MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-obeko-informerar-om-penningtvatt

MÄKLARE - OBEKO INFORMERAR OM PENNINGTVÄTT

Obeko informerar om penningtvätt Fastighetsmäklare skall agera för gemensamma kunders bästa i enlighet med god Fastighetsmäklarsed och Finanspolisens regelverk. Vad är penningtvätt? Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld, vapenhandel, narkotikabrott, och människosmuggling. Källa Nordea. Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja mäklarföretag och bostadsrättsföreningar för att dölja pengars brottsliga ursprung. Hur agerar Fastighetsmäklare anslutna till Obeko? Anslutna mäklare är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att följa gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar. Enligt Lag om penningtvätt (2017:630) ska Fastighetsmäklare säkerställa att kunders fastighetsaffärer sköts enligt gällande rekommendationer. Obeko och anslutna Fastighetsmäklare arbetar aktivt med att skapa bra relationer med köpare, säljare samt bostadsrättsföreningar i enlighet med god fastighetsmäklarsed och Finanspolisens regelverk. Hur påverkas du som kund? Lagen ställer krav på att Fastighetsmäklare har en god kännedom om kunders affärer och hur dessa nyttjar de mäklartjänster som erbjuds. Detta innebär att Fastighetsmäklare i vissa fall kan komma att behöva ställa frågor till köpare, säljare samt till dig som företräder en bostadsrättsförening för att kunna slutföra mäklartjänster. Fastighetsmäklaren har tystnadsplikt vid pågående utredningar och får ej diskutera enskilda namngivna fall. Hur påverkas anslutna Fastighetsmäklare och Bostadsrättsföreningar. Genom att motverka penningtvätt ökar säkerheten vid överlåtelser av bostadsrätter och fastigheter och därmed ökar kvalitén på den tjänst som tillhandahålls av berörda parter. Vilka yrken omfattas av penningtvättslagen? • Redovisnings- och lönekonsulter. • Revisorer. • Banker. • Fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag. • Försäkringsförmedlare och livförsäkringsföretag. • Bolagsbildare. • Fastighetsmäklare. • Advokater och biträdande jurister.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO