MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Triangeln/Davidshall.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Triangeln/Davidshall.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Hästen 1 Brf

Triangeln/Davidshall
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Hästen 1 Brf

VI HANTERAR VIKTIG INFO GÄLLANDE DIN BRF

VI GER BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp

- Din Brf rekommenderar
: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

PETER DIETZ BESVARAR FRÅGOR GÄLLANDE DIN BRF ALLA DAGAR

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening

1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Kreditprövning genomförs. Bifoga inkomstintyg samt anställningsintyg samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism.
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand 1 år i taget och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom påkopplad fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument efter genomförd renovering skall ges ny medlem genom avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår bostadsrättsförening.
9. Tillsyn och besiktning: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Fel och krav som framkommer vid vår förenings lägenhetstillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Krav på åtgärder kan uppstå vid tillsyn och regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll.


Brf Hästen 1

Kontakt
Per Erik Johan Rosengren
Verkstadsgatan 1 A lgh 1303
21142 Malmö


Anna-Karin Wikström Ordinarie ledamot
Frida Johanna Manhem Ordinarie ledamot
Kerstin Eva Margaretha Wäborg Ordinarie ledamot /avgått
Per Erik Johan Rosengren Ordinarie ledamot, ordförande


Anna-Karin Wikström Ordinarie ledamot
Frida Johanna Manhem Ordinarie ledamot
Per Erik Johan Rosengren Ordinarie ledamot, ordförande

Styrelse: https://www.allabrf.se/brf-hasten-1-malmo/styrelseORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 21
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1208*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Föreningen godkänner delat ägande, dvs att t.ex. föräldrar köper lägenheten och låter sitt barn bo i den. Den boende ska äga minst 20%.
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Nej
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Ja

*Betalas av köpare

Allmänt om föreningen

Föreningen bildades 2003 och köpte fastigheten 2004, föreningens tomt är friköpt. Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av 21 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt med adresserna Verkstadsgatan 1A, Verkstadsgatan 1B och Regementsgatan 16. Byggnaden är uppförd 1895 och totalrenoverades 1984-1985.

Föreningens ekonomi

Förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC.

Avgiftsförändringar
I dagsläget finns det inga beslutade avgiftshöjningar 2022-09-14.

El
El abonnemang tecknas själv av medlemmen.

Försäkring

Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Renoveringar - Utförda och planerade

Utförda
1984/1985 Avloppsstammarna samt vattenstammar byttes ut
1985/1985 El i samtliga lägenheter och offentliga utrymmen renoverades
1984/1985 Hissar installerades
1984/1985 Takomläggning
2007/2010 Innergården rustades upp
2014 Tvättstugor nya maskiner och torkskåp
2015 Byte av samtliga elementtermostater och ventiler
2016 Skalskydd (nyckelbrickor) och porttelefoner från Aptus
2016 Renovering port och entréer
2016 Fönster ommålning
2016 Renovering/målning av ytterfasaden
2016 OVK och översyn av hela ventilationssystemet med ny fläkt, rensning och injustering: 2016
2019 Filmning avlopp. hiss renovering Verstadsgatan1A, ny Fjv-undercentral
2020 Tvättstuga 1 på Regementsgatan renoverades
2021 Renovering/ombyggnad av cykelgarage
2021 en av tvättstugorna på Verkstadsgatan renoverades.

Kommande renoveringar:
2023 Renovering av trapphus
2023 Renovering/utbyte av fönster mot innergården, bytet kommer ske löpande i prioriteringsordning (inväntar bygglov).

Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser. I området är det boendeparkering. P-hus Anna och p-hus Delfinen ligger i närområdet.

TV/bredband

Föreningen är ansluten till kabel-TV via ComHem. Ett basutbud av kabelkanalerna ingår i avgiften.
Fastigheten är ansluten till ComHem, bredband tecknat kollektivt (100Mbps) obligatoriskt avgift fn 169 kr/mån.

Gårdsplats/innergård

Trevlig innergård med grönska, utemöbler, sandlåda och grillplats för de boende i föreningen.

Gemensamma utrymmen

Det finns tre tvättstugor i föreningen, två på Verkstadsgatan 1 och en på Regementsgatan 16. Tvättstugorna är utrustade med 3 tvättmaskiner, 3 torktumlare, 1 torkskåp.
Miljörum finns på innergården. Cykelförråd finns på gården och i källaren.4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Hästen 1 Brf


Område Triangeln/Davidshall
Byggår 1895
Adress
 • Regementsgatan 16
 • Verkstadsgatan 1
Huskroppar 1 st
Antal lägenheter 21 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post info@direktbostad.se
Karta Se karta över området

Intresserad av Hästen 1 Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO