MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Västra Hamnen/Bo01.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Västra Hamnen/Bo01.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Sundsblick BRF Riksbyggen

Västra Hamnen/Bo01
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Sundsblick BRF Riksbyggen

BEHÖVER DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR:
- Kontaktuppgifter och journummer till din bostadsrättsförening
- Förhandsinfo gällande: uthyrning, renovering, ägande samt specialvillkor innan köp
- Besked om besiktningsvillkor och ansvar vid överlåtelse av din bostadsrätt

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ

Information till blivande medlem i vår Bostadsrättsförening
1. Medlemskap: Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
2. Svag inkomst: Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
3. Betalningskontroll: Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
4. Uthyrning: Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
5. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande: Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
6. Renovering av bostadsrätt: Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
7. Kvalitetsdokument gällande renovering: Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
8. Avsaknad av kvalitetsdokument: Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
9. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor: Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.
10. Kontakt med din förening: Vår förening är kontaktbar för kontroll av ekonomisk prognos och kommentar till vår senaste årsredovisning via email. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med representant för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. 


Bli vår representant i din Bostadsrättsförening
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373


Brf Sundsblick i Västra Hamnen


Föreningen äger fastigheten Salongen 8 i Malmö kommun. På fastigheten finns två byggnader med 8 lägenheter och 3 radhus. Fastighetens adresser är Sundspromenaden 33 och Salongsgatan 42 i Västra hamnen, Malmö.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Lägenhetsfördelning:
2rok 1st
3rok 2st
4rok 6st
5rok 2st

Antal garageplatser 13st

Renoveringsbeskrivning

Gjorda renoveringar: Uppgradering av jordfelsbrytarna 2006
Rengöring av fasaden 2009
Målning av ytterdörrar 2010
Uppgradering av fjärrvärmecentral 2010
Målning 2011
Pergola 2012
Målning del av fasad 2012
Plank, spaljéer och grindar runt fastigheten 2016
Installation frånluftsvärmepump 2018
Målning balkongtak och fasad 2018
Kontroll av passagesystemet 2018
Installationer 2019
Installationer 2020
Installationer 2021
Huskropp utvändigt 2021
Huskropp utvändigt 2022

Gemensamma utrymmen

- Garage
- Cykel-förråd
- Gemensam innergård med sittplatser, passage till strandpromenad och park-liknande äppelträdgård.
- Det hör ett förråd till bostaden som finns i trädgården.

Parkering

Garageplats finns att hyra för 700kr/mån och ligger i nära anslutning till huset (platsen som nuvarande ägare har följer med huset om man önskar).

Föreningens ekonomi

Kommande avgiftsförändringar: Föreningen höjde senast avgifterna 2022-12-01 med 25%. Avgiften var oförändrad under 2023 (uppgick till i genomsnitt 695kr/m2/år).


 • Brf Sundsblick, Västra Hamnen äger fastigheten Salongen 8 i Malmö kommun med därpå uppförda 2 st byggnader med 8 lägenheter och 3 radhus. Byggnaderna är uppförda 2001. Fastighetens adresser är Sundspromenaden 33 och Salongsgatan 42 i Västra Hamnen,

 • EKONOMI
  Riksbyggen sköter den ekonomiska förvaltningen. Engångsavgifter i samband med en överlåtelse;
  - Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp, köparen betalar (1433 kr år 2024).
  - Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp per pant betalas av pantsättaren (573 kr år 2024).

  FÖRENINGENS EKONOMI
  Årsavgifterna höjdes med 25% fr.o.m 2023.
  I dagsläget finns inga beslut om ytterligare avgiftsförändringar,

  AVGIFTEN
  I grundavgiften ingår vattenförbrukning. Varje lägenhet har en egen frånluftsvärmepump för tillverkning av varmvatten och ventilation.
  Föreningen bekostar och underhåller värmepumpen men bostadsinnehavaren betalar för elförbrukningen.

  El och värme mäts individuellt för varje lägenhet och debiteras via hyresavierna. El månadsvis och värme halvårsvis. Föreningen har ett centralt avtal med en elleverantör så bostadsrätterna tecknar inga egna avtal.

  PARKERING
  Varje lägenhet har tillgång till 1 garageplats och den debiteras via hyresavierna och kostnaden är 700 kr/månad. I övrigt finns inga arrangerade kösystem.
  Styrelsen godkänner årsvis om ägaren av bostadsrätten vill upplåta boende till annan.Föreningen äger fastigheten Salongen 8 i Malmö kommun. På fastigheten finns två byggnader med 8 lägenheter och 3 radhus. Fastighetens adresser är Sundspromenaden 33 och Salongsgatan 42 i Västra hamnen, Malmö.

  Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

  Lägenhetsfördelning:
  2rok 1st
  3rok 2st
  4rok 6st
  5rok 2st

  Antal garageplatser 13st

  Renoveringsbeskrivning

  Gjorda renoveringar: Uppgradering av jordfelsbrytarna 2006
  Rengöring av fasaden 2009
  Målning av ytterdörrar 2010
  Uppgradering av fjärrvärmecentral 2010
  Målning 2011
  Pergola 2012
  Målning del av fasad 2012
  Plank, spaljéer och grindar runt fastigheten 2016
  Installation frånluftsvärmepump 2018
  Målning balkongtak och fasad 2018
  Kontroll av passagesystemet 2018
  Installationer 2019
  Installationer 2020
  Installationer 2021
  Huskropp utvändigt 2021
  Huskropp utvändigt 2022

  Gemensamma utrymmen

  - Garage
  - Cykel-förråd
  - Gemensam innergård med sittplatser, passage till strandpromenad och park-liknande äppelträdgård.
  - Det hör ett förråd till bostaden som finns i trädgården.

  Parkering

  Garageplats finns att hyra för 700kr/mån och ligger i nära anslutning till huset (platsen som nuvarande ägare har följer med huset om man önskar).

  Föreningens ekonomi

  Kommande avgiftsförändringar: Föreningen höjde senast avgifterna 2022-12-01 med 25%. Avgiften var oförändrad under 2023 (uppgick till i genomsnitt 695kr/m2/år).


3.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Sundsblick BRF Riksbyggen


Område Västra Hamnen/Bo01
Byggår 2001
Adress
 • Sundspromenaden 33
 • Salongsgatan 42 A - C
Antal lägenheter 8 lg 3 radhus st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post info@direktbostad.se
Hemsida http://www.bizzbook.com/map/sundsblick.html#sundsblick
Karta Se karta över området
Förvaltare Riksbyggen

Intresserad av Sundsblick BRF Riksbyggen? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO