MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Höja/Vita Höja.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Höja/Vita Höja.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Vita Höja BRF Riksbyggen nr 20

Höja/Vita Höja
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Vita Höja BRF Riksbyggen nr 20

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsamverkan
- En neutral representant för Bostadsrättsägarna i din Brf

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR I DIN BRF

HÄR FÅR DU SVAR

1. Vem lämnar information om vår förening? Vår bostadsrättsförening har skyldighet att utse en ansvarig kontaktperson som är nåbar för ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson, enligt gällande undersökningsplikt i lagstiftning. Betänk här att muntlig eller skriftlig information från enskild föreningsrepresentant, mäklare eller förvaltare saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut i frågan.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373Riksbyggen Brf Vita Höja

ANSVARIG KONTAKTPERSON
Jan Mikael Hertzman-Ericson
Karolingatan 20 lgh 1803
21234 Malmö

Anita Lisbeth Birgitta PerlerupOrdinarie ledamot
Bengt Inge Lennart Bedelius Ordinarie ledamot
Elsa Monica Ordinarie ledamot
Jan-Inge Peter Persson Ordinarie ledamot
Lena Yvonne Runvik Ordinarie ledamot
Per Anders Magnus Lundahl Ordinarie ledamot
Jan Mikael Hertzman-Ericson Ordinarie ledamot, ordförande
Anel Halak Suppleant
Anita Ann-Christin Strand Suppleant
Connie Dollerup Larsen Suppleant
Jadranko Vukojevic Suppleant

Styrelse 
https://www.allabrf.se/riksbyggen-brf-vita-hoja-malmo/styrelse

Organisationsnummer 746000-8118
Gatuadress Karolingatan 1
Postnummer 21234
Ort MALMÖ
Epostadress styrelsen@vitahoja.se
Hemsida http://www.vitahoja.se
Äkta/oäkta förening Äkta
Allmänt om föreningen Bostadsrättsföreningen Vita Höja bildades 1969 och föreningens fastigheter är uppförda samma år. Föreningen består av 6 nio-våningshus med totalt 324 bostadsrätter fördelade på 1:or-3:or, samt affärslokalerna vid Höja centrum. Föreningen äger marken.

Föreningens fritidskommitté arrangerar ett flertal aktiviteter för medlemmarna varje år, t.ex. bussutfärder, dans- och grillkvällar, allsång, loppis, julmarknad m.m. Medlemmarna i föreningen har även möjlighet att vara med i olika studiecirklar, i föreningens regi. Föreningen har ett eget välutrustat gym, som är kostnadsfritt för medlemmarna att använda. Det finns även ett solarium i föreningen, i vilket man kan sola till självkostnadspris. Föreningen tillhandahåller även fastighetsskötare som medlemmarna kan ringa.
Föreningens ekonomiI dagsläget finns inget beslut taget.
Äger föreningen marken Ja
Antal lägenheter 324
Antal lokaler5
Renoveringar 

PÅGÅENDE OCH KOMMANDE RENOVERINGAR
Föreningen planerar för ett takbyte, men när är ännu inte bestämt.

UTFÖRDA RENOVERINGAR

2020: Ny belysning på gård, trapphus, vind, källare och garage.
2020: Breddning av parkeringsplatser.
2019: Gemensamma utrymmen.
2019: Huskropp utvändigt
2019: Markytor.
2018 - Relining av avloppstammarna och ny belysning.
2016 - Takfläktar är bytta.
2015 - Injustering av värmesystem och byte av värmeväxlare.
2014 - Totalrenovering värmecentraler med nya värmeväxlare och reglerutrustning. Även radiatorventiler är utbytta och elementen renspolade.
2011-2012 - Byte av garageportar. Avfallstankar till sopsortering med sopsugar installerade i källare. Avloppsstammar spolade.
1994 - Fasad
1984 - Fönster med ytterbåge i aluminium

Föreningen följer en underhållsplan.
ParkeringFöreningen har 272 parkeringsplatser med p-kort där man får ställa sig vart man vill. Parkeringsplatserna kostar 60 kr/mån. Föreningen har dessutom 120 garageplatserna som kostar 175 kr/mån.
Tv och bredbandFöreningen är ansluten till kabel-TV via Com Hem. Basutbudet ingår i månadsavgiften. Internet kan erhållas via Com Hem. För mer info om utbud och priser, besök www.comhem.se.
Överlåtelseavgift1208 kr
Pantsättningsavgift483 kr
Föreningen tillåter juridisk person som köpareNej
Överlåtelseavgift betalas avKöpare
GårdsplatsFöreningens gård är ett mycket attraktivt grönområde. På gården finns möjligheter till allehanda rekreation, t.ex. boulespel, grillning, fotboll, lekplatser eller bara avkoppling vid någon av föreningens många möblerade utemiljöer.
Gemensamma utrymmenI föreningen finns ett kostnadsfritt gym, gemensamhetslokal, bibliotek och hobbyrum. I varje hus som föreningen har finns det en tvättstuga med tillhörande mangelrum, torkrum och torktumlare. Tvättstugor är renoverade för några år sedan och är i fint skick.
ÖvrigtFör mer information besök föreningens hemsida: http:// www.vitahoja.se
BESKRIVNING FÖRENING OCH OMRÅDE
Brf Vita Höja bildades samma år som husen byggdes, 1969. Föreningen består av 6 st. 9-våningshus med totalt 324 lägenheter samt 5 affärslokaler upplåtna med hyresrätt vid Höja centrum. Föreningen äger marken. Vita Höja är ett populärt område för alla generationer. Området har fina innergårdar med lekplats och sittplatser för gamla och små.
_________________________________________________
FÖRENINGENS HEMSIDA
www.vitahoja.se
_________________________________________________
FÖRENINGENS NAMN OCH ORGANISATIONSNUMMER
Brf Vita Höja
Org nr: 746000-8118
_________________________________________________
BYGGÅR
1968
_________________________________________________
FÖRENINGENS ADRESSER
Karolingatan 1, 2, 4 - 20, 10 - 24, 14 - 30
_________________________________________________
KONTAKTPERSON, TELEFON OCH MAILADRESS
Josefine Magnusson. tfn. 040-597132
Jadranko (Jadde). tfn. 040-323056
Mail: styrelsen@vitahoja.se
_________________________________________________
BESÖKSADRESS OCH ÖPPETTIDER
Föreningens besöksadress: Karolingatan 1
Öppettider:
Måndag, Tisdag och Onsdag:             10.00 - 12.00
Torsdag:                                              15.00 - 18.00   
Fredag:                                                09.00 - 11.00
_________________________________________________
BEVAKNINGSJOUR
Info inom kort
_________________________________________________
FÖRENINGENS POSTADRESS
Karolingatan 1
21234 Malmö
_________________________________________________
FÖRVALTARENS NAMN, TELEFON OCH MAILADRESS
Riksbyggen
Tel: 0771 - 860 860
Mail: boa@riksbyggen.se
Mail: info@riksbyggen.se
Ekonomisk förvaltare: Riksbyggen
Teknisk förvaltare: Riksbyggen
_________________________________________________
PLANERADE AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR SAMT STÖRRE EKONOMISKA
HÄNDELSER
Månadsavgiften höjdes senast i januari 2017 med 10% eftersom föreningen har två större entreprenader i gång har de valt att göra avgiftshöjning stegvis. Eventuellt planeras avgiften att höjas med 7-8% i år men är ännu ej bestämt
_________________________________________________
GENOMFÖRDA RENOVERINGAR
2014 byttes undercentralerna och man gjorde en injustering av värmesystemet.
1994 Renoverades fasaderna
1984 3-glas fönster sattes in
1994, under hösten
2012 installerades sopsugar för matavfall till sopsorteringen och hösten
2014 byttes undercentralerna och man gjorde en injustering av värmesystemet med EB-metoden.
_________________________________________________
PLANERADE OCH PÅGÅENDE RENOVERINGAR
Just nu pågår re-lining av avloppsstammar samt stambyte av tappvattenstammarna som väntas vara klart till julen 2018.
Renovering av garage samt mindre underhåll/renoveringar så som ny belysning i trapphus m.m.
_________________________________________________
KOSTNADER VID ÖVERLÅTELSE
Engångsavgifter i samband med en överlåtelse; Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp, säljaren betalar (1113 kr år 2015) Pantsättningsavgift 1 % av gällande prisbasbelopp per pant (445 kr år 2015).
_________________________________________________
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemsavgift sker vanligen via att ett överlåtelseavtal undertecknas via din fastighetsmäklare.
_________________________________________________
VAD SKALL BIFOGAS VID MEDLEMSANSÖKAN?
Bifoga anställningsbevis eller inkomstbevis samt dina 3 senaste inkomstspecifikationer.
_________________________________________________
NYCKLAR OCH MAGNET-TAGAR TILL GEMENSAMMA UTRYMMEN
Vid överlåtelse genomförs en kontroll av de nycklar och magnet-tagar som tillhör föreningen. Säljaren ansvarar för att förlorade nycklar eller magnet-tagar ersätts
_________________________________________________
TILLSYN OCH BESIKTNING VID ÖVERLÅTELE
Vid överlåtelse genomför föreningens representant en tillsyn. Denna tillsyn skall ej förväxlas med den besiktning som köpare eller säljare genomför.
_________________________________________________
VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN?
I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-tv. Bostadsrättstillägget gällande din hemförsäkring ingår i avgiften. P-plats ingår i avgiften.
_________________________________________________
GEMENSAM EL SAMT GEMENSAM TILLÄGGSFÖRSÄKRING
Varje medlem ansvarar för eget el-abonnemang. Bostadsrättstillägget gällande din hemförsäkring ingår i avgiften.
_________________________________________________
VEM ÄGER FASTIGHETEN?
Info inom kort
_________________________________________________
FASTIGHETSBETECKNINGAR
Info inom kort
_________________________________________________
ANTAL BOSTADSRÄTTER, LOKALER SAMT HYRESLÄGENHETER
totalt 324 lägenheter samt 5 affärslokaler upplåtna med hyresrätt vid Höja centrum
_________________________________________________
LÄGENHETSFÖRDELNING
Info inom kort
_________________________________________________
ANTAL ENTRÉER OCH VÅNINGAR
Samtliga byggnader har 9 våningar
_________________________________________________
HISSAR OCH BALKONGER.
Hiss når markplan och källare i samtliga byggnader
_________________________________________________
UTRYMMEN SOM FÖLJER MED LÄGENHETEN
Till varje lägenhet följer ett förråd
_________________________________________________
TV OCH INTERNET
Tv och internet är anslutna via Com Hem. Basutbudet till Kabel-TV ingår i avgiften.
_________________________________________________
PARKERING OCH GARAGE
Om säljaren har en p-plats så kan denna tas över av den nya bostadsägaren. Annars kan man ansöka hos föreningen. Det kostar 15kr/månaden att hyra parkeringsplatsen. Garageplats finns även att hyra för 200kr/månad, kösystem tillämpas. Till lägenheten hör oftast en parkeringsplats och kostnaden för detta ingår i avgiften. Föreningen har idag 120 garageplatser och kostnaden är ca 125 kr/månad och kösystem tillämpas på de platser som är lediga.
_________________________________________________
TVÄTTUTRYMMEN
Tvättstugan finns i källaren och är nyligen renoverad med nyare maskiner. Tvättutrymmet finns i källaren med två tvättmaskiner, torktumlare, torkrum.
_________________________________________________
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Det ett eget välutrustat gym, som är fullt i klass med ett kommersiellt gym. Det är kostnadsfritt för medlemmarna att använda, och används av såväl gammal som ung. Föreningen har även en mindre festlokal som man kan hyra.
_________________________________________________
GEMENSAMMA AKTIVITETER
Föreningens fritidskommitté arrangerar ett flertal aktiviteter för medlemmarna varje år, t.ex. bussutfärder, dans-, grill- och allsångs-kvällar m.m. Medlemmarna i föreningen har även då och då, möjlighet att vara med i olika studiecirklar i föreningens regi.
_________________________________________________
UTOMHUS
En välskött innergård på ett mycket attraktivt grönområde. På innergården finns möjligheter till allehanda rekreation, t.ex. boulespel, grillning, fotboll, lekplatser eller bara avkoppling vid någon av föreningens många, populära möblerade utemiljöer.
_________________________________________________
DETTA FINNS I DIN NÄRHET
Intill området finns mataffär, konditori, frisör samt blomsterbutik. Större utbud av butiker finns närmast vid Jägersro. Höja Förskola finns intill bostadsområdet. Sommarängens Förskola samt Almgårdens Förskola finns också inom kort promenad.
_________________________________________________
KOMMUNIKATIONER
Trygga cykelbanor leder mot Malmös hjärta. Det finns dessutom bra bussförbindelser.  Busshållplats till Stadslinjen 5 ligger endast på några minuters gångavstånd. Med bil tar man sig snabbt och enkelt ut på både Inre och Yttre Ringvägen.
_________________________________________________
JURIDISKA VILLKOR OCH SÄRSKILDA REGLER
Föreningen godkänner ej juridisk person som ägare. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen tillåter delat ägande. Ex. att förälder som ej är mantalsskriven på lägenhetens adress är delägare.
_________________________________________________
UTHYRNING I ANDRA HAND
Föreningen tillämpar restriktiva villkor för uthyrning i andra hand. Detta innebär att föreningen måste godkänna upplåtelser i andra hand samt ha kännedom om vem som bebor lägenheten.
_________________________________________________
RENOVERING I LÄGENHET
Renoveringar i lägenheter måste genomföras fackmannamässigt gällande elsäkerhet vid elinstallation samt behörighet vid ombyggnad av våtrum etc.
Vattenskador uppstår många gånger beroende på felaktigt renoverade badrum. Kolla med din föreningsrepresentant innan du påbörjar större renovering.
_________________________________________________
INFORMATION
Informationen är hämtad via Direktbostad.se. Direktbostad ansvarar ej för att ovanstående information är korrekt. Kontrollera därför med föreningens representant eller förvaltare innan information används som beslutsunderlag. Styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarar endast för information lämnad i föreningens årsredovisning.
_________________________________________________
ATT TÄNKA PÅ INFÖR FÖRSÄLJNING
1. Se över dina lån. Tänk på att bindningstider förlängs
automatiskt med ökade lösenkostnader som följd.
2. Det som är fast monterat för stadigvarande bruk
ingår i försäljningen om inget annat angivits.
_________________________________________________
ATT TÄNKA PÅ VID ÖVERLÅTELSEN
1. Tillträde och nycklar ges när medlemskap och slutbetalning är klar.
2. Köparen har möjlighet att kontrollera städning samt att lägenhetens standard fortfarande är i det skick som vid kontraktsskrivningen innan tillträdesdagen.
3. Köparens kontroll av lägenhetens skick bör vara genomförd
innan kontraktsskrivningen eller med hjälp av besiktningsförbehåll.
_________________________________________________
ATT TÄNKA PÅ VID FLYTTNINGEN
1. Rengöring av både lägenhet och tillhörande förråd
2. Elavläsning, ange den nya abonnentens personnummer
3. Avbeställning Autogiro månadsavgift och ev. bredband
4. Överlämning av nycklar och det som tillhör lägenheten
5. Adressändring www.adressandring.se
_________________________________________________

FÖRENINGENS NAMN

Riksbyggen Vita Höja

FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER

746000-8118

FÖRENINGSFORM

Bostadsrättsförening

ÄKTA/OÄKTA FÖRENING

Äkta förening

TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?

Föreningen tillåter delat ägande mellan förälder och barn. Minsta ägarandel ska vara 10%.

TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?

Nej

AVGIFT

I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-tv. Tillkommer gör ett obligatoriskt tillägg gällande värme. Se detaljerad info under driftkostnad.

FÖRENINGENS HEMSIDA

Riksbyggen Vita Höja

Om föreningen

ANTAL LÄGENHETER

324 st

ANTAL LOKALER

5 st

BYGGÅR

1969

ÄGER FÖRENINGEN MARKEN

Ja

PARKERING

Föreningen har 272 parkeringsplatser med p-kort där man får ställa sig vart man vill. Parkeringsplatserna kostar 60 kr/mån.
120 garageplatserna som kostar 175 kr/mån och kötiden anses vara 4-5 år

ALLMÄN INFORMATION

Föreningen består av 6 niovåningshus med totalt 324 lägenheter samt affärslokaler vid Höja centrum.
Fastigheten är upplåten med tomträtt genom ett tomträttsavtal med Malmö kommun. Nytt tomträttsavtal från och med 2021-01-01

Tvättstuga: Det finns 6 st tvättstugor med 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 mangelrum med stenmangel och elmangel samt 2 torkrum

Förvaring: vindsförråd ingår. Källar/cykelförråd sätter man upp sig i kö

Hur debiteras elen: Föreningen har inte gemensam el, varje lägenhet har eget abonnemang

Ekonomisk förvaltning: Riksbyggen

Tillsyn: görs i samband med överlåtelse

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.vitahoja.se
Mail: styrelsen@vitahoja.se
Ordf: Mikael Hertzman-Ericsson

FÖRENINGENS EKONOMI

Senaste avgiftshöjning 2022-01-01 med 5%.
I dagsläget finns inga beslut om avgiftshöjningar.

FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR

Gjorda renoveringar:
1984: Fönster med ytterbåge i aluminium
1994: Fasad
2011/2012: Byte av garageportar
2012: Avfallstankar till sopsortering med sopsugar installerade i källare.
2012: Avloppsstammar spolade.
2014: Totalrenovering värmecentraler med nya värmeväxlare och reglerutrustning. Även radiatorventiler är utbytta och elementen renspolade.
2015: Injustering av värmesystem och byte av värmeväxlare. Hissar, fasader och lekplatser renoverade.
2016: Takfläktar är bytta.
2017: Byte av tappvattenstammar och utför relining av avloppsstammarna.
2018: Relining.
2019: Gemensamma utrymmen.
2019: Huskropp utvändigt
2019: Markytor.
2020: Ny belysning på gård, trapphus, vind, källare och garage.
2020: Bredning av parkeringsplatser.
2020: Höja centrum har relinat sina avloppsrör.

Planerade renoveringar:
Gemensam el IMD ska införas.
Föreningen håller på med att ta fram en utredning för framtida underhållsprojekt. Närmast i tiden ligger ett takbyte.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Föreningen har ett eget välutrustat gym samt ett bibliotek.

GÅRDSPLATS

På gården finns möjlighet till allehanda rekreation, t.ex. boulespel, grillning, fotboll, lekplatser eller bara avkoppling vid någon av föreningens många, populära möblerade utemiljöer.

FÖRSÄKRING

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

ÖVRIGT OM FÖRENINGEN

Föreningens fritidskommitté arrangerar ett flertal aktiviteter för medlemmarna varje år, t.ex. bussutfärder, dans-, grill- och allsångs-kvällar m.m.
4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Vita Höja BRF Riksbyggen nr 20


Område Höja/Vita Höja
Byggår 1969
Adress
 • Karolingatan 1, 2, 4 - 20, 10 - 24, 14 - 30
Huskroppar 6 st
Antal lägenheter 324 st
Våningar 9 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post styrelsen@vitahoja.se
Hemsida http://www.vitahoja.se/
Karta Se karta över området
Förvaltare Riksbyggen

Intresserad av Vita Höja BRF Riksbyggen nr 20? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO