MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Slussplan.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Slussplan.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Kasper hsb brf

Slussplan
  • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
    Listing
  • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Kasper hsb brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
9. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. 

Vid bekymmer i din Bostadsrättsförening
Kontakta: 
Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge P. Dietz
Mobil 0706-766373


HSB Brf Kasper

Organisationsnummer 716406-7758

KONTAKTPERSON
George Ahmed Murica

Slussgatan 9 lgh 1201
21130 Malmö

Ian Sacha af Wetterstedt Ordinarie ledamot
Karin Gunilla Bergström Ordinarie ledamot
Nils Agne Ingemar Hägerfjord Ordinarie ledamot
Steven Young Ordinarie ledamot 
George Ahmed Murica Ordinarie ledamot, ordförande
Charlotte-Elaine Lindholm Suppleant
Viktoria Mona Lisa Wolsky Suppleant

Hemsida: www.brfkasper.se
E-post: info@brfkasper.se

HSB Brf Kasper är en äkta förening som bidades 1978. Föreningen består av 82 lägenheter varav alla upplåts med bostadsrätt med adresserna, Östra Förstadsgatan 10, 12, 14 och Slussgatan 9, 11. Föreningen hyr ut en lokal på Östra Förstadsgatan 10. Byggnaderna uppfördes 1984 på fastigheten Kasper 33 som föreningen innehar med äganderätt.

EKONOMI
HSB sköter den ekonomiska förvaltningen. Engångsavgifter i samband med en överlåtelse;
Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp, säljaren betalar. (1208 kr år 2022)
Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp per pant. (483 kr år 2022).
Som boende i en HSB förvaltad bostadsrättsförening tillkommer även;
-Medlemsandel 500 kr/köpare, andelen betalas vid inträde i HSB och återfås igen vid utträde ur HSB.
-Medlemsavgift 300 kr/adress i familjerelation, betalas per år.

Ingen planerad avgiftsförändring i dagsläget. ( Kontrollerat 2022-04-22 )

UNDERHÅLL OCH RENOVERINGAR
Utförda renoveringar:
2004 Nytt ventilationssystem.
2008 Nya fönster samt nya videoporttelefoner installerades.
2008-2010 OVK besiktning.
2009 Avloppsstammarna spolades och inspekterades.
2009-2010 Renovering av värmesystem och element.
2010 Renovering av stenbeläggning innergård.
2011 OVK-besiktning och tvättstugor renoverades.
2012 Spolning av stammar.
2014 Dränering ÖFG 10 A och B, lagning fasad.
2014 Nya entréportar ÖFG 12 och 14.
2015 Takrenovering Slussgatan samt OVK-besiktning.
2016 Omvandling av lokaler till bostadsrätter, byte av styrcentral värme.
2017 Byte av avstängningsventiler för inkommande och utgåenge vatten på Slussgatan och ÖFG. Rensning av ventilationskanaler ÖFG. Målning av balkonger på Slussgatan. Fasad och yttertak ÖFG renoverades.
2018 Elsäkerhetsbesiktning, garagetätning och trädgårdsrenovering, energideklaration, renoverat grindarna och spolat stammarna.
2019 Uppkoppling av värmecentral mot DUC (dataundercentral), installerat filtervakter för ventilationsaggregat, tecknat nytt serviceavtal för ventilationsaggregat.
2020 Bytt grundvattenpumpar, lagt om asfaltsytan på gården.
2021 Ny trappbelysning på Östra Förstadsgatan och belysning av nummerbelysning till entréerna har utförts. Två nya tvättmaskiner har installerats på Slussgatan och ett torkrumsaggregat har bytts ut på Östra Förstadsgatan 10. OVK-besiktning har utförts på Slussgatan utan anmärkning. Intern brandskyddskontroll har utförts utan anmärkning.

Planerat enligt underhållsplan:
Planerade åtgärder är målning av trappor och entréer, ny garageport och ett nytt taggsystem.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Gemensam tvättstuga finns i markplan på Östra Förstadsgatan 12. Här finns två tvättmaskiner, torktumlare och två torkrum. Cyklar får inte placeras i entréer eller på våningsplan. Det finns avsedda cykelrum alternativt cykelställ på gården. Källsortering i soprum för restavfall, glas, papper, kartong, metall, plast och batteri. Trevlig innergård med grönytor och grillplats. Lekplats för de minsta.

KABEL-TV OCH BREDBAND
Kabel-TV via Comhem, grundutbudet av tv kanaler ingår i månadsavgiften.
Från och med 1 januari 2021 har alla lägenheter tillgång till 1 Gbit/s via gruppavtal med Bahnhof. Kostnaden för bredband är 79 kronor per månad och anges som en separat post på månadsavin för att förtydliga vad man betalar för. Router ingår till lägenheten och skall lämnas kvar vid eventuell försäljning. Via fibernätet får du även möjlighet att beställa IP-telefoni från Bahnhof för 0 kr/mån i fast avgift.
OBS! Styrelsen har beslutat att inte debitera medlemmarna kostnaden för bredband under 2021 och 2022.

GARAGE OCH PARKERING
Föreningen har totalt 29 garage och MC-platser. Hyra för bilplats är 600 kr/månad och 300kr/månad för MC-plats. Kösystem tillämpas. Boendeparkering kan erhållas om man är folkbokförd inom stadsdelen. Ansökan hos gatukontoret 040-344500.

Övrigt:
Bostadsrättstillägget ingår i månadsavgiften.

KONTAKT
Hemsida: www.brfkasper.se
E-post: info@brfkasper.se

Uppgifterna är hämtade från berörd förening lämnad information. Spekulanter uppmanas dock att ta kontakt med föreningen angående kontroll av ovanstående uppgifter, planerade renoveringar samt eventuella avgiftsförändringar.

Brf bildades

1978

Juridisk person kan accepteras

Nej

Taxeringstyp

Privatbostadsföretag (äkta)

Antal lokaler

1

Antal hyresrätter

1

Antal lägenheter

82

Byggnader

Hiss finns

Ja

Ekonomi


Överlåtelseavgift

1 208 SEK

Överlåtelseavgift betalas av

Säljare

Pantsättningsavgift

483 SEK4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Kasper hsb brf


Område Slussplan
Byggår 1984
Adress
  • Slussgatan 9 - 11
  • Östra Förstadsgatan 10 A - 14
Antal lägenheter 82 lg 1 lokal st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
E-post info@brfkasper.se
Hemsida http://www.brfkasper.se/
Karta Se karta över området

Intresserad av Kasper hsb brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO