargångarna. Asfalterat p-platserna. Bytt innerdörrar i hissar. Spolat, fräst samt besiktat avloppsstammarna. Förbättrat växtlighet i trädgården.
2019 - Byte av passagesystem. Byte av tvättmaskiner och torktumlare.
2019 - Ombyggnationen av källsortering till underjordiska behållare och inhägnad av delar av tomten.
2020 / 2021 - VA, gjutning brunn, markarbete, plattläggning.

Kommande åtgärder:
2022 - Nyinstallation av frånluftsvärmepumpar, takomläggning, installation av laddstolpar (10 platser, kommer finnas på besöksparkeringen där man får stå 4 timmar med giltigt kort).
Inom 5 års period - planerat stambyte / relining.

Föreningen utför statuskontroll av samtliga lägenheter löpande.
För mer information om föreningens pågående och kommande underhåll, se årsredovisningen.

Parkering

Föreningen har 89 garageplatser som kan hyras till en kostnad om 360 kr/månad. Det finns även 180 st parkeringsplatser mot en kostnad om 160 kr/mån. Separat kösystem. Cykelförråd 25 kr / månad. Riksbyggen handhar uthyrningen av parkering, kontakta på 0771-860 860.

I närområdet råder fri parkering. På Ingenjörsgatan är det fri parkering 2 timmar med p-skiva. Gästparkering finns i anslutning till fastigheten.

TV/bredband

Föreningen är ansluten till kabel-TV via Tele2. I utbudet ingår Tele2 basutbud.
Bredband via NetatOnce (100/100 Mbit/s) + IP-telefoni ingår i månadsavgiften.

Gårdsplats/innergård

I direkt anslutning till fastigheterna finns ett vackert och välskött parkliknande grönområde som också har lekplats för barn. Föreningen har även en boulebana som fritt får utnyttjas av medlemmarna. Även organiserat spel sker regelbundet.

Föreningen har en fantastisk lekplats på föreningens lummiga gård.
Här finns 3 grillplatser på föreningens innergård med flertal sittplatser/bänkar.

Gemensamma utrymmen

Föreningen har ett motionsrum utrustat med bland annat löpband, motionscykel, roddmaskin och styrketräningsredskap. Kostnaden för att utnyttja motionsrummet är 300 kr/år.
Föreningen har även en bastu som får utnyttjas 2 ggr/vecka mot en kostnad om 300 kr/år.

Det finns nio tvättstugor, tvättmaskinerna använder självdosering så att man slipper köpa tvättmedel och sköljmedel, fyra i sexvåningshuset och fem i åttavåningshuset. Varje bostadsrättsinnehavare disponerar en 2-maskiners tvättstuga inkl. torktumlare torkskåp och torkrum. Ett tretimmarspass/vecka. Tider bokar du via digitalt system. Föreningens tvättstugor är moderna och finns tillgång till flertal tvätt-tider.

Det finns ett tilldelat förråd för varje lägenhet. Förråden finns antingen i källaren eller vindarna.

Övrigt

Information som berör föreningen/fastigheten är inhämtad via årsredovisningar, hemsida och kontakt med föreningen. Avvikelser kan förekomma och som köpare uppmanas du att själv kontrollera samtliga uppgifter, framförallt om något är av extra stor betydelse för dig som köpare. För mer information om föreningen besök gärna föreningens hemsida: www.malmohus18.se


FÖRENINGSINFORMATION
Brf Malmöhus 18 omfattar 252 lägenheter och uppfördes 1967.
Fastigheterna är välbelägna längs Ingenjörsgatan i hörnet av Stadiongatan och Pildammsvägen.

Föreningen en äkta förening byggd 1966-67. Föreningen förvaltar tre byggnader med 252 bostadsrätter. Föreningen äger ej tomten utan har tomträtt var avgäld är omförhandlad 1 jan 2010.

ÖVRIGA UTRYMMEN
Cykelrum: Ja
Övernattningsrum: Nej
Bastu: Ja
Hobbyrum: Ja
Gym: Ja
Solarie: Ja
Grillplats: Ja
Tillgång till bastu, solarier, boule och motionslokal.

PARKERING
Finns på gatan och garage. Parkering på gatan. Parkering i garage kösystem.

TV- & INTERNETANSLUTNING
Kabel-TV: ComHem. Basutbudet ingår i avgiften.
Internet/Bredband: Netatonce ingår i avgiften 

Vattenstammar i kök och bad: Planerar inget utbyte under dem 10 närmsta åren. Avloppsstammar i kök och bad: Spolade -07 El: Orginal. Ok. Tak: Ok Fasad: Bytes för 14 år sedan Fönster: Bytes för 20 år sedan Trapphus: Ok Hiss: Ok Uppvärmning: Fjärrvärme Ventilation: Frånluft Tvättstuga: I källare.


4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Malmöhus nr 18 Brf


Område Mobilia/Södertorp
Byggår 1967
Adress
 • Ingenjörsgatan 4 - 14, 16 - 26
Antal lägenheter 252 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post info.malmohus18@gmail.com
Hemsida http://www.malmohus18.se/
Karta Se karta över området
Förvaltare Riksbyggen

Intresserad av Malmöhus nr 18 Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO