MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Slottsstaden/Ribersborg.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Slottsstaden/Ribersborg.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Regementet Brf

Slottsstaden/Ribersborg
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Regementet Brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

PETER DIETZ BESVARAR FRÅGOR GÄLLANDE DIN BRF ALLA DAGAR

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.
9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll.Brf Regementet

ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 19
ANTAL LOKALER 2
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1313*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Ja. Föreningen kan godkänna delat ägande samt juridiska personer som medlemmar.
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Ja

*Betalas av köpare

Allmänt om föreningen

Brf Regementet består av 19 lägenheter med bostadsrätt och 2 lokaler med hyresrätt. Föreningen bildades 2003 och under 2010 förvärvades fastigheten Erikstorp 8.
SBC sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Tomten är friköpt och föreningen är äkta.

Föreningen har ett gemensamt elabonnemang vilket innebär lägre elkostnader för respektive hushåll.

Medlemskap
Föreningen kan godkänna delat ägande
Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.

Uppgifterna är hämtade ifrån föreningens årsredovisning och ordförande.

Blivande köpare ombedes kontrollera uppgifterna med berörd förening. Vänligen be mäklaren om kontaktuppgifter till föreningen.

Föreningens ekonomi

Avgiftshöjning med 3% den 1 Januari 2023 (Kontrollerat 2022-11-08)

Försäkring

I månadsavgiften ingår kollektivt bostadsrättstillägg då fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Ingår även ansvarsförsäkring för styrelsen.

Renoveringar - Utförda och planerade

Utförda renoveringar
Relining avloppsstammar kök (årtal okänt)
2007 Putsfasad mot gata, gård renoverades och balkongerna genomgick en renovering.
2012 Taket lades om. Balkonger besiktigades och godkändes (utan anmärkningar).
2013 Fönsterrenovering och tätning av ytterdörrar för drag.
2014-2015 Stambyte och badrumsrenovering.
2015 Installation av postboxar.
2016-2017 Elrenovering, nya elcentraler, nya stigare till och jordning av uttag i samtliga lägenheter. Övergång till gemensam el. Förberedelse för anslutning till fibernät. OVK besiktning.
2017 Ny fjärrvärmeväxlare för lägre energiförbrukning framöver.
2018 Tvättstuga totalrenovering inkl nya maskiner. Fiberinstallation. Putsning av mur, dränering, lagning av källarfönster, renssilar till stuprör
2019 Fönster - utvändig ommålning samtliga lägenheter ut mot gatan
2020 Låsbyte tvättstuga. Nya haspar och släplist entrédörr.
2021 Fönster åtgärd av rötskada och putslagning. Byte av avloppsledningar i tvättstugan samt i kök lgh A1002 och A1102

Planerat underhåll: (Kontrollerat 2022-10-05)
Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och 2025
2022 OVK besiktning ska göras under november
2022-2023 Avloppsstammar - undersöka om det finns behov av stambyte (detta är för tillfället pausat)
2023 Ytterdörrar - undersöka om det finns behov av byte
2024 Upprustning av fönster mot innergården
2025 Fasad, omputsning.

Parkering

Boendeparkering råder i området. Hänvisar till Malmö Stad.

TV/bredband

Föreningen har ett kollektivt avtal via Telia. Ett obligatoriskt tillägg på 300 kr tillkommer månadsvis.
Telia Bredband Fiber 250/250 Mbit/s

Gårdsplats/innergård

Föreningen har en trevlig gårdsmiljö där det finns utemöbler samt grillplats. Här finns även cykelparkering.

Gemensamma utrymmen

Det finns en tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare samt två torkskåp.

Övrigt

Ingen tillsyn görs vid överlåtelse.

Förening: Brf Regementet Malmö
Kommun: Malmö
Byggår: 1929
Byggnadstyp: Gathus
Hiss: Hiss finns
Parkering: I området råder boendeparkering. För mer information se: www.malmo.se

Uppvärmning:
TV och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV och fiberoptiskt bredband via Telia.
Allmänt om föreningen: Brf Regementet Malmö. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 19 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Det finns även 2 hyresrättslokaler.

Föreningen köpte fastigheten 2010 (äger marken).

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 208 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 483 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2021.

I föreningen finns en gemensam tvättstuga som är belägen på gårdsplan och utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Bokning sker i tvättstugan.

Föreningen har en trivsam innergård med gräsytor, blomstrande rabatter, grillplats och gemensamma utemöbler. På gården finns även cykelparkering.

Föreningen anordnar gemensam vår- och höststädning av innergården för allas trivsel.

RENOVERINGAR

2007 Nya balkonger.
2011 Inspekterades balkongerna utan anmärkning.
2012 Nytt tak och skorstenar.
2013 Renovering av fönster och tätning av samtliga lägenhetsdörrar.
2014 Byttes avloppsstammar och badrumsrenovering.
2015 Installation av postboxar och råttstopp.
2016/2017 totalrenovering av el. Nya undercentraler installerades, stigarna byttes ut, jordade uttag sattes in i samtliga lägenheter.
2017 Installation av ny fjärrvärmeväxlare och styrutrustning.
2018 Totalrenovering av tvättstuga, putsning av mur ner till tvättstugan, lagning av källarfönster, renssilar till stuprör. La om en del marktegel vid tvättstugan för att förhindra att vatten rann ner.
2019 Ommålning av fönster utåt gatan.
2020 Nya haspar och montering av släplist på entrédörr och dörr mot innergården.
2020 Låsbyte samt nya nycklar till tvättstuga.
2021 Avloppsledningar i tvättstugan.

Byte av avloppsstammar i samtliga badrum är utfört.

OVK besiktning ska göras innan årsskiftet 2022-2023.
I dagsläget finns inga planer på eller pågående renoveringar.

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till 2025.

2019 började föreningen att undersöka möjligheterna till att bygga vindsvåningar och föreningen har varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.

Byggnadsår 1929
Fjärrvärme
Fönster: 2-glas
Fastighetsbet. Erikstorp 8

Brf Regementet
19 lägenheter samt två lokaler i föreningen.

Brf Regementet förvaltas av Bredablick Förvaltning med hemsida www.bredablickforvaltning.se

3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Regementet Brf


Område Slottsstaden/Ribersborg
Byggår 1929
Adress
  • Regementsgatan 9
Huskroppar 1 st
Antal lägenheter 19 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
E-post info@direktbostad.se
Karta Se karta över området
Förvaltare Bredablick

Intresserad av Regementet Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO