MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Almhög/Nydala.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Almhög/Nydala.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Nydala BRF HSB

Almhög/Nydala
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Nydala BRF HSB

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER DIG
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsamverkan
- En kontaktperson i din Brf för uppgiftskontroll vid köp av bostadsrätt
- Förhandsbesked gällande uthyrning, renovering och överlåtelse

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

Bli medlem i Bostadsrättsägarnas Riksförbund www.bostadsrattsagarna.se 
Bankgiro: 164-5225 (Ange PD vid inbetalning)
Kontakta Förvaltare Peter Dietz 0706-766373 www.direktbostad.se

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR I DIN BRF

HÄR FÅR DU SVAR

1. Vem lämnar information om vår förening? Vår bostadsrättsförening har skyldighet att utse en ansvarig kontaktperson som är nåbar för ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson, enligt gällande undersökningsplikt i lagstiftning. Betänk här att muntlig eller skriftlig information från enskild föreningsrepresentant, mäklare eller förvaltare saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut i frågan.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: Peter Dietz
Mobil 0706-766373Hsb brf Nydala

ORGANISATIONSNUMMER 746000-5098
brf.nydala@outlook.com
https://www.hsb.se/malmo/brf/nydala/

Styrelse: https://www.allabrf.se/hsb-brf-nydala-i-malmo/styrelse

Göran Walter 
Flensburg
Lektorsgången 5 B lgh 1601
21456 Malmö

FÖRENINGSFORM
Bostadsrättsförening
TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?
Ja
TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?
Nej
AVGIFT
I månadsavgiften ingår värme, vatten, bredband och kabel-tv.
FÖRENINGENS HEMSIDA
Hsb brf Nydala
Om föreningen
ANTAL LÄGENHETER
375 st
ANTAL LOKALER
2 st
BYGGÅR
1962
ÄGER FÖRENINGEN MARKEN
Nej, tomträttsavtalet löper ut 2026
PARKERING
Föreningar har 285 parkeringsplatser som hyrs ut för 175 kr/månad. Separat kö tillämpas.
ALLMÄN INFORMATION
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna Lektorn 1-4 och 6 med adresserna Eriksfältsgatan 59 A-C, Eriksfältsgatan 61 A-C, Eriksfältsgatan 63 A-B, Munkhättegatan 28 A-E, Lektorsgatan 3 A-D, Munkhättegatan 30 A-B samt Lektorsgången 5 A-B vilka innehåller 373 lägenheter och 2 lokaler.

Tomträtt: Föreningen innehar marken med tomträtt. Avtalet omförhandlas 2026

Tvättstuga: 3 st tvättstugor, 1 korttid och 2 långtid

Förvaring: Källarförråd

Ekonomisk förvaltning: HSB
HSB-avgift: 500 + 300 (engångsavgift)

Tillsyn: Görs ej

Hur debiteras elen: Föreningen har gemensam el och den debiteras via hyresavin

Kontaktuppgifter till förening:
Mail: brf.nydala@outlook.com
Ordf: Göran Flensburg
FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningen planerar en eventuell avgiftshöjning tidigast 1 april 2023
FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR
RENOVERINGAR-FÖRBÄTTRINGAR-TILLBYGGNADER
1998 renovering fönster ,samtliga fick påbyggnad av plåt utifrån.
2006 utbyggnad av samtliga balkonger och inglasning.
2010 nya hisskorgar i höghusen
2011målning av samtliga trapphus
2014 infördes gemensam el
2014-2015 fasadrenovering
2016 tappvattenstammar i höghus byttes.
2016 taknocken målades på låghusen
2016-2017 källargolvstammar relinades i 59-an
2017 stadgenlig fastighetsbesiktning
2019 3 st miljöhus byggdes
2020 tappvattenstammar i låghusen byttes
2020 nya fönster i höghusen
2021 januari, sydantenn tar över tv-bredband-taggsystem
2020-2022 nya trapphus påbyggnation i låghusen
2020-2022 hissar installeras i samtliga trappor i låghusen
2020-2022 installation av taggsystem i samtliga hus, källare,entredörrar,tvättstugor,infotavlor
2022 3st lekplatser renoverades samt tillbyggnad( 3 a, 28 c 5 a)
2022 nyläggning av asfalt mellan höghusen (5-an – 30 )
2022 7 st laddstolpar med 14 laddplatser byggs på munkhättegatan 30

Kommande:
2023 relining höghus munkhättegatan 30 a-b
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Motionslokal
FÖRSÄKRING

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter
4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Nydala BRF HSB


Område Almhög/Nydala
Byggår 1963
Adress
 • Eriksfältsgatan 59 A - 63 B
 • Lektorsgatan 1 , 3 A - D
 • Lektorsgången 5 A - B
 • Munkhättegatan 26 , 28 A-E, 30 A-B
Huskroppar 6 st
Entréer 21 st
Antal lägenheter 375 st
Våningar 4 -8 st
LA-Värde 1.44 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2008 19292900 kr 13421562 kr 1.437455640409067
2009 19292900 kr 13357574 kr 1.444341614727345

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2009
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post brf.nydala@outlook.com
Hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/nydala/
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Nydala BRF HSB? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO