MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
maklare-overlatelsekontroll

MÄKLARE - ÖVERLÅTELSEKONTROLL?

Min prognos för yrket är att en övergång kommer att ske till att mäklaren tar form som överlåtelsekontrollant i samhällets tjänst.

Gdpr, covid 19, energideklaration, kontroll genom Fipos penningtvättsregelverk, kontroll genom FMI av såväl person som mäklarföretag piskar fram denna övergång. Dagarna är räknade för mäklare som ej följer regelverket som i valda delar är oklart gällande förutsebarhet för mäklaren.

Förhandsformuleringar i våra dokumentsystem ändras genom att FMI varnar och utfärdar reaktiva yrkesförbud för mäklarna. Proaktivitet i kontrollsystemet saknas. Lockpriser är fortfarande den stora resurstjuven i vårt system. FMI anser lockpris är olagligt trots att ingen hittills blivit bötfälld i allmän domstol för detta brott.

Marknadsdomstolen behandlar ej mäklare som gör sig skyldig till detta brott trots att FMI regelmässigt hänvisar till marknadsdomstolens brottsparagrafer. Kanske domstolsledamöterna i marknadsdomstolen förstått vem som säljer och vad som säljs och av vem.

FMI borde inom de närmaste 10 åren möjligen förstå vem säljaren är och hur man reglerar detta brott som lett till yrkesförbud för en mäklare i Stockholm.

Att rekommendera obligatorisk besiktningskontroll dvs en kontrollskyldighet för mäklaren i att undersöka vilka garantier som medföljer den bostadsrätt eller fastighet som förmedlas är kanske den enskilt viktigaste frågan till en säljare som lyfter fram sin bristfälligt renoverade bostad.

Denna fråga ställs sällan initialt vid möte med presumtiva uppdragsgivare.

En lösning är att din mäklarfirma rekommenderar en OBEKO. Se länken. Reklam finns här för mitt företag.

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO