MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Västra Hamnen/Bo01.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Västra Hamnen/Bo01.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Marinan BRF

Västra Hamnen/Bo01
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Marinan BRF

BEHÖVER DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsämja...

- Kontroll av särskilda regler i din Brf. Ex. regler gällande uthyrning och renovering 

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR OM DIN BRF

Kontakta oss när du behöver svar 

1. Vem lämnar information om vår förening? Ansvarig kontaktperson i vår förening är utsedd av vår styrelse och är nåbar för kontroll av ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI ANSVARIG KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373Brf Marinan

KONTAKTPERSON
Claes Erik Georg Mårtenson

Annika Jeanette Andersson Ordinarie ledamot
Florin Andrei Scumpu Ordinarie ledamot
Lars Magnus Lindhe Ordinarie ledamot
Niklas Patrik Johansson Ordinarie ledamot
Claes Erik Georg Mårtenson Ordinarie ledamot, ordförande
Carl Henrik Josephson Suppleant
Mira Christine Fabricius Kromann Suppleant

https://www.allabrf.se/brf-marinan-malmo/styrelse

Organisationsnummer 716439-6512
Hemsida: http://marinan.bostadsratterna.se/

Kundtjänst SBC
Vardagar 07.00 - 21.00
0771-722 722

Security Assistance
Vardagar 16.00 - 07.00
Helg och Röda dagar 00.00 - 24.00
040 - 689 24 80

Googlemaps: https://www.google.se/maps/place/sundspromenaden+1/@55.6098532,12.9747571,3a,75y,338.8h,90t/data=!3m...

Brf Marinan
är en äkta bostadsrättsförening och bildades 2002.
Det finns 33 bostadsrätter i föreningen och 1 st lokal. Förenings tomt är friköpt. Fastighetens adress är Salongsgatan 2, 4, 6, 8 samt Sundspromenaden 1 och 3. Ekonomisk förvaltning sköts av SBC.

Genomförda renoveringar:
2020 - Underhåll av tak
2019 - Byte tvättmaskiner, byte till LED-armaturer, ny brunn entré, målning källargång och nya källareförråd
2018 - Målning garage, reparation bilhiss och ombyggnad bilhiss.
2017 - Somlig av ettorna fick nya fläktkonnektorer, trapphus och korridorer målades, vattenavrinning sågs över på gårdsplan. Regleringsutrustning för värme installerades i lägenheterna.
2017 - Fjärrvärme installerades samt tak renoverades.

Kommande renoveringar: Byte av radiatorer i ettorna vid behov.

Avgiftsförändring: Inga planerade avgiftsändringar i dagsläget.
Föreningen höjde avgiften 2023-01-01 med 13%.

Kabel-TV: Föreningen har kabel-TV ComHem. Basutbudet ingår i avgiften.
Internet: Föreningen har bredband via ComHem (Obligatoriskt tillägg, 325 kr/mån. I denna kostnad ingår bredband med en hastighet om 100/10 Mbit/s samt TIVO Mellan).
Ny leverantör skall upphandlas augusti 2023 och alla medlemmar bör se till att inte ha extraabonnemang över denna tid.

Överlåtelseavgift: 1313 kr överlåtelseavgift, betalas av köparen
Pantsättningsavgift: 525 kr pantsättningsavgift, betalas av köparen.

Tvättstuga: Får endast nyttjas av bostadsrättsinnehavarna på andra våningen då resterande lägenheter är utrustade med egen tvättmaskin/torktumlare.

Cykelförråd finns att tillgå för föreningens medlemmar.

Parkering: 11 Garageplatser finns att hyra för 825 kr/mån. Separat kö gäller.

Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Ribersborg. Föreningen andel är 1,34 % och samfälligheten förvaltar utomhusplantering och rengöring.

Följande uppgifter är hämtade av berörd förening 2023-01-30. Spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen. För mer information besök gärna föreningens hemsida http://marinan.bostadsratterna.se/
Bostadsrättsförening

Brf Marinan
Brf Marinan är en äkta bostadsrättsförening som förvaltar den friköpta fastigheten Salongen 1, föreningen bildades 2003. Fastigheten består av 1 flerbostadshus innehållande 33 lägenheter som samtliga upplåts med bostadsrätt. Fastighetens adress är Salongsgatan 2, 4, 6, 8 samt Sundspromenaden 1 och 3. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Ribersborg. Föreningen andel är 1,34 % och samfälligheten förvaltar utomhusplantering och rengöring.
hemsida http://marinan.bostadsratterna.se/

Brf Marinan är en äkta bostadsrättsförening och bildades 2002.
Det finns 33 bostadsrätter i föreningen och 1 st lokal. Förenings tomt är friköpt. Fastighetens adress är Salongsgatan 2, 4, 6, 8 samt Sundspromenaden 1 och 3. Ekonomisk förvaltning sköts av SBC.

Genomförda renoveringar:
2020 - Underhåll av tak
2019 - Byte tvättmaskiner, byte till LED-armaturer, ny brunn entré, målning källargång och nya källareförråd
2018 - Målning garage, reparation bilhiss och ombyggnad bilhiss.
2017 - Somlig av ettorna fick nya fläktkonnektorer, trapphus och korridorer målades, vattenavrinning sågs över på gårdsplan. Regleringsutrustning för värme installerades i lägenheterna.
2017 - Fjärrvärme installerades samt tak renoverades.

Kommande renoveringar: Byte av radiatorer i ettorna vid behov.

Avgiftsförändring: Inga planerade avgiftsändringar i dagsläget.
Föreningen höjde avgiften 2023-01-01 med 13%.

Kabel-TV: Föreningen har kabel-TV ComHem. Basutbudet ingår i avgiften.
Internet: Föreningen har bredband via ComHem (Obligatoriskt tillägg, 325 kr/mån. I denna kostnad ingår bredband med en hastighet om 100/10 Mbit/s samt TIVO Mellan).
Ny leverantör skall upphandlas augusti 2023 och alla medlemmar bör se till att inte ha extraabonnemang över denna tid.

Överlåtelseavgift: 1313 kr överlåtelseavgift, betalas av köparen
Pantsättningsavgift: 525 kr pantsättningsavgift, betalas av köparen.

Tvättstuga: Får endast nyttjas av bostadsrättsinnehavarna på andra våningen då resterande lägenheter är utrustade med egen tvättmaskin/torktumlare.

Cykelförråd finns att tillgå för föreningens medlemmar.

Parkering: 11 Garageplatser finns att hyra för 825 kr/mån. Separat kö gäller.

Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Ribersborg. Föreningen andel är 1,34 % och samfälligheten förvaltar utomhusplantering och rengöring.

Följande uppgifter är hämtade av berörd förening 2023-01-30. Spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen. För mer information besök gärna föreningens hemsida http://marinan.bostadsratterna.se/
Organisationsnummer 716439-6512
Allmän information


EKONOMI
SBC sköter den ekonomiska förvaltningen. Engångsavgifter i samband med en överlåtelse;
- Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp, köparen betalar (1 208 kr år 2022).
- Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp per pant betalas av pantsättaren (483 kr år 2022).

Senaste avgiftsförändringen innebar en höjning om 2% 2022-01-01.
Föreningen har god ekonomi. Dock har värme- och elkostnader gått upp kraftigt. För detta och med risk för kommande räntejusteringar har avgifterna höjts med 2%. Enrumslägenheterna utan eget elabonnemang har fått dessutom fått en höjning om 45 kr/mån från 222-01-01.
Enligt uppgift från styrelsen kommer troligtvis flera höjningar av avgiften att göras beroende på det allmänna ränteläget (kontrollerad 2022-05-25)

Föreningen har gemensam el, den boende schablondebiteras och reglering sker efter faktisk förbrukning.

UNDERHÅLL OCH RENOVERINGAR
- Utförda renoveringar
2017 trapphusen och korridorer målades och LED belysning installerades
2017 sanering av källarutrymmen
2017 ny utrustning till värmesystemet
2017 fjärrvärme har installerats
2018 målning i garage
2018 reparation och ombyggnad av bilhiss
2019 nya förråd byggda
2019 byte av tvättmaskiner i ettorna
2020 omläggning av avloppsrör källare, underhåll tak.

- Planerat underhåll
2019-2024 nya radiatorer till alla ettor, rullande
2022 täta vattenläckage till källare
2025-2027 underhåll av resterande tak

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan 2018-2028.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Tvättstuga finns i fastigheten men denna får endast nyttjas av bostadsrättsinnehavarna på andra våningen då resterande lägenheter är utrustade med egen tvättmaskin/torktumlare. Cykelförråd finns att tillgå för föreningens medlemmar.

KABEL-TV OCH BREDBAND
Föreningen är ansluten till kabelnät, bredband och IP-telefoni via Com Hem. Utöver månadsavgiften tillkommer en fast kostnad för detta om 325 kr/mån. I denna kostnad ingår bredband med en hastighet om 100/10 Mbit/s samt TIVO Mellan.

GARAGE OCH PARKERING
Föreningen har ett gemensamt garage i källarplan med bilhiss. En plats kostar 775 kr/mån. Kösystem tillämpas.

ÖVRIGT
(Bostadsrättstillägget ingår inte i avgiften för föreningens medlemmar, det måste tecknas individuellt av lägenhetsinnehavaren.)

Uppgifterna är hämtade från berörd förening lämnad information. Spekulanter uppmanas dock att ta kontakt med föreningen angående kontroll av ovanstående uppgifter, planerade renoveringar samt eventuella avgiftsförändringar.

Brf bildades

2003

Taxeringstyp

Privatbostadsföretag (äkta)

Antal lägenheter

33

Byggnader

Byggår

2003

Hiss finns

Ja

Hisskommentar

Från markplan/garage
4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Marinan BRF


Område Västra Hamnen/Bo01
Byggår 2001
Adress
 • Salongsgatan 2
 • Sundspromenaden 1
 • Salongsgatan 8
Huskroppar 1 st
Entréer 1 st
Antal lägenheter 33 lg st
Våningar 4 st
LA-Värde 15.6 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2007 22018757 kr 1287588 kr 17.100778354566834
2008 22158811 kr 1313041 kr 16.875947514205574
2011 22182000 kr 1421536 kr 15.60424779956329
2012 22182000 kr 1413023 kr 15.698258273219897

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2012
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
Hemsida http://marinan.bostadsratterna.se/
Karta Se karta över området
Förvaltare SBC

Intresserad av Marinan BRF? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO