MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-avregistrerad.jpg

MÄKLARE - AVREGISTRERAD - PENNINGTVÄTT

LÄS BESLUTET MED SÄLJARENS RISKPROFIL

Bedömning av säljarens riskprofil I 6 § i KAMFS 2021:3 finns allmänna råd angående följande omständigheter och transaktioner som kan motivera att risken avseende en kund bedöms som hög.

1. Svårigheter att identifiera kunden,

2. svårigheter att identifiera bakomliggande intressen,

3. betalning med kontanter eller andra betalningsmedel som skulle kunna underlätta anonymitet,

4. betalningar som är avvikande utifrån kundens eller kundkategorins normala beteende,

5. flera köp eller försäljningar under ett visst intervall som inte förefaller normala för den kunden eller kundkategorin,

6. köp eller försäljningar som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om kundens ekonomiska ställning,

7. köp eller försäljningar som kan antas sakna legitimt motiv eller ekonomiskt syfte,

8. köp eller försäljningar på platser där kunden inte har någon personlig eller affärsmässig anknytning,

9. köp eller försäljningar där köpeskillingen inte står i rimlig proportion till förmedlingsobjektets marknadsvärde,

10. att kunden efterfrågar för kunden eller kundkategorin ovanliga objekt utan att någon tillfredställande förklaring ges,

11. misstänkta bulvanförhållanden,

12. försäljningar där kundens innehavstid av försäljningsobjektet är ovanligt kort.

Källa: https://fmi.se/soktjanster/sok-beslut/beslut/?id=23-1315

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO