MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Almhög.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Almhög.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Fosiedal brf HSB

Almhög
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Fosiedal brf HSB

ANSVARIG KONTAKTPERSON I DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Ansvarig kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer med sms 24H och kontaktadress till din Brf gällande medlemsservice

- Besked om besiktningsvillkor och medlemskap vid överlåtelse av bostadsrätt

- Uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Vem lämnar information om vår förening? Ansvarig kontaktperson i vår förening är utsedd av vår styrelse och är nåbar för kontroll av ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.
2. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI ANSVARIG KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373HSB Brf Fosiedal

ANSVARIG KONTAKTPERSON
Sebnem Gültaslar

Rödkullastigen 11 B lgh 1304
21457 Malmö

Carina Ekdahl Ordinarie ledamot
Elma Mrso Ordinarie ledamot
Felipe Mauricio Olmedo Gysling Ordinarie ledamot
Idil Sandhere Musse Ordinarie ledamot
Jasmina Mrso Ordinarie ledamot
Sebnem Gültaslar Ordinarie ledamot, ordförande
Ingrid Margaretha Jensen Suppleant
Isabelle M Baghghalshirvan Ekström Suppleant
https://www.allabrf.se/hsb-brf-fosiedal-i-malmo/styrelse

Organisationsnummer: 746000-5031

E-post adress: brf.fosiedal@ownit.nu
Besöksadress: 
Rödkullastigen 10 A Källarplan
214 57 Malmö
https://www.hsb.se/malmo/brf/fosiedal/HSB Brf Fosiedal
bildades år 1960 och består av 232 bostadsrätter och 6 lokaler. 4 bostadshus med totalt 10 trapphus med adresserna Rödkullastigen 9-11 A-B samt Solvändestigen 7 A-C. Föreningen innehar marken med tomträtt som sträcker sig till 2032-01-01.
EKONOMI
HSB sköter den ekonomiska förvaltningen. Engångsavgifter i samband med en överlåtelse;
Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp per pant betalas av pantsättaren (525 kr år 2023)
Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp, köpare eller säljare ska betalar denna avgift (1 313 kr år 2023).
Som boende i en HSB förvaltad bostadsrättsföreningen tillkommer även;
- Medlemsandel 500 kr/köpare, andelen betalas vid inträde i HSB och återfås igen vid utträde ur HSB.
- Medlemsavgift 300 kr/adress i familjerelation, betalas per år.


Senaste avgiftsförändringen innebar en höjning om 2% 2023-01-01.
Styrelsen arbetar för en jämn ekonomiskt balans för att vi ska utföra planerat underhålls arbete samt bibehålla en god ekonomi utan några chockhöjningar.

Föreningen har gemensam el, de boende debiteras för faktisk förbrukning.

UNDERHÅLL OCH RENOVERING
Genomförda renoveringar:
2009- Takpapp bytta på alla fastigheterna. Fönster bytta till 3-glas. Säkerhetsdörrar installerade i alla lägenheterna.
2011- Balkongerna kontrollerade.
2012- Fasaderna är omfogade. Gårdarna renoverade.
2015- Samtlig utrustning i tvättstugorna har bytts. Renoveringar av källaringångar samt bastun. Radiatorbyte samt byte av tappvattenledningar. Underhåll av hissar i högvåningshusen.
2016- Asfalterat om parkeringen bakom Rödkullastigen.
2018 Samtliga trapphus renoveras och entrédörrar byts ut.
2019-2020 Renoveringar utav hissar i högvåningshusen.
Senaste förändringarna var relining samt införande av gemensam el.

Inga större planerade renoveringar finns.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Gårdsmiljö med gemensamma grillar, lekplatser och sittplatser. Tio tvättstugor med två tvättmaskiner och en torktumlare i varje, bokas via digital tavla i varje trapphus.
Föreningen har en gemensam bastu som åter öppnar inom snar framtid, de boende kan nyttja denna för 50 kr/mån.

KABEL-TV OCH BREDBAND
ComHem levererar ett basutbud till tv som ingår i avgiften. Bredband och uppgradering till fler kanaler kan de boende lägga till mot kostnad.

GARAGE OCH PARKERING
Föreningen har parkeringsplatser, 239 kr/mån. Kösystem tillämpas.

ÖVRIGT
Bostadsrättstillägg ingår i avgiften.

KONTAKT
Hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/fosiedal
Mail: brf.fosiedal@ownit.nu

Uppgifterna är hämtade från berörd förening lämnad information. Spekulanter uppmanas dock att ta kontakt med föreningen angående kontroll av ovanstående uppgifter, planerade renoveringar samt eventuella avgiftsförändringar.

Brf bildades

1960

Juridisk person kan accepteras

Nej

Taxeringstyp

Privatbostadsföretag (äkta)

Antal lokaler

6

Antal lägenheter

232

Byggnader

Byggår

1960

Hiss finns

Ja

Bostadsrättsföreningen HSB Brf Fosiedal är en äkta förening. Föreningen köpte huset 1960 och består av 232 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Föreningen består av 4 bostadshus med sammanlagt 10 trapphus och adresserna Rödkullastigen 9, 10, 11 samt Solvändestigen 7. Byggår är 1960. Ekonomisk förvaltning sköts av HSB. Föreningen innehar marken med tomträtt. Föreningen har tecknat nytt tomträttsavtal med Malmö stad som löper till 2032-12-31.

Förening har beslutat införa gemensam el, just nu pågår arbete inför det.

Huset har 3 st tvättstugor med vardera 2 tvättmaskiner. Bokningssystem tagg eller via internet.
En festlokal finns att hyra för ca 500 kr/tillfälle.
En fritidslokal med träningscykel och biljard som är gratis att använda.
Bastu och solarium som kan nyttjas för 20 kr i månaden.
Miljöhus finns.
Gemensam, inhägnad innergård med bland annat grillplats, utemöbler och lekplats.

Äkta bostsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Det finns 99 st parkeringsplatser. Kostnad 239 kr/mån i dagsläget. Avgiften kommer justeras med 3% under 2023.Kösystem tillämpas. Ca 2 års kö. Möjlighet finns att hyra parkeringsplatser mitt över gatan som MKB administrerar. Kösystem även till dessa platser. I föreningen finns familjeboxar som har plats för ca 6 cyklar och boxar där man kan hyra plats för bara en cykel. Gällande pris för att hyra cykelboxarna är ca 15 kr/mån per cykel, kontakta föreningen.

Bredband/TV:

Ett basutbud av kanaler från Tele2 ingår i månadsavgiften.
Internetuppkoppling tecknas separat via Ownit för 99 kr/mån (100 mbit).

Renoveringar:

2009 - Renovering av tak
2009 - Fönster är bytta till 3-glas
2009 - Säkerhetsdörrar installerade i alla lägenheter
2011 - Renovering av fasad
2011 - Upprustning av gård
2011 - Renovering av el
2011 - Renovering av miljöhus
2011 - Fasader renoverade
2011 - Spolning av avloppsstammar
2012 - Ommålning och renovering av balkonger
2012 - Renovering gård
2013 - Renovering av föreningslokal
2013 - Renovering av styrelserum
2014 - Radiatorer bytt
2015 - Byte av vattenstammar
2016 - Renovering av källare
2016 - Nya maskiner i samtliga tvättstugor
2016 - Målning av trappuppgång
2017/2018 - Trapprenoveringar
2018 - Gården bakom Rödkullastigen 10 har åtgärdats. Sanden på lekplatserna är utbytt. Staket har monterats gentemot grannföreningen
2018 - Entrédörrar har bytts ut mot nya dörrar med dörrautomat
2019/2020 - Hissrenovering utförd i höghusen
2021 - Relining av samtliga avloppsstammar, godkänd OVK
2022: Styrelsen har med hjälp av HSB Malmö undersökt möjligheten för föreningen att övergå till gemensam el, även kallat IMD el. Information har skickats ut till samtliga boende om förslag om införande av gemensam el (IMD El). Ett informationsmöte samt stämma kommer hållas samtidigt.

Föreningen följer en underhållsplan och gör underhåll löpande.
I dagsläget finns inga planerade renoveringar.

Ekonomi:

Föreningen höjde avgifterna med 2% från och med 2023-01-01.
Föreningen strävar efter att hålla en jämn ekonomisk balans och höjer avgiften lite varje år för att bibehålla en god ekonomi och ta höjd för vad underhållsplanen säger.

En överlåtelseavgift tas ut om 1 313 kr, som betalas av köparen. Vid belåning tas en pantsättningsavgift ut om 525 kr/pant.

Överlåtelseavgift:

1313 kr betalas av köparen

Pantsättningsavgift:

525 kr betalas av köparen


Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1960

Uppvärmning:

Fjärrvärme

Ventilation:

Frånluft

Förening

Namn:

HSB Brf Fosiedal

Organisationsnummer:

746000-5031

E-post adress:

brf.fosiedal@ownit.nu

Allmänt om föreningen:

Bostadsrättsföreningen HSB Brf Fosiedal är en äkta förening. Föreningen köpte huset 1960 och består av 232 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Föreningen består av 4 bostadshus med sammanlagt 10 trapphus och adresserna Rödkullastigen 9, 10, 11 samt Solvändestigen 7. Ekonomisk förvaltning sköts av HSB. Föreningen innehar marken med tomträtt. Föreningen har tecknat nytt tomträttsavtal med Malmö stad som löper till 2032-12-31.

Huset har 3 st tvättstugor med vardera 2 tvättmaskiner. Bokningssystem tagg eller via internet.
En festlokal finns att hyra för 500kr/tillfälle.
En fritidslokal med träningscykel och biljard som är gratis att använda.
Bastu och solarium som kan nyttjas för 20 kr i månaden.
Miljöhus finns.
Gemensam, inhägnad innergård med bland annat grillplats, utemöbler och lekplats.

Äkta bostsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Det finns 99 st parkeringsplatser. Kostnad 225kr/mån i dagsläget. Kösystem tillämpas. Under tiden kan man stå gratis på närliggande gator eller hyra parkeringsplatser mitt över gatan som MKB administrerar. Kösystem även till dessa platser. I föreningen finns familjeboxar som har plats för ca 6 cyklar och boxar där man kan hyra plats för bara en cykel. Gällande pris för att hyra cykelboxarna är ca 15 kr/mån per cykel, kontakta föreningen.

Bredband/TV:

Ett basutbud av kanaler från ComHem ingår i månadsavgiften.
Internetuppkoppling tecknas separat via Ownit för 99 kr/mån (100mbit).

Renoveringar:

2009 - Renovering av tak
2009 - Fönster är bytta till 3-glas
2009 - Säkerhetsdörrar installerade i alla lägenheter
2011 - Renovering av fasad
2011 - Upprustning av gård
2011 - Renovering av el
2011 - Renovering av miljöhus
2011 - Fasader renoverade
2011 - Spolning av avloppsstammar
2012 - Ommålning och renovering av balkonger
2012 - Renovering gård
2013 - Renovering av föreningslokal
2013 - Renovering av styrelserum
2014 - Radiatorer bytt
2015 - Byte av vattenstammar
2016 - Renovering av källare
2016 - Nya maskiner i samtliga tvättstugor
2016 - Målning av trappuppgång
2017/2018 - Trapprenoveringar
2018 - Gården bakom Rödkullastigen 10 har åtgärdats. Sanden på lekplatserna är utbytt. Staket har monterats gentemot grannföreningen
2018 - Entrédörrar har bytts ut mot nya dörrar med dörrautomat
2019/2020 - Hissrenovering utförd i höghusen
2021 - Relining
2022: Styrelsen har med hjälp av HSB Malmö undersökt möjligheten för föreningen att övergå till gemensam el, även kallat IMD el. Information har skickats ut till samtliga boende om förslag om införande av gemensam el (IMD El). Ett informationsmöte samt stämma kommer hållas samtidigt.


Föreningen följer en underhållsplan och gör underhåll löpande.

Ekonomi:

Föreningen har beslutat att höja avgifterna med 2% från och med 1 april 2022. Föreningen strävar efter att hålla en jämn ekonomisk balans och höjer avgiften lite varje år för att bibehålla en god ekonomi och ta höjd för vad underhållsplanen säger.

En överlåtelseavgift tas ut om 1 691 kr, som betalas av köparen. Vid belåning tas en pantsättningsavgift ut om 483 kr/pant.

Överlåtelseavgift:

1691 kr betalas av köparen

Pantsättningsavgift:

483 kr betalas av köparen

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Fosiedal brf HSB


Område Almhög
Byggår 1960
Adress
 • Eriksfältsgatan 68 , 70
 • Rödkullastigen 10 A-C
 • Rödkullastigen 9 A - B 11 A - B
 • Solvändegatan 7 A-C
Huskroppar 4 st
Entréer 10 st
Antal lägenheter 232 st
Våningar 4 - 8 st
LA-Värde 0.52 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2007 4304529 kr 7862633 kr 0.5474666056523304
2008 4264909 kr 8098417 kr 0.5266348966717816

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2008
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post brf.fosiedal@ownit.nu
Hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/fosiedal/
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Fosiedal brf HSB? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO