MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
brf-nastan-en-miljon-manniskor-ager-en-bostadsratt-i-sverige

BRF - NÄSTAN EN MILJON MÄNNISKOR ÄGER EN BOSTADSRÄTT I SVERIGE

Nära en miljon människor äger en bostadsrätt i Sverige.

Avsaknad av en central konsumentupplysning gör att människor tvingas förlita sig främst på säljsugna mäklare för neutral vägledning. Alla bostadsrättsföreningar är bra ropar alla och hänvisar till bostadsrättsföreningarnas senaste årsredovisning och den s.k. mäklarbilden från förvaltaren.

Mäklarbilden anger lagstadgad basinformation gällande exempelvis vem som äger bostadsrätten.

Stadgarna som bostadsrättsföreningarna har kan liknas vid ålderdomlig bibeltext.

Massor av viktiga frågor behandlas löst genom bedömning från fall till fall. Det måste finnas någon som ser detta mer än jag och vill utöka innehållet i den s.k. mäklarbilden som vi mäklare får från din bostadsrättsförenings förvaltare.

För att åskådliggöra vidden av förmögenhetsvärdet gällande den sammantagna volymen bostadsrätter i Sverige kan en enkel multiplikation genomföras.

1 miljon x 1 miljon kronor= 1 000 000 000 000. Det är inte frågan om 100 miljoner. Inte heller 1 miljard. Inte 10 miljarder. Inte 100 miljarder.

1000 miljarder kr gäller under förutsättning att priset för en genomsnittlig bostadsrätt är 1 miljon. Återkom gärna om min beräkning är fel.

Denna förmögenhetsberäkning kan inte i längden regleras via fastighetsmäklarnas goda fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklarinspektionen, ca 30 personer i Karlstad, för övrigt Sveriges minsta myndighet, kan inte i längden tillåtas styra denna förmögenhetsansamling genom sin myndighetsutövning.

Inte en minut hittills har denna myndighet lagt ner på att granska var vi mäklare hämtar informationen från när vi mäklare skapar underlaget vid annonsering och högtrycksförsäljning av bostadsrätter.

Ledningarna för våra större förvaltningsorganisationer blir bara sömnigare och sömnigare då inget behöver ändras och allt kan skyllas på fastighetsmäklarna när någon misslyckas med kanske den största affären denne gör i sitt liv.

brf-hsb-660000-medlemmar-x-2-kronor

BRF - HSB 660,000 MEDLEMMAR X 2 KRONOR

Ja då var det dax för ett räkneexempel. Multiplikation. 660,000 medlemmar i Sverige. Medlemskapet är ett villkor för att köpa en bostadsrätt inom HSB. Kalkylen visar att 660,000 x 2 kronor = 1,320,000 kronor och att det genom 2 kronors årlig betalning från de 660,000 medlemmarna i HSB, med enkelhet, går att finansiera en bättre mäklarinformation. Finansieringsförslaget gäller 1 personal som har som enda uppgift att implementera ett uppdaterat förslag till ny mäklarinformation. Nuvarande innehåll till konsument vid köp av bostadsrätt är idag så föråldrat att viktig information saknas. Personnummer på ägare saknas - avgiftsprognos saknas - låneprognos gällande föreningens finansiering saknas - info om uthyrningsvillkor saknas - villkor om delat ägande saknas - info om genomförda och pågående renoveringar saknas - info om kommande renoveringar saknas - info om mantalsskrivningskrav saknas - info om innehavstidskontroll saknas - info om konsumentkontakt som svarar inom kort saknas och säkerligen mycket mer. Orsaken är gissningsvis att ingen ens tänkt på denna fråga. Fram tills dess att tydlig info gällande dessa frågor och några frågor till finns med i den s.k. mäklarbilden, som hämtas från förvaltaren, kommer mäklare varnas för dålig information som vilar på ännu sämre skriftlig information från din bostadsrättsförenings styrelse. Alla organisationer sover - endast Mäklare Peter Dietz är vaken. Travesti hämtad från "Tomten" / Viktor Rydberg, Ny illustrerad tidning, 1881. Vad tror ni? Vill köparen ha bättre information om den bostadsrättslägenhet och brf den köper? Kraften att ändra måste komma underifrån. Ovanifrån händer inget. Jag klär mig gärna i Tomtens roll för att mina läsare skall känna sig bättre paradoxalt. Fastighetsmäklarinspektionen och våra mäklarförbund har hittills tabubelagt hur mäklaren inhämtar information gällande de lägenheter vi marknadsför. Hoppas på bättring. Taskig information saknas även via övriga förvaltare. Ingen nämnd och ingen glömd.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO