MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Dalaplan.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Dalaplan.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Assessorerna Brf

Dalaplan
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Assessorerna Brf

OBEKO ÖKAR FÖRTROENDET FÖR DIN BRF

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FASTIGHETSMÄKLARE
I SAMARBETE. 

VIA DIREKTBOSTAD FÅR DU...

- Kontaktuppgift till din Brf-representant och förvaltare
- Prognos: månadsavgift samt renoveringsplan i din Brf
- Info: OBEKO besiktningskontroll vid bostadsrättsförsäljning i din Brf 
- Förhandsbesked: särskilda villkor, uthyrning samt renovering i din Brf
- Hjälp med värdering samt överlåtelse av bostadsrätt i Malmö

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

Brf Assessorerna.

Äkta/oäkta förening: Äkta
Äger föreningen marken: Föreningen köpte fastigheten 2010 (äger marken).
Antal lägenheter: 91, varav 5 hyresrätter
Antal lokaler: 5
Allmänt om föreningen: Brf Assessorerna. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 91 lägenheter, varav 6 st upplåts med hyresrätt. Det finns även 5 hyresrättslokaler.

Föreningen köpte fastigheten 2010 (äger marken).

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 313 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 525 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023.

Föreningen planerar årliga avgiftshöjningar om 2%. Dessa höjningar brukar aktiveras 1 januari varje år. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.

Gemensam tvättstuga finns i källaren och är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkrum och en mangel.

Föreningen har en trevlig innergård med stenbelagd uteplats, sittgrupper och gräsytor. Det finns även cykelparkering på innergården.

För mer information se gärna föreningens hemsida: www.assessorerna.se.
Besök gärna föreningens hemsida för mer information: www.assessorerna.se
Parkering: I området råder boendeparkering. Det finns även p-hus i kvarteret. För mer information se: www.malmo.se.
Överlåtelseavgift och pantsättning: En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 313 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 525 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2023.
HUS
Byggår: 1939
Byggnadstyp: Gathus
Hiss: Hiss finns ej
Tv och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV och fiberoptiskt bredband via Bahnhof.
RENOVERINGAR
2009 byttes avloppsstammarna i både kök och badrum i delar av fastigheten, dock ej på Flensburgsgatan 6 A-B. Samma år byttes elstigarna.
2012/2013 renoverades trappuppgångar och ett gemensamt soprum med sortering infördes under samma period. Samtidigt byttes alla gemensamma portar ut och installation av nytt passersystem med digitala bokningstavlor/informationstavlor.
2013/2014 renoverades fasaden mot gatan och det utfördes även drevning samt utbyte av fönsterbläck. Under samma år renoverades sex balkonger och två burspråkstak byttes ut. Renovering genomfördes även på husets takfot och byte av stuprännor genomfördes. Under samma år utfördes även dräneringsarbete utmed Södra Förstadsgatan och källarfönster byttes ut till glasblock.
2014 byttes samtliga vita fönster på Värmlandsgatan.
2015 spolades stammarna på Värmlandsgatan. Samma år byttes även maskiner i tvättstugan.
2016 renoverades gårdstrappor och räcken, 4 skorstenar samt mindre dräneringsarbete på gården.
2017 spolades & filmades dagvattenstammar på gården. Man utförde även dränering på insidan av gården och i samband med detta anlades ny gårdsmiljö med stenläggning, pergola och nya växter.
2018 genomfördes rensning av im-kanaler och ventilation.
2019 spolades samtliga avloppsledningar i kök och badrum, OVK-besiktning genomfördes och samtliga tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och manglar byttes ut.
2020 byte av fönster på Värmlandsgatan 2 och Flensburgsgatan 8 samt på gårdssidan för Värmlandsgatan 4 och Södra Förstadsgatan 119.
2021 Föreningen har avslutat bytet av samtliga fönster i Assesorn 1 och byte fönster på gårdssidan av Assessorn 3.
2022 Bytt värmeväxlare i Assessorn 3.
Brf Assessorerna är en nyare förening som bildades 2007. 2010 förvärvades fastigheterna. Föreningens adresser: Flensburgsgatan 6-8, Södra Förstadsgatan 117-119 och Värmlandsgatan 2-4.

Föreningen innehar totalt 91 st. lägenheter samt 5 st. lokaler. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Deloitte.

Tv: Com Hem samt Telia from 120101.Bredband via Telia. Enskilda abonnemang.

Det finns fortfarande flera hyresrätter kvar i föreningen som i framtiden kan inbringa kapital till föreningen. 

Man planerar framöver att integrera de tidigare uppdelade gårdarna till en enda stor fin gård och har kontakt med en landskapsarkitekt angående detta i dagsläget. Fasaderna på delar av fastigheterna skall ses över i framtiden samt så skall en del av balkongerna renoveras. 

I slutet av 80-talet och början av 90-talet gjordes en hel del större renoveringar såsom: vatten - och avloppsstammar, el i lägenheterna samt offentliga utrymmen, tak och fönster samt trappuppgångar. Det senaste man gjorde bara för något år sedan var att man drog in bredband via Telia.

Föreningsnamn Brf Assessorerna
Organisationsform Bostadsrätt
Organisationsnummer 769617-6762
Gatuadress Södra förstadsgatan 117
Postnummer 21428
Ort MALMÖ
Äkta/oäkta föreningOäkta
Allmänt om föreningenBrf Assessorerna bildades 2007 och är belägen på Flensburgsgatan 6-8, Södra Förstadsgatan 117-119 samt Värmlandsgatan 2-4 i Malmö. Föreningens fastighet förvärvades genom ombildning 2010 och består av flerbostadshus om 4 våningar, med 91 lägenheter och 4 lokaler. Fastighetens byggnader är uppförda 1939, marken är friköpt. BoNea Förvaltning AB sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Louma Förvaltning sköter föreningens tekniska förvaltning.

HUSETS SKICK
2019 Föreningen har beställt spolning av fastighetens avloppsledningar i kök och badrum. Spolningen görs i förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar.
2018 Byte av samtliga tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar. Rensning av imkanaler/ventilation i samtliga trappor/lägenheter.
2017 Spolning & filmning av dagvattenstammar på gården. Dränering på insidan av gården (Assessorn 2 + 3). Borttagning av asfalt på gården (Assessorn 3) – stenläggning. Rivning av cykelskjul/gammal soprum. Allmän uppfräschning av gården, uppsättning av pergola och nya växter.
2016 Föreningen har renoverat gårdstrappor och räcken, 4 skorstenar samt mindre dräneringsarbete på gården. Föreningen har fått ny underhållsplan.
2015 Stammar på Värmlandsgatan spolades i maj månad.
2014 Sommaren 2014 byttes samtliga vita fönster på Värmlandsgatan ut.
2013/2014 Föreningen har, i enlighet med underhållsplanen, renoverat fasadens utsida. I detta projekt ingick drevning och byte av fönsterbläck av samtliga fönster. 6 st. balkonger renoverades. 2 st. burspråkstak byttes ut. 2/3 av husets takfot byttes ut samt stuprännorna utmed det här området (återstående 1/3 byttes ut 2009). Källarfönster byttes ut mot glasblock. Under samma tid utfördes dräneringsarbete utmed Södra Förstadsgatan.
2012/2013 Föreningen har nyligen avslutat ett projekt där nästan alla gemensamma dörrar och portar har bytts ut. I samband med detta installerades även ett nytt passersystem samt digitala bokningstavlor/informationstavlor i samtliga trappuppgångar. Ett gemensamt soprum med goda sorteringsmöjligheter infördes under samma period.

KOMMANDE RENOVERINGAR
Föreningen har planerat ett fönsterbyte som kommer att ske i höst/vinter 2019, det kommer inte att påverka den planerade höjningen med 2%. I dagsläget finns inga andra planerade renoveringar.
Föreningen har ansökt om att bygga lägenheter på våra vindar, men då inget är klart än så har de ingen mer info om detta nu.
För mer info om kommande eller gjorda renoveringar vänligen kontakta styrelsen eller se hemsidan.

EKONOMI:
Föreningen gör nödvändiga avgiftshöjningar för att hålla ekonomin sund och välskött. Målet är höjningar med ca 2% årligen.
Föreningen tar ut en pantsättnings- och överlåtelseavgift. Överlåtelseavgiften debiteras köparen och ligger på 2,5% av prisbasbeloppet.

PARKERING
Föreningen har inga p-platser till uthyrning. Det går dock att parkera på gatan mot avgift (boendeparkering). Två stycken parkeringshus finns i omedelbar anslutning till fastigheten (Lidl samt Umas).

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Gemensam och mysig innergård med utemöbler och cykelparkering. Tvättstugorna i källaren nås från gården. Det finns gemensamt soprum med sopsortering.

KABEL-TV OCH BREDBAND
Det finns fiber i alla lägenheter via Telia, det går även att välja en annan operatör. Den boende kontaktar själv den operatör de vill skriva avtal med.
Varje lägenhet blev utrustad med en tv box när installation av fiber skedde.

HEMSIDA
Läs mer på http://www.assessorerna.se/

Ovanstående uppgifter är inhämtade av berörd förenings 2019-09-16. Observera att dessa uppgifter kan ändras eller bli felaktiga och spekulanter uppmanas att kontrollera alla dessa uppgifter med föreningen. Mäklaren utför ingen undersökning av lägenheten, säljaren uppmanar köparen att noggrant undersöka lägenheten.
Överlåtelseavgift1208 kr
Pantsättningsavgift483 kr
Överlåtelseavgift betalas avKöpare4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Assessorerna Brf


Område Dalaplan
Byggår 0
Adress
  • Södra Förstadsgatan 117 - 119
  • Flensburgsgatan 6 - 8
  • Värmlandsgatan 2 - 4
Huskroppar 1 st
Antal lägenheter 91 lg 4 lokaler st
Våningar 4 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post styrelsen@assessorerna.se
Hemsida http://www.assessorerna.se/
Karta Se karta över området
Förvaltare Deloitte

Intresserad av Assessorerna Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO