MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
brf-obeko-forhindrar-problem-i-din-brf

BRF - OBEKO FÖRHINDRAR PROBLEM I DIN BRF

OBEKO har som mål att förhindra problem i din bostadsrättsförening.

Problem drabbar årligen tusentals bostadsrättsköpare, säljare och fastighetsmäklare. Detta beror i grunden på dålig information från din bostadsrättsförenings styrelse och förvaltare.

Genom att bifoga lättläst konsumentinformation till den mäklarbild fastighetsmäklarna får vid uppdrag och försäljning av bostadsrätter i din bostadsrättsförening säkerställs en tryggare överlåtelse.

All info som fastighetsmäklarna får från din förvaltare måste överlämnas till presumtiva medlemmar i din bostadsrättsförening i samband med marknadsföring.

Detta innebär att denna kommunikationsväg är den enskilt mest effektiva när det gäller att nå nya medlemmar i din bostadsrättsförening innan beslut om förvärv fattats.

Exempel på viktig information till bostadsrättsköpare är anmaning till besiktningskontroll innan köpeavtal undertecknas via mäklare.

Vid en professionell besiktningskontroll fastställs vilka garantier en bostadsrättssäljare ger en bostadsrättsköpare.

Andra exempel är information om din förenings garantier gällande installationer i din förenings bostadsrättslägenheter samt villkor för uthyrning och delat ägande.

Ytterligare kan seriösa bostadsrättsföreningar ange kontaktinformation samt prognoser gällande månadsavgifter via mäklarbilden till mäklarna.

En anslutning till OBEKO fungerar som en kvalitetsstämpel.

Våra större bostadsrättsförvaltare samt våra två fastighetsmäklarförbund är inbjudna till samarbete kring arbete att höja din bostadsrättsförenings anseende gentemot konsumenter.

Företräder du en bostadsrättsförvaltning, exempelvis HSB, Riksbyggen eller kanske en enskild bostadsrättsförening är det inte längre läge att skylla allt ont på mäklarna vid tillfällen för bristande information från din bostadsrättsförening.

Som företrädare för din bostadsrättsförening har du nu möjlighet via OBEKO att aktivt informera nya medlemmar i god tid gällande särskilda villkor och önskemål från din bostadsrättsförening. Detta sker via din förenings förvaltare.

Samtliga ca 7,500 fastighetsmäklare i Sverige och samtliga mäklarföretag i Sverige arbetar efter den 1 juli 2021 i samhällets tjänst med informationsplikt till myndighet gällande penningtvätt och oegentligheter i din bostadsrättsförening om dessa kan kopplas samman med försäljning av bostadsrätter.

Detta innebär att fastighetsmäklare befinner sig i samma grupp som finansinstitut, revisorer och advokater gällande informationsskyldighet till finanspolisen.

Fastighetsmäklarförbundet informerar via länken om penningtvätt. Tipsa gärna OBEKO om bostadsrättsföreningar som behöver ansluta sig.

REKLAM OBEKO

brf-bjud-in-obeko-och-forhindra-problem

BRF - BJUD IN OBEKO OCH FÖRHINDRA PROBLEM

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO