MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Höja/Röda Höja.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Höja/Röda Höja.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Röda Höja Brf

Höja/Röda Höja
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Röda Höja Brf

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsamverkan
- En neutral representant för Bostadsrättsägarna i din Brf

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR I DIN BRF

HÄR FÅR DU SVAR

1. Vem lämnar information om vår förening? Vår bostadsrättsförening har skyldighet att utse en ansvarig kontaktperson som är nåbar för ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson, enligt gällande undersökningsplikt i lagstiftning. Betänk här att muntlig eller skriftlig information från enskild föreningsrepresentant, mäklare eller förvaltare saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut i frågan.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373
Riksbyggens Brf Röda Höja

http://www.rodahoja.se/
styrelsen@rodahoja.se
Kontakt: https://www.xn--rdahja-wxad.se/kontakt/vem-ska-jag-kontakta
Kontakt: Brf Röda Höja - Styrelsen (xn--rdahja-wxad.se)
Barbro Monika Follrud Ordinarie ledamot 
 TFN: 070-912 27 89.

Jan Jonas Mikael Lindgren Ordinarie ledamot, ordförande

Styrelse 
https://www.allabrf.se/riksbyggen-brf-roda-hoja-malmo/styrelse

Jonas Jan Mikael 
Lindgren
Sergeantgatan 15 lgh 1001
21233 Malmö

Äkta/oäkta förening: Äkta
Äger föreningen marken: Ja
Antal lägenheter: 366
Antal lokaler: 7
Allmänt om föreningen: Riksbyggens Brf Röda Höja. Föreningen köpte fastigheten 1966. I föreningen finns 7 lokaler, varav 5 upplåts med hyresrätt medan 2 disponeras av föreningen. Till föreningen hör adresserna Högatorpsvägen 1-37, Höjagatan 2-34, Sergeantgatan 1-33.

Föreningen har planerade årliga avgiftshöjningar vid varje årsskifte. Den exakta procentsatsen beslutas vid budgetsammanträdet, som vanligen ligger i augusti. I dagsläget finns inga vidare beslut tagna (2023-02-09)

I föreningen finns gemensamma tvättstugor som är belägna i ett källarhus per gård. Tvättstugorna är utrustade med 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 mangel samt 2 torkrum. Cykelrum finns i föreningens källare och cykelskjul finns att tillgå utomhus.

Föreningen har ett flertal grönskande innergårdar med tillgång till pergola med sitt- och grillmöjligheter. Det finns även lekplatser på alla innergårdar för de allra minsta.
Besök gärna föreningens hemsida för mer information: www.rodahoja.se
Parkering: I föreningen finns 282 parkeringsplatser (varav 24 med laddstolpe), 125 garageplatser och 12 MC-platser. Parkeringsplats kan hyras till en kostnad om ca 64 kr/månad och garageplats till en kostnad om ca 290 kr/månad (för de med laddplats är det exkl förbrukning) samt MC-plats om 70 kr/månad. Kösystem tillämpas, varierande kötid.

En årlig avgiftshöjning för parkerings- och garageplatser sker med ca 3 % årligen. I övrigt råder fri parkering i området, för mer information se www.malmo.se
Överlåtelseavgift och pantsättning: En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 313 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 525 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023.
HUS
Byggår: 1966-1968
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Hiss: Hiss finns ej
Uppvärmning: Fjärrvärme
Tv och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV via Tele 2 och fiberoptiskt bredband via Telenor.
RENOVERINGAR
2005 byggdes miljöhus.
2009 renoverades balkongsidan och en PCB-sanering genomfördes.
2010-2013 renoverades fasaderna.
2011 tätades garaget och utomhusparkeringen asfalterades om.
2013 installerades nyckel- och passersystem.
2014 sattes LED-belysning upp i all stolpbelysning.
2015 byttes styrutrustning i värmecentralen.
2015-2016 renoverades lekplatserna.
2016 infördes individuell mätning och debitering av el.
2017 renoverades uteplatser och belysning byttes på gårdarna och i gemensamma utrymmen inomhus.
2017-2018 byttes tvättutrustning i tvättstugorna.
2020 byttes utrustning i värmecentralerna och dagvattennätet renoverades.
2021 renoverades dagvattennätet och värmeinjustering genomfördes.
2021-2022 relinades avloppsstammarna.

Pågående är byte av tappvattenstammarna vilket beräknas vara klart under första kvartalet 2023. Pågående är även utbyte av kulvertledningar (värme-kall- och varmvatten i marken).

Efter stamrenoveringarna planeras renovering av tak och fasader, installation av solceller och värmeåtervinning, tilläggsisolering av vindar, individuell mätning av varmvatten, översyn av utemiljön och bygge av gemensamhetsanläggning. Förprojektering pågår, i dagsläget är inga vidare beslut tagna.

Se gärna föreningens hemsida för lägesuppdatering kring renoveringsprojekten: www.rodahoja.se

Riksbyggens Brf Röda Höja
Brf Röda Höja är en äkta förening som bildades år 1967 i samband med byggnationen. Föreningen äger fastigheterna Musketören 1-3, Gardisten 1-2, Grenadjären 1-2 samt Rosengård 130:127-129 i Malmö Kommun. Föreningens adresser är Högatorpsvägen, Sergeantgatan och Höjagatan. Det finns 366 lägenheter i föreningen varav 54 st 2 rok, 210 st 3 rok, 78 st 4 rok samt 24 st 5 rok, samtliga innehas med bostadsrätt. Föreningen innehar 7 st lokaler, 2 st av dessa disponeras av föreningen och 5 st hyrs ut med hyresrätt. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Riksbyggen.

Genomförda renoveringar:
2022 - Reling av avloppsstammar avslutades under 2022
2021 - Markytor (lekplatser).
2021 - Huskropp utvändigt (tegelbalkar och dörrar).
2021 - Installationer av golvbrunnar.
2021 - Målning av lokal i källare.
2020/2021 - Byte av utrustning i värmecentralerna, värmeinjustering enligt EB-metoden samt renovering av dagvattennätet.
2019/2020 - Tvättstugeutrustning, belysning markytor och garage- och p-platser.
2017/2018 - Tvättstugor, belysning och uteplatser.
2016 - Individuell mätning av el infört (IMD).
2015/2016 - Lekplatser.
2015 - Byte av styrutrustning i värmecentraler.
2014 - LED-belysning.
2013 - Nyckel och passersystem.
2011 - Garage och parkeringsplatser.
2011/2013 - Fasader.
2009 - Fönster inkl. PCB-sanering.
2005 - Miljöhus.

Kommande/Pågående renoveringar:
Byte av tappvattenstammar 2021-2023 (beräknas avslutas under 1:a kvartalet).
Renovering av tak och fasader, installation av solceller och värmeåtervinning, tilläggsisolering av vindar, IMD varmvatten, översyn av utemiljön och bygge av gemensamhetsanläggning. Förprojektering pågår, men inga definitiva beslut är ännu fattade kring dessa.

Avgiftsförändringar: Föreningen höjde månadsavgiften med 14% vid årsskiftet 2023-01-01. Dessförinnan höjde föreningen månadsavgiften med 6% 2022-01-01.

Pantsättningsavgift: 525 kr/pant.
Överlåtelseavgift: 1313 kr, betalas av köparen.

Delat ägande: Föreningen godkänner inte delat ägande.
Juridisk person: Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem.

Kabel-TV: Föreningen har kabel-TV via Tele2 (basutbud+danska kanaler).
Internet: Föreningen har bredband via Telenor med hastighet 250/250 Mbit/s.
Ett obligatoriskt tillägg om 165 kr/mån tillkommer på månadsavin för både bredband och Kabel-TV.

Tvättstuga: Föreningen har totalt 9 tvättstugor, 1 per gård. I varje tvättstuga finns tillgång till tvättmaskiner, torktumlare, torkrum och mangel. De flesta tvättmaskiner har automatisk dosering av tvättkemikalier.

Parkering: Föreningen har 282 p-platser (varav 24 med laddstolpar), 125 garageplatser och 12 mc-garageplatser. Hyran för en garageplats är f n 3478 kr per år, motsvarande ca 290 kr/mån, för en mc-garageplats är den 837 kr per år, motsvarande 70 kr/mån och för p-platser är det f n 770 kr per år, motsvarande ca 64 kr/mån. En årlig prisjustering om 3% (som effektueras i oktober) finns inskriven i avtalen. Kötiden varierar och köhanteringen sköts av Riksbyggen.

Gemensamhetsutrymmen: På varje gård finns det en pergola med grillplats samt lekplats för barnen. Det finns även enskilda förråd för cyklar att hyra i källarplan.

Tillsyn: Föreningen tillämpar inte tillsyn i samband med överlåtelse, istället sker regelbunden statuskontroll av lägenheterna.

Övrigt: I föreningens försäkring ingår bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Föreningen har gemensamt elavtal vilket innebär att varje lägenhetsinnehavare debiteras för individuell förbrukad el. Det planeras för individuell debitering av varmvatten, men ännu är inga beslut fattade.

Besök gärna föreningens hemsida för mer information: www.rodahoja.se


Förening: Riksbyggens Brf Röda Höja
Kommun: Malmö
Byggår: 1966-1968
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Hiss: Hiss finns ej
Parkering: I föreningen finns 295 parkeringsplatser och 127 garageplatser. Parkeringsplats kan hyras till en kostnad om ca 62 kr/månad och garageplats till en kostnad om ca 281 kr/månad. Kösystem tillämpas, varierande kötid. En årlig avgiftshöjning för parkerings- och garageplatser sker med ca 3 % årligen. I övrigt råder fri parkering i området, för mer information se www.malmo.se

Uppvärmning: Fjärrvärme
TV och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV via Tele 2 och fiberoptiskt bredband via Telenor.
Allmänt om föreningen: Riksbyggens Brf Röda Höja. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 366 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Det finns även 7 lokaler, varav 5 upplåts med hyresrätt medan 2 disponeras av föreningen. Till föreningen hör adresserna Högatorpsvägen 1-37, Höjagatan 2-34, Sergeantgatan 1-33.

Föreningen köpte fastigheten 1966 (äger marken).

Föreningen har beslutat att höja avgiften med 14% från och med 2023-01-01.

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 208 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 483 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2022.

Föreningen har planerade årliga avgiftshöjningar vid varje
årsskifte. Den exakta procentsatsen beslutas vid budgetsammanträdet, som vanligen ligger i augusti. I dagsläget finns inga vidare beslut tagna.

I föreningen finns gemensamma tvättstugor som är belägna i ett källarhus per gård. Tvättstugorna är utrustade med 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 mangel samt 2 torkrum. Cykelrum finns i föreningens källare och cykelskjul finns att tillgå utomhus.

Föreningen har ett flertal grönskande innergårdar med tillgång till pergola med sitt- och grillmöjligheter. Det finns även lekplatser på alla innergårdar för de allra minsta.

Se gärna föreningens hemsida för mer information: www.rodahoja.se

RENOVERINGAR

2005 byggdes miljöhus.
2009 renoverades balkongsidan och en PCB-sanering genomfördes.
2010-2013 renoverades fasaderna.
2011 tätades garaget och utomhusparkeringen asfalterades om.
2013 installerades nyckel- och passersystem.
2014 sattes LED-belysning upp i all stolpbelysning.
2015 byttes styrutrustning i värmecentralen.
2015-2016 renoverades lekplatserna.
2016 infördes individuell mätning och debitering av el.
2017 renoverades uteplatser och belysning byttes på gårdarna och i gemensamma utrymmen inomhus.
2017-2018 byttes tvättutrustning i tvättstugorna.
2020 byttes utrustning i värmecentralerna och dagvattennätet renoverades.
2021 renoverades dagvattennätet och värmeinjustering genomfördes.

2021-2023 har föreningen beslutat att byta tappvattenstammar samt relina avloppsstammar. Arbetet påbörjades i januari 2021. Pågående är även utbyte av kulvertledningar (värme-kall- och varmvatten i marken). Arbetet med avloppstammarna beräknas vara klart slutet av 2022 och tappvattenstammarna under 2023.

Efter stamrenoveringarna planeras renovering av tak och fasader, installation av solceller och värmeåtervinning, tilläggsisolering av vindar, individuell mätning av varmvatten, översyn av utemiljön och bygge av gemensamhetsanläggning. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.

Se gärna föreningens hemsida för lägesuppdatering kring renoveringsprojekten: www.rodahoja.se


Riksbyggen BRF Röda Höja
 är en äkta bostadsrättsförening i Husie, Malmö som äger 7 fastigheter med 366 bostadsrättslägenheter på adresserna

Brf Röda Höjas
hus är byggda 1967 och belägna på det bostadsrättstäta området, Röda Höja. Lägenheterna består av två- till femrumslägenheter. Byggnaderna består av flera rödteglade trevåningshus med totalt 366 lägenheter. Till föreningen hör 7 lokaler, 127 garageplatser samt 295 p-platser. Bussar in till centrum hittar du inom gångavstånd. Tar du dig söderut hittar du Jägersroområdet med hästkapplöpning och intilliggande stormarknad. Norrut hittar du Bulltoftaområdet. Mataffär finns inom promenadavstånd.

Föreningen äger fastigheterna Musketören 1-3, Gardisten 1-2, Grenadjären 1-2 i Malmö.

Riksbyggen sköter den ekonomiska förvaltningen
5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Röda Höja Brf


Område Höja/Röda Höja
Byggår 1967
Adress
 • Högatorpsvägen 1 - 11, 13 - 23, 27 - 37
 • Höjagatan 2 - 16, 20 - 34
 • Sergeantgatan 1 - 15, 2 - 6, 8 - 20, 19 - 33, 22 - 32
Antal lägenheter 366 lg 7 lokaler st
Våningar 3 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
Hemsida http://www.rodahoja.se/
Karta Se karta över området
Förvaltare Riksbyggen

Intresserad av Röda Höja Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO