MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Oxie.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Oxie.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Magnolian Brf

Oxie
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Magnolian Brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
9. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. 

Stöd Bostadsrättsägarna i din Bostadsrättsförening
Hemsida: 
Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge P. Dietz
Mobil 0706-766373


BRF Magnolian i Oxie 

Organisationsnr 716406-8491
Tfn: 040-549186
christer.j@brfmagnolianioxie.se
https://brfmagnolianoxie.se/
Brf Magnolian i Oxie | Mäklarinformation (brfmagnolianoxie.se)
https://www.allabrf.se/brf-magnolian-i-oxie/styrelse

Alexander Vellage-Thiesen Ordinarie ledamot
Eva Christina Nilsson Skogö Ordinarie ledamot
Lisbeth Marianne Barkstedt Ordinarie ledamot
Ronald Nils Edvin Nilsson Ordinarie ledamot
Jan Anders Christer Warnerup Ordinarie ledamot, ordförande
Mélé Dédé Akakpo Suppleant
Niclas Hasselager Mölgaard Suppleant
Wioletta Christensen Suppleant


Namn

BRF Magnolian i Oxie


Information

Föreningen innehar tomträtten till fastigheterna Oxievång 1, 4 och 5 i Malmö kommun med därpå uppförda byggnader med 185 lägenheter. Byggnaderna är uppförda 1982.
Föreningen upplåter 185 lägenheter med bostadsrätt.
Lägenheterna fördelar sig enligt följande:
20 st. 2 rok
79 st. 3 rok
72 st. 4 rok
14 st. 5 rok


Kontaktperson

Brf Magnolian i Oxie


Telefonnummer

040-549186

Brf Magnolian i Oxie

Organisationsnummer: 716406-8491

Allmänt om föreningen:

Föreningen bildades 1982 och är en äkta bostadsrättsförening med byggår 1982.
Fastighetsbeteckning är Malmö Oxievång 1 Murtegelvägen, Malmö Oxievång 4 Lertegelvägen och Malmö Oxievång 5 Stengodsvägen.
Föreningen har idag 185 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Förvaltare är Bredablick Förvaltnings AB.

Föreningens tomtmark uppläts tidigare med tomträtt men föreningen har köpt loss tomten. Köpet gick igenom 2020.

Länsförsäkringar. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen samt kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna.

Två lokaler utrustade med kök, toalett, bord och stolar. På föreningens hemsida finns aktuell information om kostnad för att hyra lokalerna.
Innergårdar: Mycket trevliga innergårdar, med lekplatser och mycket grönytor.
Källare: Finns endast på Stengodsvägen.

Äger föreningen marken:

Ja

Äkta bostadsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Brf Magnolian äger ett garage med ett antal platser både under tak och ovan mark. För tillfället är det kö till parkeringsplats ovan mark. En (1) parkeringsplats i garage ingår till varje hushåll och är en obligatorisk kostnad som tillkommer till månadsavgiften. Denna plats går ej att säga upp. Brf Magnolian äger 1 garage med ett antal platser både under tak och ovan mark på Murtegelvägen. På Stengodsvägen och Lertegelvägen finns garage som Brf Magnolian hyr av Brinova på Oxie Centrum. Parkeringsplatserna är endast avsedda för boende i Brf Magnolian.

Bredband/TV:

Kabel-TV och bredband (100 Mbit/s) via Sydantenn Tele AB, tillkommer som en obligatorisk kostnad, i dagsläget om 210 kr/mån.

Renoveringar:

2018 - Bytt 4 st trappor på Lertegelvägen.
2018 - Spolat samtliga avlopp i bostäderna.
2018 - Bytt vattenavstängningsventiler i bostäderna.
2018 - Bytt och målat staketet på Murtegelvägen, mot Blomstergården.
2018 - Bytt stuprör och hängrännor. Bytt vindskenor, ventilationshuvar och nockband.
2018 - Utdelade boxar eller CA-moduler till alla gratis från Sydantenn.
2018 - Löpande underhåll av fläktar och värmeåtervinning.
2019-2020 - Utemiljö. Köpt loss föreningens tomt. Bytt ut trappa.
2020 - En av lekplatserna på Murtegelvägen renoveras.
2021 - Påbörjat byte av köksfläktsystemen med början på Murtegelvägen och detta kommer att pågå under cirka fem år. Lekplatser byttes ut.
2021/2022 - Utfördes fasadrenovering. Se årsredovisning för mer utfört underhåll.

I dagsläget finns inga större planerade renoveringar.

Tillåter föreningen delat ägande:

Ja

Ekonomi:

Månadsavgiften för bostadsrätt höjdes med 3 % vid årsskiftet 2022-23. Värmekostnaden höjdes med 20 %. Bredband/TV sänktes med 65:-/månad.

I dagsläget finns inga planerade avgiftsförändringar.

Överlåtelseavgift om 1313 kr bekostas av köparen och pantsättningsavgift om 525 kr/pant bekostas av pantsättaren.

Överlåtelseavgift:

1 313 kr

Pantsättningsavgift:

525 kr

Övrigt:

Information är inhämtad från berörd förening, uppdaterat 2023-02-22. Spekulanter uppmanas att själva kontrollera uppgifterna med representant från föreningen.

Föreningens hemsida: www.brfmagnolianoxie.seFÖRENINGENS NAMN
Brf Magnolian
FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER
716406-8491
FÖRENINGSFORM
Bostadsrättsförening
ÄKTA/OÄKTA FÖRENING
Äkta förening
TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?
Ja
TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?
Nej
AVGIFT
I avgiften ingår vatten. Tillkommer gör kostnad för värme, garage och bredband/tv/telefoni. Se driftskostnad för total månadsavgift.
FÖRENINGENS HEMSIDA
Brf Magnolian
Om föreningen
ANTAL LÄGENHETER
185 st
ANTAL LOKALER
2 st
BYGGÅR
1982
ÄGER FÖRENINGEN MARKEN
Ja
PARKERING
Brf Magnolian äger 1 garage med ett antal platser både under tak och ovan mark.
ALLMÄN INFORMATION
Tvättstuga: Det finns grovkök med tvättmaskin i alla lägenheter.

Förvaring: Till varje lägenhet ingår det 1 st. förråd som låses med eget hänglås.

Ekonomisk förvaltning: Bredablick Förvaltning AB

Tillsyn: Föreningen gör tillsyn i samband med överlåtelse.

Hur debiteras elen: Varje bostad tecknar eget avtal med valfri leverantör. Väljer man inte E.ON så får man 2 räkningar. En räkning för elnätet och en räkning från den leverantör som man valt på förbrukningen.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.brfmagnolianoxie.se
E-post: foreningen@brfmagnolianioxie.se
Ordförande: Christer Jansby, christer.j@brfmagnolianioxie.se
FÖRENINGENS EKONOMI
Styrelsen beslutade i oktober 2021 att höja månadsavgiften med 3%.
TV/Bredband höjs med 2%. Höjningen skedde i årsskiftet 21/22.
Inga ytterligare höjningar är planerade eller beslutade i nuläget.
FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR
Styrelsen följer en underhållsplan som upprättades 2019-05-02

Planerat men ingen tidsplan:
Byte av ytterbelysningar på väggar utanför ingångarna till bostäderna. Behovet finns.

Pågående:
* Fläktbyten påbörjas 2021 och kommer att löpa under c:a 5 år, enligt underhållsplan.
* Fortsätta med arbetet att byta träd och buskar
* Större renovering av paneler på ytterväggarna och reparation av dåliga fogar. Panelbytet är nästan färdigt. Endast mindre delar återstår.

Utför underhåll 2020:
* Utbytta filter i samtliga bostäder samt åtgärdat fläktar
* 45 takhuvar utbytta
* Lekplatser på Murtegelvägen är ombyggd. Gamla lekplatser borttagna. Boulebana och grill byggda.
* Fält gamla träd och planterat nya träd och buskar.
* Bytt elcentral i garaget och stolpbelysning på Stengods- och Lertegelvägen. Bytt belysning i fritidslokalen på Murtegelvägen
* Målning av 28 dörrar, bytt ett plank på Stengods- och renoverat plank på Murtegelvägen.
* Akut renovering av fasader
* Kompletterat vattenutkastare och satt in magnetlås i miljöhusen.
* Renoverat körgrind och monterat in fjärrkontroller till p-däck

2019:
Rearation av 3 st VVC-läckor på Murtegelvägen
Byte av 7 st trappor. I på Lertegelvägen och 6 på Stengodsvägen
Byte av 10 st stolparmaturer på Stengodsvägen
Åtgärder av miljöhus på Lertegelvägen
Målning av 16 st ytterdörrar
Uppdaterat garage och p-däckslåssystem
Besiktigat och stängt spolplattan i garaget
Löpande underhåll på fasader
Extra stämma för friköp av marken
Installerat tidlås på miljöhusen
Fällt träd och planterat nya träd och växter
OVK utförd samt åtegärder efter OVK
Besiktigat lekplatser
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Föreningen har två lokaler som går att hyra för boende i föreningen. Lokalerna är utrustade med kök, toalett, bord och stolar.
GÅRDSPLATS
Mycket trevliga innergårdar, med lekplatser och mycket grönytor.
FÖRSÄKRING
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.
I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen samt kollektivt bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar. Det innebär att du inte behöver teckna separat bostadsrättstillägg. Du måste teckna hemförsäkring.
ÖVRIGT OM FÖRENINGEN

5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Magnolian Brf


Område Oxie
Byggår 0
Adress
  • Stengodsvägen 27 - 39
  • Lertegel­vägen 20 - 44
  • Murtegelvägen 63
Antal lägenheter 185 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post christer.j@brfmagnolianioxie.se
Hemsida https://brfmagnolianoxie.se/
Karta Se karta över området
Telefon 040-549186

Intresserad av Magnolian Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO