BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-svt-rapporterar-om-lockpriser

MÄKLARE - SVT RAPPORTERAR OM LOCKPRISER

Svt rapporterar om mäklare som gjort sig skyldig till Lockpris-brottet. Allt har sig grund i oskriven god mäklarsed. Ändamålet helgar medlen. Hårda straff gäller för dig som godkänner säljarens önskemål om att manipulera prissättningen i marknadsföringen. Det blir jobbigt för en del mäklare. Vissa mäklare som planerar avregistrera sig kommer att fortsätta. De kommer att fungera som s.k. "målvaktsmäklare". Möjligen kan prismanipulation stävjas med sanktionsavgifter för detta brott. Tänk om Fastighetsmäklarinspektionen kunde förstå att de måste införa budgivningsnivåer som gör att mäklaren måste ta bort objektet från annonsering om högsta budet avviker mer än 15% uppåt. Chockpriser är fortfarande tillåtet. Chockprisdebatten borde kunna börja nu. Vad sägs om en mäklare som sätter för högt pris. Säljaren lider en enorm skada här. Kanske våra mäklarförsäkringar kan täcka förluster för säljarna. Vem vet? Lockpris är i vart fall nu ett så pass allvarligt brott att yrkesförbud är en tillämplig vedergällning från Svenska staten. Se upp FMI är ute efter din registrering. Nivån för god mäklarsed ändras regelmässigt så att antalet varnade och avregistrerade mäklare blir det antal som FMI önskar. Justieombundsmannen borde ta sig en titt på begreppet god mäklarsed och FMI:s tolkningsföreträde i frågor kring denna goda sed. Förutsebarhetsrekvisitet i lagstiftningen är enligt min mening borttaget vad gäller tolkningen av god fastighetsmäklarsed. Att fastighetsmäklaren i 100% av allt i universum skall iaktta oskriven god fastighetsmäklarsed blir omöjligt i förlängningen. Detta sker utan att myndigheten FMI tvingas ge förhandsbesked i enskilda frågor. Känner gatans lagar styra. FMI hejar på och uppmanar allmänheten att skicka skrivelser om alla bud som överstiger gissningsvis 15% av säljarens utgångspris. Ingen tycker synd om mäklare och advokater. Kom osökt att tänka på en gammal frågevits om vad som skiljer en av bil överkörd mäklare från en överkörd vanlig människa. Svaret är; - Det saknas bromsspår framför den överkörde mäklaren. Hörde den första gången för 35 år sen. Den gången handlade det om advokater.

maklare-en-kollega-blev-avregistrerad

MÄKLARE - EN KOLLEGA BLEV AVREGISTRERAD

Det är med sorg jag tolkar artikelns ordalydelse. Nu riskerar du som arbetar som fastighetsmäklare yrkesförbud pga. av att FMI ej fastställt glasklara budgivningsnivåer gällande den prissättning av de bostadsrätter och fastigheter du marknadsför. Innebörden av lockpris fastställs från fall till fall och kan säkert ändra sig från tid till annan. Jag har tidigare försökt förmå myndigheten att fastställa hur stor avvikelse från ursprungspriset som behövs för att detta brott skall betraktas vara så pass allvarligt att en varning kan komma i fråga. Historiskt har det aldrig tidigare skett en avregistrering pga. s.k. lockpris. Det myndigheten inte ser är att obskyra anmälningssugna aktörer på bostadsmarknaden nu äger mäklarna. Tidigare rättsfall säger att mäklaren i allt skall iaktta god mäklarsed genom att agera opartiskt. Detta skall ske i allt utom prissättningen. Att hindra en säljare att sätta ett medvetet lågt pris i syfte att skapa en auktion är att i högsta grad lägga sig i prissättningen. Vissa uppdragsgivare kan ej vänta och hoppas på att kunderna skall komma pga. att bostadsrätten är till salu. Säkrast för dessa kunder är att sätta ett lockpris och skapa en auktion. Detta är lagligt för säljaren men definitivt fel från den kanske svältfödde mäklaren som inte sålt något på länge. En väg att gå är att vid hetsig budgivning med stor avvikelse pausa marknadsföringen och ta bort objektet från marknaden. Hade det funnits en öppen kanal till Fastighetsmäklarinspektionen så hade förhandsbesked kunnat ges via email. Jag är bedrövad över hur enkla saker kan bli så svåra.

maklare-ny-fastighetsmaklarlag-pagang

MÄKLARE - NY FASTIGHETSMÄKLARLAG PÅGÅNG

Läs länken - Man räknar med att förändringar skall kunna träda i kraft sommaren 2021. Det är lika bra att du ber din arbetsgivare att strukturera sin verksamhet redan nu. Med tanke på att 30/70 regeln vanligen gäller angående din ersättning så är det ingen mening att klä skott för en slapp struktur på det företag du arbetar på. 30/70 regeln innefattar att din ekonomiska ersättning vanligen ligger på 30 % av de provisionsintäkter du drar in till företaget och 70 % går till din arbetsgivare. Av 100 000 i provision når endast 30 000 kronor till dig. Skatt och moms borträknat så försvinner ytterligare mer än 15 000 till statskassan. Du behöver således inte vara för lojal när du upptäcker en tvivelaktig struktur. Interna villkor gällande egna innehav och försäljningar av bostadsrätter och fastigheter bör kunna villkoras i dina anställningsvillkor. Även krav på att en intygsspecifikation gällande vilka garantier säljarna av bostadsrätter och fastigheter ger sina köpare bör kunna innefattas av dina anställningsvillkor. Skandalen med toppmäklaren i Malmö sommaren 2020 hade kunnat undvikas om din arbetsgivare ställt hårdare villkor på sina och dina kunder. Gillar verkligen tanken med att en obligatorisk besiktningskontroll införs innan uppdraget att sälja bostadsrätter och fastigheter påbörjas. Skulle en besiktningskontroll varit genomförd i fallen som beskrivs med toppmäklaren i Malmö, då hade inte ovetande köpare funnits. En besiktningskontroll är endast en förfrågan till dina uppdragsgivare om vilka garantier dessa lämnar gällande renoveringar genomförda i bostadsrätter och på fastigheter som du sedan ansvarar för. Mycket elände hade kunnat undvikas här. I sluttampen anser jag att Fastighetsmäklarinspektionen totalt misslyckats med att implementera en obligatorisk besiktningskontroll hos de olika aktörerna på fastighetsmarknaden. Typiskt att skylla allt på den som ligger längts ner i näringskedjan. Dvs du.

maklare-forhandsbesked-fran-fmi

MÄKLARE - FÖRHANDSBESKED FRÅN FMI?

Hej. Önskar svar på lite frågor om 100% av allt i Fastighetsmäklarlagen. Citat "Fastighetsmäklaren skall i allt iaktta god fastighetsmäklarsed". Innefattar god fastighetsmäklarsed verkligen 100% av allt? Tänker på fel i formuleringarna gällande alla dokument som produceras via vårt mäklarprogram Vitec. Alla oskrivna tolkningar av god fastighetsmäklarsed vid överlåtelse av bostadsrätter avseende bostadsrättsföreningarnas muntliga information. Dvs "ortens sed". Allt som är undertecknat Styrelsen. Alla oskrivna regler och lagar som strider mot varandra likt moment 22 situationer. Som läget är nu används god fastighetsmäklarsed vid alla tillfällen då konflikter uppstår köpare, säljare och bostadsrättsföreningar emellan. När konflikt uppstår hejar FMI på och hetsar fram anmälningar som kan behandlas var för sig i all oändlighet. Dokumenten i vårt datasystem är inte sanktionerade via er. Vitec och de jurister som formulerar dessa skjuter från höften och chansar på att formuleringarna skall fungera fram tills dess att ni förnedrar någon mäklare i landet med en varning eller erinran. Därefter kan ändring komma att ske i formulering. Det viktigaste är att ni spikar upp någon mäklare likt en död kråka på en fågelskrämma. Ekonomisk utpressning sker med ert inofficiella godkännande. Önskar förhandsbesked från er gällande enkla frågor om innehavstid och reavinster gällande egna fastighetsförsäljningar. Antal per år och innehavstid. Riktlinjer behövs. Ordna en öppen kanal med fria frågor. Skippa censuren.

maklare-priskontroll-och-innehavstidsregler

MÄKLARE - PRISKONTROLL OCH INNEHAVSTIDSREGLER

Läs reportaget via länken. Jag har under snart 35 år försökt få svar på frågor kring hur länge en mäklare måste äga och bebo egna bostäder innan reavinster får skapas? Så länge svaret blir muntligt "varaktigt" kommer BNP-timmarna rulla. Mediesugna bostadsrättsrepresentanter kommer att stå i kö för att tömma sin ångest över mäklarskrået om inte tydliga regler anges från våra större mäklarföretag och mäklarförbund. Själv vågar dessa Brf-representanter endast underteckna årsredovisningen. Allt annat undertecknas "Styrelsen" både här och där. Endast anonyma dekretliknande budskap med info undertecknat "Styrelsen" utan personligt ansvar. Tiden kommer sannolikt att fortsättningsvis gå till att bolla innehavstidsfrågan muntligt. Konsensusbeslutet verkar "varaktigt" vara "varaktigt". Felet ligger hos Fastighetsmäklarinspektionen, de större mäklarföretagens styrsystem samt hos våra mäklarförbund med representanter från våra större mäklarföretag. Vid oklara och oenhetliga regler hos dessa tre grupperingar gäller gatans lagar. Orsaken till att Mäklaren köpt billigt, renoverat samt därefter tillgodogjort sig en reavinst med 22% skatt är att det varit möjligt att genomföra. Det finns inga klara skrivna riktlinjer gällande innehavstider och acceptabla reavinster hos mäklarföretagen, hos våra mäklarförbund eller via Fastighetsmäklarinspektionen. Alla ärenden regleras via en "God fastighetsmäklarsed" där mäklaren "i allt" skall iaktta denna goda mäklarsed. För att göra denna sed riktigt diffus så omprövas den goda seden från fall till fall. För att krydda soppan så ändras denna sed från tid till annan allt efter nyckfullt och populistiskt behag. Denna goda mäklarsed är allt annat än förutsägbar. Jag har tidigare berört tolkningen av denna goda sed som genom sin otydlighet paradoxalt blir ond. Ondskan kommer när mediefolket eller journalisterna hetsar upp allmänheten. Det stora felet eller nyheten ligger inte i att räven finns. Felet ligger hos bonden som ej kunde bygga ett hönsnät som fungerade när räven åt upp alla kycklingarna. Allegorin eller metaforen borde kunna fungera här.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO