MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Höja/Gula Höja.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Höja/Gula Höja.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Gula Höja brf

Höja/Gula Höja
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Gula Höja brf

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsamverkan
- En neutral representant för Bostadsrättsägarna i din Brf

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR I DIN BRF

HÄR FÅR DU SVAR

1. Vem lämnar information om vår förening? Vår bostadsrättsförening har skyldighet att utse en ansvarig kontaktperson som är nåbar för ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson, enligt gällande undersökningsplikt i lagstiftning. Betänk här att muntlig eller skriftlig information från enskild föreningsrepresentant, mäklare eller förvaltare saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut i frågan.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373

Brf Gula Höja

KONTAKTPERSON
Attila Forai

Västra Skrävlingevägen 189 lgh 1202
21234 Malmö

Mujo Pondro

Västra Skrävlingevägen 141 lgh 1001
21234 Malmö

Alf Johan Martin Persson Ordinarie ledamot
Anders Björn Erik Franzén Ordinarie ledamot
Kerstin Anette Magdalena Rosengren Ordinarie ledamot
Mujo Pondro Ordinarie ledamot
Attila Forai Ordinarie ledamot, ordförande
Anna Camilla Göransson Suppleant
Ermin JelacicSuppleantJeton Momcilla Suppleant
Kristina Anna Maria Quist Suppleant
Mario Mihovilovic Suppleant

https://www.allabrf.se/riksbyggen-brf-gula-hoja-malmo/styrelse

ORGANISATIONSNUMMER: 746000-9934
Kontakt: Attila Forai
Tel: 040-49 65 55 
Mail: brf@gulahoja.se 
Hemsida: www.gulahoja.se 

ÄKTA/OÄKTA FÖRENING
Äkta förening
TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?
Ja. Föreningen accepterar delat ägande mellan t.ex. förälder/barn men föredrar att föräldrar köper och hyr ut i andrahand till barnet istället.
TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?
Nej
AVGIFT
I avgiften ingår vatten och bostadsrättstillägg. Tillkommer gör ett obligatoriskt tillägg för värme och balkonginglasning. Tillkommer gör även en fast elkostnad om 25 kr/mån. El avläses separat och debiteras enligt förbrukning. Se driftkostnad för total månadsavgift.
FÖRENINGENS HEMSIDA
Brf Gula Höja
Om föreningen
ANTAL LÄGENHETER
648 st
ANTAL LOKALER
174 st
BYGGÅR
1968-1970
BYGGÅR KOMMENTAR
Föreningen bildades: 1967
ÄGER FÖRENINGEN MARKEN
Föreningen innehar marken med tomträtt, avtalet omförhandlades 2021-01-01.
PARKERING
Garage och parkeringsplatser finns i föreningen. MC-parkering finns i begränsad omfattning. Separat kölista för detta. Garage 309 kr/mån. Fri parkering i området längs Västra Skrävlingevägen.
ALLMÄN INFORMATION
Tvättstuga: Föreningen har totalt 36 st tvättstugor fördelade på de olika husen. Dessa är placerade i källaren. Respektive tvättstuga är utrustad med tvättmaskin, torktumlare samt torkrum.

Förvaring: Till varje lägenhet finns ett lägenhetsförråd placerat i källaren.

Ekonomisk förvaltning: Riksbyggen.

Hur debiteras elen: Föreningen har gemensam el som debiteras efter förbrukning.

Tillsyn: Föreningen utför inte tillsyn i samband med överlåtelsen.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.gulahoja.se
Mail: brf@gulahoja.se
Tel: 040-49 65 55
Ordf: Attila Forai
FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningen har för närvarande inga beslutade avgiftshöjningar.
FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR
Föreningens planerande renoveringar:
Utbyte av porttelefon och taggsystem
Forts. källardörrsbyte
Stamspolning av avloppsrör okt-nov 2022

Föreningens pågående/löpande renoveringar:
Byte av värmesystem
Byte av källardörrar är ett löpande arbete, föreningen bytte ca en tredjedel av dörrarna våren 2022.
Renovering av gårdarna pågår, men de större arbetena är klara.

Föreningen har upprättat en underhållsplan som följs.
Vatten- och avloppsstammar kontrolleras med jämna mellanrum, och anses vara i gott skick. Elen är i gott skick och kontrolleras med jämna mellanrum.

Föreningens utförda renoveringar:
2020-2021 Utbyte av porttelefon och taggsystem
2018-2019 Tätning av garagetak
2012-2019 Omfogning fasader
2017-2018 Omläggning takpapp
2015-2017 Lekplatser
2017 Kollektivt ansluta databredbandet (fiber) till Ownit.
2016-2017 Spolning av avloppstammar.
2012 Installation av jordfelsbrytare
2011 Byte av belysning i trapphusen rörelsestyrda LED-armaturer
2010 Gemensam el infördes
2010 Jordfelsbrytare installerades i samtliga lägenheter
2003 Balkongerna byggdes ut och glasades in
1985-1986 Fönstren byttes till 2+1-glas aluminium
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Föreningen har en fritidslokal, träningslokal, bastu, solarium och bordtennis. För dig som tycker om att snickra och måla men som inte har någonstans att vara har föreningen låtit inreda två lokaler för detta ändamål.
FÖRSÄKRING

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

BESKRIVNING FÖRENING OCH OMRÅDE
BRF Gula Höjas hus är byggda 1969 och belägna på det bostadsrättstäta området, Gula Höja. Intill finns en fridfull villaidyll från 1920-talet. Lägenheterna består av ett- till fyrarumslägenheter. Byggnaderna består av flera gul-teglade trevåningshus med totalt 648 lägenheter. Till föreningen hör, 361 garageplatser samt 390 p-platser. Föreningen har även 33 parkeringsplatser för besökare, ett 100-tal separata hobbylokaler för uthyrning, bastu, solarium, gym, biljardrum, pingisrum, festlokal för uthyrning samt samlingslokal. Kommunikationer till centrum hittar du inom gångavstånd. Tar du dig söderut hittar du Jägersro-området med hästkapplöpning och intilliggande köpcentrum. Norrut finner du Bulltofta-området. Mataffär finns inom gångavstånd.
_________________________________________________
FÖRENINGENS HEMSIDA
www.gulahoja.se
_________________________________________________
FÖRENINGENS NAMN OCH ORGANISATIONSNUMMER
Namn: Riksbyggens Brf Gula Höja
Org nr: 746000-9934
_________________________________________________
KONTAKTPERSON, TELEFON OCH MAILADRESS
Kontaktperson: Rolf Hansson
Telefonnummer: 040-496555
Email: brf@gulahoja.se
_________________________________________________
BESÖKSADRESS OCH ÖPPETTIDER
Besöksadress: V Skrävlingevägen 83 A
Besökstid: Mån och torsdag kl 15,00 - 18,00
(under juni-augusti kl 15,00-17,00
Tis och Ons kl 10,00 -12,00
Kontoret har stängt 4 veckor under sommaren
_________________________________________________
BEVAKNINGSJOUR
Info kommer inom kort
_________________________________________________
FÖRENINGENS POSTADRESS
Brf Gula Höja
V Skrävlingevägen 83 A
21234 Malmö
_________________________________________________
FÖRVALTARENS NAMN, TELEFON OCH MAILADRESS
Riksbyggen
Tel: 0771 - 860 860
Mail: boa@riksbyggen.se
Mail: info@riksbyggen.se
Ekonomisk förvaltare: Riksbyggen
Teknisk förvaltare: Riksbyggen
_________________________________________________
PLANERADE AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR SAMT STÖRRE EKONOMISKA
HÄNDELSER
Grundavgiften höjdes med 1% i januari 2016. Det obligatoriska tillägget för bränsle höjdes då 3,5 %. Föreningen höjde grundavgiften med 2,5 % fr.o.m. 1 januari 2017. Tanken är att avgiften kommer att höjas årligen enligt index med 1-2%.
_________________________________________________
GENOMFÖRDA RENOVERINGAR OCH FÖRENINGSENS PLANERING
- 2013 Breddning och asfaltering av p-platser. - 2012/2013 Fasad renovering. - 2012/2013 Sett över tak. - 2010 Jordfelsbrytare i lägenheterna och gemensamt elavtal - 2009 Vatten och avloppsstammar i både kök och badrum filmas och spolas. - 2009 Garagen målas. - 2003 Inglasning av balkonger. - 2001 Ommålning av tvättstugor och trapphus. -1985/1986 Fönsterbyte.
_________________________________________________
PLANERADE RENOVERINGAR
Föreningen har beslutat att man ska byta tak under 2016 samt löpande underhåll av fasaderna. Takrenoveringen har påbörjats 2016. Man börjar då med jämna husnummer. Udda husnummer skall renoveras under 2017 och 2018. Man skall även måla trappuppgångar samt entrétak. Föreningen planerar även att spola avloppen samt rensa ventilationskanalerna.
_________________________________________________
KOSTNADER VID ÖVERLÅTELSE
Pantsättningsavgift: ca. 448 kr/pant. Överlåtelseavgift: ca. 1120 kr som betalas av säljare.
_________________________________________________
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
Köparen/köparna måste bli medlem i bostadsrättsföreningen. Ansökan sker i samband med att undertecknat överlåtelseavtal skickas till Riksbyggen i Västerås. Samtidigt begär säljaren sitt utträde.
_________________________________________________
NYCKLAR OCH MAGNET-TAGAR TILL GEMENSAMMA UTRYMMEN
Kodade nycklar samt magnet-taggar överlämnas vid tillträdesdagen. Eventuellt försvunna bekostas av säljaren om inte annan överenskommelse gjorts parterna emellan.
_________________________________________________
TILLSYN OCH BESIKTNING VID ÖVERLÅTELE
En eventuell tillsyn kan komma att genomföras via bostadsrättsföreningen i samband med överlåtelse. Denna skall ej förväxlas med besiktning. En besiktning bekostas i förekommande fall av köparen. Det är därför viktigt att köpare och säljare är överens om det skick lägenheter överlåts i.
_________________________________________________
VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN?
I månadsavgiften ingår värme och vatten sant kabel-tv.
_________________________________________________
KOLLEKTIV INTERNET
1 januari 2017 blev föreningen kollektivt anslutna till internet via leverantör Ownit, med en hastighet på 100 Mb (kostnad för detta ligger inkl. i upptagen månadsavgift)
_________________________________________________
GEMENSAM EL SAMT GEMENSAM TILLÄGGSFÖRSÄKRING
Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.
Föreningen har gemensamt elavtal med individuell enhetsmätning, som debiteras på månadsavgiften.
_________________________________________________
VEM ÄGER FASTIGHETEN?
Föreningen innehar marken med tomträtt. Nästa omförhandling sker ca 2020. Det finns 648 lägenheter i föreningen och samtliga innehas med bostadsrätt.
_________________________________________________
FASTIGHETSBETECKNINGAR OCH BYGGÅR
1969/1970
_________________________________________________
ANTAL BYGGNADER PÅ FÖRENINGENS MARK
Kommer inom kort
_________________________________________________
ANTAL BOSTADSRÄTTER, LOKALER SAMT HYRESLÄGENHETER
Byggnaderna består av flera gul-teglade trevåningshus med totalt 648 lägenheter och 167 lokaler.
_________________________________________________
ANTAL ENTRÉER OCH VÅNINGAR
Kommer info inom kort
_________________________________________________
HISSAR OCH BALKONGER
Föreningens byggnader saknar hiss. De flesta lägenheter har stor inglasad balkong
_________________________________________________
UTRYMMEN SOM FÖLJER MED LÄGENHETEN
Till varje lägenhet följer ett förråd
_________________________________________________
TV OCH INTERNET
Föreningen har kabel-TV via Sydantenn, basutbudet ingår i månadsavgiften. Internet: Fr.o.m.
1 januari 2017 blev föreningen kollektivt anslutna till internet via leverantör Ownit, med en hastighet på 100 Mb (kostnad för detta ligger inkl. i upptagen månadsavgift)
_________________________________________________
PARKERING OCH GARAGE
Till föreningen hör, 361 garageplatser samt 390 p-platser. Föreningen har även 33 parkeringsplatser för besökare.
_________________________________________________
TVÄTTUTRYMMEN
Utrustningen består av 3 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkrum och en stenmangel.
_________________________________________________
GEMENSAMMA UTRYMMEN
I föreningen finns fri tillgång till barnvagnsrum, boulebana och två hobbyrum. Mot avgift finns det även tillgång till bastu, solarie-, pingis- och biljardrum, träningslokal och festlokal.
_________________________________________________
GEMENSAMMA AKTIVITETER
Föreningen anordnar gemensamma trivsel-aktiviteter
_________________________________________________
UTOMHUS
I området finns gemensamma grillplatser samt plats för den yngre generationen att leka.
_________________________________________________
DETTA FINNS I DIN NÄRHET
Närhet finns till mataffär.
_________________________________________________
KOMMUNIKATIONER
Kommunikationer finns inom gångavstånd
_________________________________________________
JURIDISKA VILLKOR OCH SÄRSKILDA REGLER
Föreningen godkänner ej juridisk person som ägare. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen tillåter delat ägande. Ex. att förälder som ej är mantalsskriven på lägenhetens adress är delägare. Fördelning godkänns utifrån det enskilda fallet.
_________________________________________________
UTHYRNING I ANDRA HAND
Föreningen tillämpar restriktiva villkor för uthyrning i andra hand. Detta innebär att föreningen måste godkänna upplåtelser i andra hand samt ha kännedom om vem som bebor lägenheten.
_________________________________________________
RENOVERING I LÄGENHET
Renoveringar i lägenheter måste genomföras fackmannamässigt gällande elsäkerhet vid elinstallation samt behörighet vid ombyggnad av våtrum etc.
Vattenskador uppstår många gånger beroende på felaktigt renoverade badrum. Kolla med din föreningsrepresentant innan du påbörjar större renovering.
_________________________________________________
EVV-INTYG
El - Ventilation - VVS
Direktbostad hjälper dig med EVV-intyg när du köper eller säljer bostadsrätten.
_________________________________________________

FÖRENINGENS NAMN

Brf Gula Höja

FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER

746000-9934

FÖRENINGSFORM

Bostadsrättsförening

ÄKTA/OÄKTA FÖRENING

Äkta förening

TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?

Ja. Föreningen accepterar delat ägande mellan t.ex. förälder/barn men föredrar att föräldrar köper och hyr ut i andrahand till barnet istället.

TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?

Nej

AVGIFT

I avgiften ingår vatten och sophämtning. Tillkommer gör ett obligatoriskt tillägg för fast elkostnad på 25 kr/mån. Tillkommer gör även avgift för elen som debiteras enl. förbrukning samt ev. balkonginglasning. Se driftkostnad för total månadsavgift.

FÖRENINGENS HEMSIDA

Brf Gula Höja

Om föreningen

ANTAL LÄGENHETER

648 st

ANTAL LOKALER

174 st

BYGGÅR

1968-1970

BYGGÅR KOMMENTAR

Föreningen bildades: 1967

ÄGER FÖRENINGEN MARKEN

Föreningen innehar marken med tomträtt, avtalet omförhandlades 2021-01-01.

PARKERING

Garage och parkeringsplatser finns i föreningen. MC-parkering finns i begränsad omfattning. Separat kölista för detta. Garage 309 kr/mån. Fri parkering i området längs Västra Skrävlingevägen.

ALLMÄN INFORMATION

Tvättstuga: Föreningen har totalt 36 st tvättstugor som är placerade i källarna, fördelade på de olika husen. Utrustat med tvättmaskin, torktumlare samt torkrum.

Förvaring: Till varje lägenhet finns ett lägenhetsförråd placerat i källaren.

Ekonomisk förvaltning: Riksbyggen.

Hur debiteras elen: Föreningen har gemensam el som debiteras efter förbrukning.

Tillsyn: Föreningen utför inte tillsyn i samband med överlåtelsen.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.gulahoja.se
Mail: brf@gulahoja.se
Tel: 040-49 65 55
Ordf: Veton Kalici

FÖRENINGENS EKONOMI

Föreningen gjorde en höjning på 5% på grundavgiften och 3% på hyresobjekten. Ingen planerad höjning 2022.

FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR

Föreningens planerande renoveringar:
Utbyte av porttelefon och taggsystem - planerad leverans Q3, 2022 men inte med säkerhet
Forts. källardörrsbyte

Föreningens pågående/löpande renoveringar:
Källardörrar är ett löpande arbete, föreningen byter ca en tredjedel av dem nu i vår 2022
Renovering gårdarna pågår, men de större arbetena är klara

Föreningen har upprättat en underhållsplan som följs.
Vatten- och avloppsstammar kontrolleras med jämna mellanrum, och anses vara i gott skick. Elen är i gott skick och kontrolleras med jämna mellanrum.

Föreningens utförda renoveringar:
2020-2021 Utbyte av porttelefon och taggsystem
2018-2019 Tätning av garagetak
2012-2019 Omfogning fasader
2017-2018 Omläggning takpapp
2015-2017 Lekplatser
2017 Kollektivt ansluta databredbandet (fiber) till Ownit.
2016-2017 Spolning av avloppstammar.
2012 Installation av jordfelsbrytare
2011 Byte av belysning i trapphusen rörelsestyrda LED-armaturer
2010 Gemensam el infördes
2010 Jordfelsbrytare installerades i samtliga lägenheter
2003 Balkongerna byggdes ut och glasades in
1985-1986 Fönstren byttes till 2+1-glas aluminium

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Föreningen har en fritidslokal, träningslokal, bastu, solarium och bordtennis. För dig som tycker om att snickra och måla men som inte har någonstans att vara har föreningen låtit inreda två lokaler för detta ändamål.

FÖRSÄKRING

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.
5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Gula Höja brf


Område Höja/Gula Höja
Byggår 1969
Adress
 • Västra Skrävlingevägen 83 -115
 • Västra Skrävlingevägen 84-102, 104-124, 117-151, 126-144,153-185, 187-217,
Huskroppar 29 st
Entréer 94 st
Antal lägenheter 648 st
Våningar 3 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post brf@gulahoja.se
Hemsida http://www.gulahoja.se/
Karta Se karta över området
Förvaltare Riksbyggen
Telefon 040-496555

Intresserad av Gula Höja brf ? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO